Mệnh đề tính từ trong tiếng Anh là gì? Giải mã nhanh và đầy đủ các kiến thức trong 30 phút

Mệnh đề tính kể từ là mệnh đề dùng để làm bửa nghĩa mang lại danh kể từ đã và đang được kể trước bại liệt, mặt khác đem công dụng nối nhị mệnh đề trở thành một câu nhằm câu văn thêm thắt mạch lạc rộng lớn. Ví dụ, chúng ta cũng có thể nối nhị câu đơn “She is the woman. I told you about her.” bằng phương pháp sử dụng mệnh đề tính kể từ như sau: “She is the woman whom I told you about.”

Có thể rằng, mệnh đề tính kể từ là phần ngữ pháp khá phức tạp vô giờ Anh. Nếu chúng ta vẫn đang được mơ hồ nước về loại mệnh đề này,, hãy nằm trong FLYER mò mẫm hiểu lý thuyết và thực hiện một trong những bài bác tập luyện áp dụng trải qua nội dung bài viết tại đây nhé.

Bạn đang xem: Mệnh đề tính từ trong tiếng Anh là gì? Giải mã nhanh và đầy đủ các kiến thức trong 30 phút

1. Mệnh đề tính kể từ là gì?

mệnh đề tính từ
Mệnh đề tính kể từ là gì?

Mệnh đề tính kể từ, hoặc còn được gọi là mệnh đề mối liên hệ, là mệnh đề phụ đem công dụng như 1 tính kể từ vô câu, được dùng để làm bửa nghĩa hoặc tế bào miêu tả cụ thể mang lại danh kể từ hoặc đại kể từ đứng trước nó. 

Mệnh đề tính kể từ đứng ngay lập tức sau danh kể từ hoặc đại kể từ nhưng mà nó bửa nghĩa, thông thường được chính thức bởi vì những đại kể từ mối liên hệ  (“who”, “whom”, “which”, “whose”, “that”) hoặc những trạng kể từ mối liên hệ (“when”, “where”, “why”).

Ví dụ:

 • The guy who lives next to tướng my house is a musician.

Anh chàng sinh sống cạnh căn nhà tôi là 1 trong những nhạc sĩ.

(“who lives next to tướng my house” là mệnh đề tính kể từ bửa nghĩa mang lại danh kể từ “guy”.)  

 • My father works for a company that makes furniture.

Cha tôi thao tác cho 1 doanh nghiệp phát triển vật thiết kế bên trong.

(“that makes furniture” là mệnh đề tính kể từ bửa nghĩa mang lại danh kể từ “company”.)

 • I haven’t been to tướng Venice, which is one of my dream places to tướng visit.

Tôi trước đó chưa từng cho tới Venice, là 1 trong những trong mỗi điểm tôi mong ước được cho tới thăm.

(“which is one of my dream places to tướng visit” là mệnh đề tính kể từ bửa nghĩa mang lại danh kể từ “Venice”.)

2. Cấu trúc công cộng của một mệnh đề tính từ

Cấu trúc mệnh đề tính kể từ chính thức bởi vì đại kể từ quan liêu hệ:

Đại kể từ mối liên hệ + động từ/ căn nhà ngữ + động từ

Lưu ý

 • Trường thích hợp đại kể từ mối liên hệ thực hiện căn nhà ngữ -> Theo sau là động kể từ. 
 • Trường thích hợp đại kể từ mối liên hệ thực hiện tân ngữ -> Theo sau là 1 trong những mệnh đề (chủ ngữ + động từ).

Ví dụ:

I tự not know the woman who lives next door

Tôi xa lạ người phụ phái nữ sinh sống ở trong nhà mặt mũi.

Cấu trúc mệnh đề tính kể từ chính thức bởi vì trạng kể từ quan liêu hệ:

Trạng kể từ mối liên hệ + căn nhà ngữ + động từ

Ví dụ:

This is the park where we play football on Saturdays.

Đây là khu vui chơi công viên điểm Shop chúng tôi đùa đá banh vô những ngày loại bảy.

Lưu ý: Khi thực hiện những bài bác tập luyện đòi hỏi links 2 câu đơn bởi vì đại kể từ quan liêu hệ/ trạng kể từ mối liên hệ, bạn phải lược vứt danh kể từ nhưng mà đại kể từ quan liêu hệ/ trạng kể từ mối liên hệ bửa nghĩa ở câu sau. 

Ví dụ: 

 • I don’t know the woman. She lives next door.
  -> I don’t know the woman who lives next door.
  (Trường thích hợp sai: I don’t know the woman who she lives next door.)
 • This is the park. We play football in that park on Saturdays.
  -> This is the park where we play football on Saturdays.
  (Trường thích hợp sai: This is the park where we play football in that park on Saturdays.)

3. Các loại mệnh đề tính từ

3.1. Mệnh đề tính kể từ xác định

Mệnh đề tính kể từ xác lập, hoặc mệnh đề mối liên hệ xác lập, dùng để làm bổ sung cập nhật ý nghĩa sâu sắc mang lại danh kể từ hoặc đại kể từ đứng trước. 

Đây là mệnh đề quan trọng vô câu vì như thế nó cung ứng vấn đề cần thiết mang lại danh kể từ hoặc đại kể từ nhưng mà nó bửa nghĩa. Nếu không tồn tại mệnh đề này, câu sẽ không còn không thiếu thốn ý nghĩa sâu sắc.

Bạn cần thiết cảnh báo, ko dùng lốt phẩy ngăn cơ hội thân thích mệnh đề tính kể từ xác lập với mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ:

 • Emma still has the letter that Mike had written for her on Valentine’s day.

Emma vẫn tồn tại lưu giữ lá thư nhưng mà Mike đang được viết lách mang lại cô ấy vào trong ngày lễ tình nhân.

 • I don’t know anyone who can teach you Kung fu

Tôi ko biết ai rất có thể dạy dỗ cho chính mình võ thuật Kung fu. 

 • The ghost movie which you recommended scared the kids half to tướng death.

Bộ phim ma mãnh nhưng mà chúng ta trình làng khiến cho trẻ em kinh bị tiêu diệt khiếp.

→ Trong những ví dụ bên trên, những câu sẽ sở hữu được ý nghĩa sâu sắc trọn vẹn không giống nếu như không tồn tại mệnh đề tính kể từ.

Ngoài rời khỏi, so với loại mệnh đề này, nhất là trong mỗi trường hợp thân thiện, ko sang trọng, chúng ta cũng có thể lược vứt đại kể từ mối liên hệ thực hiện tân ngữ, hoặc trạng kể từ mối liên hệ vô mệnh đề.

Ví dụ:

 • I found the book that/which I was looking for yesterday.
  = I found the book I was looking for yesterday.
  Hôm qua quýt tôi đang được tìm ra cuốn sách nhưng mà tôi đang được mò mẫm mò mẫm.
 • At the meeting I met somebody who/that I hadn’t seen for ages.
  At the meeting I met somebody I hadn’t seen for ages.
  Tại buổi họp tôi đang được bắt gặp Julie nhưng mà đang được lâu rồi tôi ko bắt gặp.

3.2. Mệnh đề tính kể từ ko xác định

Mệnh đề tính kể từ ko xác lập, hoặc mệnh đề mối liên hệ ko xác lập, cung ứng thêm thắt vấn đề về danh kể từ đã và đang được xác lập vô câu.

Mệnh đề tính kể từ ko xác lập ko nhất thiết nên đem vô câu, bởi vì nếu như không tồn tại mệnh đề này, câu vẫn thể hiện tại không thiếu thốn ý nghĩa sâu sắc.

Trái với mệnh đề tính kể từ xác lập, mệnh đề tính kể từ ko xác lập luôn luôn được ngăn cơ hội với mệnh đề chủ yếu bởi vì lốt phẩy hoặc lốt gạch ốp ngang.

Ví dụ:

 • My friend Shane, who lives in London, is an architect.

Shane chúng ta tôi, người sinh sống ở London, là 1 trong những bản vẽ xây dựng sư.

 • Helen and Mark stayed at the Grand Hotel, which a friend of theirs recommended

Helen và Mark ở hotel Grand nhưng mà một người chúng ta của mình giới thiệu.

→ Các mệnh đề tính kể từ bên trên ko thực hiện hình ảnh nhắm đến nội dung chủ yếu của câu, bọn chúng chỉ cung ứng vấn đề bổ sung cập nhật nhằm thực hiện mang lại câu mê hoặc và ý nghĩa rộng lớn.

mệnh đề tính từ
Mệnh đề tính kể từ ko xác định

Đối với mệnh đề tính kể từ ko xác lập, chúng ta luôn luôn dùng đại kể từ mối liên hệ (“who”, “whom”, “which”…) hoặc trạng kể từ mối liên hệ “when”, “where” nhằm khai mạc mệnh đề. Các đại kể từ mối liên hệ và trạng kể từ mối liên hệ ko được lược vứt vô loại mệnh đề này.

Ví dụ:

 • My grandmother, who lives in Bristol, has seven children.

Bà tôi, sinh sống ở Bristol, đem 7 người con.

 • The castle, which was built in the 17th century, has just been opened to tướng the public.

Lâu đài, được thiết kế kể từ thế kỷ 17, vừa mới được Open mang lại công bọn chúng tham ô quan liêu.

 • The parcel I ordered arrived at my house at 3pm, when I was still at work.

Kiện sản phẩm tôi đặt điều cho tới căn nhà tôi khi 3g chiều, Khi tôi còn ở phần làm.

 • They’ve just come back from Chicago, where their son works.

Họ một vừa hai phải về bên kể từ Chicago, điểm nam nhi chúng ta thao tác.

Một số cảnh báo khi sử dụng mệnh đề tính kể từ ko xác định:

Lưu ýVí dụ
Không sử dụng “that” nhằm khai mạc mệnh đề tính kể từ ko xác lập. Để thay cho thế, chúng ta cũng có thể sử dụng “which” hoặc “who”.The room, which is very big, is also very cold.
NOT: The room, that is
Căn chống rất rộng lớn, cũng khá lạnh lẽo.
“Who” rất có thể được dùng cho tất cả nhị loại mệnh đề tính kể từ xác lập và  mệnh đề tính kể từ ko xác lập. The man who lives next door is a doctor.
Người nam nhi sinh sống ở trong nhà mặt mũi là 1 trong những bác bỏ sĩ.
Alice Brown, who is a famous singer, is from my hometown.
Alice Brown, một ca sĩ phổ biến, tới từ quê nhà của tôi.
“Where” và “whose” rất có thể sử dụng vô cả nhị loại mệnh đề tính kể từ xác lập và  mệnh đề tính kể từ ko xác lập.I met Betty whose house was broken into.
Tôi bắt gặp Betty người nhưng mà căn nhà bị đột nhập.
Betty, whose house had broken into, was in a very bad mood.
Betty, người nhưng mà căn nhà bị đột nhập, đang được ở vô một tâm lý cực kỳ tệ.
What’s the name of the khách sạn where you stayed on holiday?
Tên của hotel điểm chúng ta ở vô kỳ ngủ là gì?
My parents have just been to tướng Germany, where my brother lives.
Bố u tôi một vừa hai phải mới nhất cho tới Đức, điểm chú tôi sinh sống.
Lưu ý Khi dùng mệnh đề tính kể từ ko xác định

4. Cách sử dụng cụ thể đại kể từ mối liên hệ và trạng kể từ mối liên hệ vô mệnh đề tính từ

Thông qua quýt nhị phần bên trên, chúng ta đang được bắt sơ lược về định nghĩa mệnh đề tính kể từ – mệnh đề chính thức bởi vì những đại kể từ mối liên hệ hoặc trạng kể từ mối liên hệ đem công dụng bửa nghĩa mang lại danh kể từ, đại kể từ đứng trước nó. Tại phần này, hãy nằm trong FLYER mò mẫm hiểu cụ thể rộng lớn về ý nghĩa sâu sắc và cách sử dụng của từng loại đại kể từ mối liên hệ, trạng kể từ mối liên hệ, mặt khác để ý những ví dụ minh họa nhằm nắm rõ rộng lớn về từng loại chúng ta nhé!

4.1. Cách sử dụng đại kể từ quan liêu hệ 

Đại kể từ quan liêu hệCách sử dụng Ví dụ
WhoChỉ người, rất có thể dùng để làm căn nhà ngữ hoặc tân ngữ của mệnh đề tính kể từ, thay cho mang lại danh kể từ chỉ người đứng trước vô câu.We need to tướng know the man who makes the final decision. 
Chúng tôi cần phải biết người nam nhi thể hiện ra quyết định sau cùng.
The girl who I met at the các buổi party last night was sánh pretty.
Cô gái tôi bắt gặp ở buổi tiệc tối qua quýt cực kỳ rất đẹp.
WhomChỉ người, rất có thể sử dụng thay cho “who” Khi danh kể từ đứng trước thực hiện tân ngữ của động kể từ vô mệnh đề mối liên hệ.
Lưu ý: “whom” thông thường chỉ sử dụng vô lối văn sang trọng. 
The manager whom we wanted to tướng see was away.
Người vận hành nhưng mà Shop chúng tôi mong muốn bắt gặp đã từng đi vắng vẻ.
WhichChỉ sự vật, vụ việc, được sử dụng thực hiện căn nhà ngữ hoặc tân ngữ của mệnh đề tính kể từ, thay cho mang lại danh kể từ đứng trước vô câu.Mary and Charles were not happy with the các buổi party which we had organised.
Mary và Charles ko lý tưởng với buổi tiệc nhưng mà Shop chúng tôi tổ chức triển khai.
I really lượt thích the ABC restaurant which has a lot of delicious dishes.
Tôi cực kỳ quí quán ăn ABC điểm có không ít số tiêu hóa.
ThatCó thể chỉ người hoặc sự vật, vụ việc, được sử dụng thực hiện căn nhà ngữ hoặc tân ngữ của mệnh đề tính kể từ, thay cho mang lại danh kể từ đứng trước vô câu. Trong mệnh đề tính kể từ xác lập (sẽ được FLYER kể tại vị trí dưới), “that” rất có thể thay cho mang lại “who”, “whom”, “which”.He told you not to tướng swim too far into the sea, you better not tự that.
Anh ấy bảo chúng ta chớ bơi lội vượt lên trước xa thẳm rời khỏi biển khơi, chất lượng tốt rộng lớn không còn chúng ta chớ thực hiện vấn đề này.
Until now it seems that Earth is still the only planet that/which can tư vấn life.
Cho cho tới giờ đây tuồng như trái ngược khu đất vẫn chính là hành tinh anh có một không hai rất có thể tương hỗ cho việc sống.
WhoseCó thể chỉ người hoặc vật, tuy nhiên phổ cập rộng lớn cho tất cả những người, được sử dụng vô mệnh đề tính kể từ thay cho cho những tính kể từ chiếm hữu (his, her, their…) đứng trước vô câu. 
Lưu ý: Trong tình huống này, “whose” luôn luôn được theo dõi sau bởi vì một danh kể từ thuộc về của tính kể từ chiếm hữu được thay cho thế.
I met a girl whose brother worked with bầm.
(= I worked with her brother)
Tôi bắt gặp một cô nàng đem người anh thao tác cùng theo với tôi.
Các đại kể từ mối liên hệ thông thường được dùng để làm trình làng mệnh đề tính từ

4.2. Cách sử dụng trạng kể từ quan liêu hệ

Trạng kể từ quan liêu hệCách sử dụng Ví dụ
WhereĐược sử dụng bửa nghĩa mang lại danh kể từ chỉ xứ sở đứng trước bại liệt và thay cho thế mang lại danh kể từ này vô mệnh đề tính kể từ. 
Lưu ý: quý khách rất có thể vứt “where” hoặc thay cho “where” bởi vì “that” Khi đứng sau là những trạng kể từ chỉ xứ sở chung quy, ko xác lập như “anywhere”, “everywhere”, “nowhere”,“a place”, “somewhere”…
Do you remember the place where we first met?
Bạn đem ghi nhớ điểm tất cả chúng ta bắt gặp nhau lần thứ nhất không?
I know a place where we can hole up until the storm passes.
Hoặc:
(= I know a place that we can hole up until the storm passes.
= I know a place we can hole up until the storm passes.)
Tôi biết một điểm nhưng mà tất cả chúng ta rất có thể trú ẩn cho tới Khi cơn lốc trải qua.
WhenĐược sử dụng bửa nghĩa mang lại danh kể từ chỉ thời hạn trước bại liệt và thay cho thế mang lại danh kể từ này vô mệnh đề tính kể từ.I will never forget the time when we first met.
Tôi sẽ không còn khi nào quên được thời khắc lần thứ nhất tất cả chúng ta bắt gặp nhau.
She hates the time when she lived in that house.
Cô ấy ghét bỏ khoảng tầm thời hạn nhưng mà cô ấy sinh sống vô mái nhà bại liệt.
WhyĐược dùng để làm bửa nghĩa mang lại danh kể từ chỉ nguyên nhân đứng trước, thông thường là “the reason”, và thay cho thế mang lại danh kể từ này vô mệnh đề tính kể từ.
Lưu ý: Cách sử dụng “the reason why” ko phổ cập vô giờ Anh tân tiến.
The reason why Tracy left the job was that she got a better offer.
Lý tự tại vì sao Tracy tách vứt việc làm là cô ấy có được một câu nói. kiến nghị chất lượng tốt hơn.
He was the reason why I left the company.
Anh tao là nguyên nhân tạo nên sao tôi tách ngoài công ty.
Các trạng kể từ mối liên hệ thông thường được dùng để làm trình làng mệnh đề tính từ

4.3. Cách phối kết hợp giới kể từ với đại kể từ quan liêu hệ

4.3.1. Giới kể từ đứng trước “whom” và “which”

Khi mong muốn mô tả vụ việc nào là bại liệt đó phía vào một trong những người/vật được thể hiện tại bởi vì danh kể từ đứng trước, chúng ta đem cơ hội phối kết hợp giới kể từ với mệnh đề mối liên hệ như sau:

 • Giới kể từ + whom: Hướng vô người
 • Giới kể từ + which: Hướng vô vật 

Ví dụ: “to whom”, “with whom”, “about which”, “without which” …

Ví dụ:

 • This is a photograph of Barbara and Chris, with whom we went on holiday.
  Đây là 1 trong những tấm hình của Barbara và Chris, những người dân nhưng mà Shop chúng tôi đang được nằm trong chuồn ngủ mát.
  -> Giới kể từ “with” + “whom” hướng về phía 2 người “Barbara” và “Chris” trước bại liệt. 
 • Fortunately, we had Google maps, without which we would have got lost.
  May mắn là Shop chúng tôi đang được đem Google maps, nếu như không tồn tại nó Shop chúng tôi đã biết thành lạc.
  -> Giới kể từ “without” + “which” hướng về phía sự vật “Google maps” trước bại liệt.

4.3.2. Giới kể từ đứng sau động kể từ chủ yếu của mệnh đề tính từ

Ngoài rời khỏi, vô văn rằng thân thiện, ko sang trọng, chúng ta cũng có thể đặt điều giới kể từ theo dõi sau động kể từ chủ yếu vô mệnh đề tính kể từ với ý nghĩa sâu sắc ko thay đổi. 

Ví dụ:

These are Barbara and Chris, who I was telling you about.

Xem thêm: Top 101 ảnh mèo tom đẹp nhất

Đây là Barbara và Chris, tôi đang được rằng với chúng ta về họ.

Lưu ý: Không đặt điều giới từ xưa đại kể từ mối liên hệ “that” và “who”.

Ví dụ:

 • The train that we’re waiting for is late.

NOT:  The train for that

Chuyến xe cộ lửa Shop chúng tôi đang được hóng cho tới trễ.

 • It’s the actor who I told you about his latest movie.

NOT  It’s the actor about who… 

Đó là thao diễn viên nhưng mà tôi đang được rằng với chúng ta về bộ phim truyện tiên tiến nhất của anh ấy ấy.

mệnh đề tính từ
Cách dùng giới kể từ vô mệnh đề tính từ

4.4. Cách phối kết hợp lượng kể từ với mệnh đề tính từ

“Whom”, “which”, “whose” rất có thể được sử dụng với những cụm kể từ chỉ con số như “a few of”, “both of”, “each of, “either of”, “half of”, “many of”, “neither of”, “none of”, “some of” … nhằm mục tiêu nhấn mạnh vấn đề con số củ danh kể từ đã và đang được nhắc tới trước bại liệt vô câu. 

Ví dụ:

 • I have three sisters, all of whom are married.

Tôi đem tía chị gái, toàn bộ đều đang được lập mái ấm gia đình. 

 • They gave bầm a lot of information, most of which was useless.

Họ mang lại tôi thật nhiều vấn đề, phần rộng lớn là không có tác dụng.

 • Three men, none of whom we had seen before, burst into our yard.

Ba người nam nhi, không có ai vô số chúng ta Shop chúng tôi từng thấy trước đó, xông vô sảnh căn nhà bọn chúng tôi.

5. Rút gọn gàng mệnh đề tính từ

mệnh đề tính từ
Rút gọn gàng mệnh đề tính từ

5.1. Rút gọn gàng mệnh đề tính kể từ trở thành cụm phân kể từ (participle phrases)

Nếu mệnh đề tính kể từ là mệnh đề dữ thế chủ động – mệnh đề nhưng mà vô bại liệt, động kể từ chủ yếu ở thể dữ thế chủ động, với căn nhà ngữ là người/ vật triển khai hành vi – chúng ta cũng có thể rút gọn gàng mệnh đề tính kể từ bằng phương pháp lược vứt đại kể từ mối liên hệ và động kể từ tobe (nếu có), tiếp sau đó hoạt động kể từ chủ yếu trở thành V-ing.

Ví dụ:

The woman who lives next door is a musician.

→ The woman living next door is a musician.

Người phụ phái nữ sinh sống ở trong nhà mặt mũi là 1 trong những nhạc sĩ.

5.2. Rút gọn gàng mệnh đề tính kể từ trở thành vượt lên trước khứ phân kể từ (past participle)

Nếu mệnh đề tính kể từ là mệnh đề tiêu cực, tức động kể từ chủ yếu ở thể tiêu cực “be + Ved/PII, chúng ta cũng có thể rút gọn gàng mệnh đề tính kể từ bằng phương pháp lược vứt đại kể từ mối liên hệ và động kể từ tobe, mặt khác lưu giữ động kể từ chủ yếu ở dạng vượt lên trước khứ phân kể từ Ved/PII.

Ví dụ:

“Harry Potter and the Philosopher’s Stone”, which was first published in 1997, has captivated millions of readers worldwide.

→ “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”, first published in 1997, has captivated millions of readers worldwide.

Harry Potter và hòn đá phù thủy”, xuất bạn dạng phiên đầu năm mới 1997, đang được hấp dẫn sản phẩm triệu người hâm mộ bên trên toàn toàn cầu. 

5.3. Rút gọn gàng mệnh đề tính kể từ Khi đại kể từ mối liên hệ nhập vai trò là tân ngữ vô mệnh đề tính từ

Trong tình huống đại kể từ mối liên hệ nhập vai trò tân ngữ vô mệnh đề tính kể từ xác lập, chúng ta cũng có thể rút gọn gàng mệnh đề này bằng phương pháp lược vứt đại kể từ mối liên hệ.

Ví dụ:

The Harry Potter series is the best book series that I have ever read.

→ The Harry Potter series is the best book series I have ever read.

Bộ Harry Potter là cuốn sách hoặc nhất tôi từng hiểu.

5.4. Rút gọn gàng mệnh đề tính kể từ với danh kể từ hoặc cụm danh từ 

Khi theo dõi sau “đại kể từ mối liên hệ + tobe” là 1 trong những danh kể từ hoặc cụm danh kể từ, chúng ta cũng có thể thẳng vứt “đại kể từ mối liên hệ + tobe” nhằm rút gọn gàng mệnh đề tính kể từ.

Ví dụ:

 • We stayed at Victory, which is a khách sạn by the lake Victoria.

→ We stayed at Victory, a khách sạn by the lake Victoria.

Chúng tôi ở bên trên Victory, một hotel mặt mũi hồ nước Geneva.

 • Gary Williams, who is my doctor, graduated valedictorian from medical university.

→ Gary Williams, my doctor, graduated valedictorian from medical university. 

Gary Williams, bác bỏ sĩ của tôi, đang được chất lượng tốt nghiệp thủ khoa ngôi trường ĐH Y.

5.5. Rút gọn gàng mệnh đề tính kể từ bằng phương pháp sử dụng cụm giới kể từ (prepositional phrases)

Nếu theo dõi sau đại kể từ mối liên hệ là động kể từ tobe và cụm giới kể từ, chúng ta cũng có thể vứt đại kể từ mối liên hệ và động kể từ tobe nhằm rút gọn gàng mệnh đề tính kể từ.

Ví dụ:

 • The woman who is in that red long coat is my sister.

→ The woman in that red long coat is my sister.

Người phụ phái nữ khoác cái áo khóa ngoài nhiều năm red color này đó là chị của tôi.

 • I love the flowerpot which is on the living room table.

→ I love the flowerpot on the living room table.

Tôi quí lọ hoa bên trên bàn phòng tiếp khách.

5.6. Rút gọn gàng mệnh đề tính kể từ bằng phương pháp sử dụng động kể từ nguyên vẹn hình mẫu đem “to” (to infinitive phrase)

Mệnh đề tính kể từ rất có thể rút gọn gàng trở thành động kể từ nguyên vẹn hình mẫu đem “to” Khi chuồn sau những kể từ như “first”, “last”, “next”, “only”, “second”… và cấu tạo đối chiếu nhất (youngest, worst…).

Ví dụ:

 • Neil Armstrong was the first man that set foot on the moon.

→ Neil Armstrong was the first man to set foot on the moon.

Neil Armstrong là kẻ trước tiên đặt điều chân lên trên bề mặt trăng.

 • He is the oldest person who participated in a marathon.

→ He is the oldest person to participate in a marathon.

Ông ấy là kẻ cao tuổi tác nhất nhập cuộc chạy marathon.

6. Bài tập luyện mệnh đề tính từ

7. Tổng kết

Thông qua quýt nội dung bài viết bên trên, chúng ta đang được nằm trong FLYER mò mẫm hiểu về định nghĩa, cấu tạo và cơ hội dùng cụ thể nhất của mệnh đề tính kể từ. Có thể thấy, lượng kỹ năng và kiến thức của mệnh đề tính kể từ không ít. Do bại liệt, các bạn hãy thông thường xuyên ôn lại phần lý thuyết bên trên, mặt khác thực hiện thêm thắt nhiều bài bác tập luyện và thực hành thực tế đều đều Khi rất có thể nhằm thuần thục nội dung này nhé.

Ba u ước muốn con cái rinh chứng từ Cambridge, TOEFL Primary,…?

Tham khảo ngay lập tức gói luyện ganh đua giờ Anh bên trên Phòng ganh đua ảo FLYER – Con chất lượng tốt giờ Anh ngẫu nhiên, ko gượng gạo ép!

✅ Truy cập 1700+ đề ganh đua demo & bài bác luyện tập từng Lever Cambridge, TOEFL, IOE, ganh đua vô chuyênm,,,

Học hiệu suất cao nhưng mà vui với chức năng tế bào phỏng game độc đáo và khác biệt như thách đấu đồng chí, games kể từ vựng, quizzes,…

✅ Chấm, chữa trị bài bác luyện Nói cụ thể với AI Speaking

Xem thêm: 101 hình ảnh con chuột dễ thương, chất lượng cao, tải miễn phí

Theo sát tiến trình học của con cái với bài bác đánh giá trình độ chuyên môn lịch, report tiếp thu kiến thức, phầm mềm cha mẹ riêng

Tặng con cái môi trường thiên nhiên luyện ganh đua giờ Anh ảo, chuẩn chỉnh bạn dạng ngữ chỉ chưa tới 1,000VNĐ/ngày!

>>>Xem thêm

 • Mệnh đề dựa vào và mệnh đề song lập vô giờ Anh phân biệt như vậy nào? 
 • Khám đập những căn nhà điểm kể từ vựng & ngữ pháp giờ Anh BAND ĐIỂM IELTS 6.5 trọng tâm nhất
 • Mệnh đề chỉ nguyên vẹn nhân – Điểm ngữ pháp thân thuộc vô tiếp xúc hằng ngày