tr%C3%A1i%20%C4%91%E1%BA%A5t&sa=U trong Tiếng Anh, câu ví dụ

Câu dịch mẫu: 13, 14. (a) Đức Giê-hô-va thể hiện tại tính nên lẽ như vậy nào? ↔ 13, 14. (a) How does Jehovah demonstrate reasonableness?

  • Glosbe

    Bạn đang xem:

  • Google

+ Thêm phiên bản dịch Thêm

Hiện bên trên Cửa Hàng chúng tôi không tồn tại phiên bản dịch mang đến tr%C3%A1i%20%C4%91%E1%BA%A5t&sa=U vô tự vị, rất có thể chúng ta cũng có thể thêm 1 bản? Đảm bảo đánh giá dịch tự động hóa, bộ lưu trữ dịch hoặc dịch con gián tiếp.

13, 14. (a) Đức Giê-hô-va thể hiện tại tính nên lẽ như vậy nào?

13, 14. (a) How does Jehovah demonstrate reasonableness?

Có một cuộc họp sẽ tiến hành tổ chức triển khai một mon nữa Tính từ lúc ngày mai bên trên Washington, D.C. vị Viện khoa học tập vương quốc Mỹ nhằm vấn đáp mang đến thắc mắc này.

There's actually going vĩ đại be a meeting a month from tomorrow in Washington, D.C. by the US National Academy of Sciences vĩ đại tackle that exact question.

7, 8. a) Có vật chứng nào là đã cho chúng ta thấy rằng dân sự Đức Chúa Trời vẫn “giăng thừng mang đến dài”?

7, 8. (a) What evidence is there that God’s people have ‘lengthened their tent cords’?

Để ngừa luật mới mẻ , 30.000 xe cộ mới mẻ vẫn ĐK vô tuần trước đó , tối thiểu là vị ba phen tỷ trọng thông thường , thương hiệu tin cẩn sơn hà Xinhua .

In anticipation of the new ruling , 30,000 new vehicles were registered in the past week , at least three times the normal rate , Xinhua state news agency .

Amoni sunfat trở nên Fe năng lượng điện ở nhiệt độ chừng bên dưới -49,5 °C. Tại nhiệt độ chừng chống, nó kết tinh ranh vô khối hệ thống trực phú, với độ cao thấp tế bào là a = 7,729 Å, b = 10,560 Å, c = 5.951 Å.

Ammonium sulfate becomes ferroelectric at temperatures below -49.5 °C. At room temperature it crystallises in the orthorhombic system, with cell sizes of a = 7.729 Å, b = 10.560 Å, c = 5.951 Å.

Xin nhằm tất cả chúng ta rớt vào tay Đức Giê-hô-va,+ vì thế lòng thương xót của ngài rất rộng,+ còn rộng lớn là nhằm tớ sa vô tay loại người”.

Let us fall, please, into the hand of Jehovah,+ for his mercy is great;+ but tự not let má fall into the hand of man.”

1 Sau khi Sau-lơ bị tiêu diệt và Đa-vít vẫn tiến công thắng dân A-ma-léc quay trở lại, Đa-vít ở lại Xiếc-lác+ nhị ngày.

1 After Saul’s death, when David had returned from defeating* the A·malʹek·ites, David stayed at Zikʹlag+ for two days.

Vua Sa-lô-môn viết: “Sự khôn-ngoan của những người khiến cho cho những người lờ đờ nóng-giận”.

King Solomon wrote: “The insight of a man certainly slows down his anger.”

22 Và đó là tộc phả về những nam nhi của A Đam, ông là acon trai của Thượng Đế, là kẻ tuy nhiên chủ yếu Thượng Đế vẫn thủ thỉ.

22 And this is the genealogy of the sons of Adam, who was the ason of God, with whom God, himself, conversed.

Tuy nhiên, vua Ardahir I vẫn nối tiếp không ngừng mở rộng đế chế mới mẻ của tớ về phía nhộn nhịp và phía tây-bắc, đoạt được những tỉnh Sistan, Gorgan, Khorasan, Margiana (Turkmenistan hiện tại nay), Balkh và Chorasmia.

Nonetheless, Ardashir I further expanded his new empire vĩ đại the east and northwest, conquering the provinces of Sistan, Gorgan, Khorasan, Margiana (in modern Turkmenistan), Balkh and Chorasmia.

Năm 2005, nhị ngôi trường SFUSD và được thừa nhận vị nhà nước liên bang là No Child Left Behind Blue-Ribbon Schools. ^ a ă Educational Demographics Unit (2011).

In 2005, two SFUSD schools were recognized by the federal government as No Child Left Behind Blue-Ribbon Schools.

(1 Sa-mu-ên 25:41; 2 Các Vua 3:11) Hỡi những bậc thân phụ u, chúng ta đem khuyến nghị con cháu thực hiện những việc làm bọn chúng được phó thác với niềm tin hạnh phúc, cho dù là ở Phòng Nước Trời, bên trên hội nghị, hoặc đại hội?

Xem thêm: Tuổi Đinh Sửu 1997 Bao Nhiêu Tuổi Cung Gì, Hợp Màu Gì, Hợp Tuổi Nào?

(1 Samuel 25:41; 2 Kings 3:11) Parents, tự you encourage your children and teenagers vĩ đại work cheerfully at any assignment that they are given vĩ đại tự, whether at the Kingdom Hall, at an assembly, or at a convention site?

Không chỉ giới hạn những sinh hoạt của mình ở việc tẩy cọ thông thường dân Ba Lan, UPA còn mong muốn xóa toàn bộ những vết tích về việc hiện hữu của Ba Lan vô điểm .

Not limiting their activities vĩ đại the purging of Polish civilians, the UPA also wanted vĩ đại erase all traces of the Polish presence in the area.

Ngày ni, việc vận dụng câu Kinh-thánh ở I Cô-rinh-tô 15:33 rất có thể gom tất cả chúng ta theo gót xua tuyến đường đạo đức nghề nghiệp như vậy nào?

How can the application of 1 Corinthians 15:33 help us vĩ đại pursue virtue today?

Ngụ ngôn về người Sa Ma Ri nhân lành lặn dạy dỗ tất cả chúng ta rằng tất cả chúng ta nên ban vạc mang đến những người dân đang được túng thiếu thốn, bất luận bọn họ là đồng minh của tất cả chúng ta hay là không (xin coi Lu Ca 10:30–37; van coi thêm thắt James E.

The parable of the good Samaritan teaches us that we should give vĩ đại those in need, regardless of whether they are our friends or not (see Luke 10:30–37; see also James E.

Nếu đem khối u, xét nghiệm tiếp tục mang đến tớ thấy...

this test will show us.

Một cuốn sách về nuôi dậy con (A Parent’s Guide vĩ đại the Teen Years) mang đến biết: “Những cậu nam nhi rộng lớn tuổi hạc rộng lớn, rất có thể từng thực hiện ‘chuyện ấy’, cũng dễ dàng xem xét cho tới những em gái này”.

“They’re also at risk of attracting the attention of older boys who are more apt vĩ đại be sexually experienced,” says the book A Parent’s Guide vĩ đại the Teen Years.

Lời tiên tri về sự trở nên Giê-ru-sa-lem bị hủy hoại mô tả rõ nét Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ‘làm mang đến dân Ngài biết những sự mới mẻ trước lúc bọn chúng nổ ra’.—Ê-sai 42:9.

The prophecy regarding the destruction of Jerusalem clearly portrays Jehovah as a God who ‘causes his people vĩ đại know new things before they begin vĩ đại spring up.’ —Isaiah 42:9.

* Xem thêm thắt Am Môn, Con Trai của Mô Si A; Hê La Man, Các Con Trai của; Mô Si A, Các Con Trai của

* See also Ammon, Son of Mosiah; Helaman, Sons of; Mosiah, Sons of

NHÂN CHỨNG Giê-hô-va đã thử báp têm mang đến ngay gần một triệu con người vô ba năm vừa qua.

CLOSE vĩ đại a million people were baptized by Jehovah’s Witnesses in the last three years.

Trong yếu tố hoàn cảnh khí hậu khó khăn mùa Đông bên trên Bắc Đại Tây Dương, Đoàn tàu SC-121 bị thất lạc bảy tàu buôn vị ba mùa tiến công riêng không liên quan gì đến nhau của U-boat đối phương trước khi tới được Derry vào trong ngày 13 mon 3.

During heavy North Atlantic gales, Convoy SC 121 lost seven ships vĩ đại three separate U-boat attacks before reaching Londonderry Port on 13 March.

19 Khi cho tới đúng vào khi, Si-ru của xứ Phe-rơ-sơ đoạt được xứ Ba-by-lôn như và được tiên tri.

19 When the time came, Cyrus the Persian conquered Babylon just as prophesied.

A systems what?

A systems what?

Con gái của Giê-ru-sa-lem nhấp lên xuống đầu nhìn ngươi.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch Lạng Sơn mới nhất năm 2024

The daughter of Jerusalem shakes her head at you.

Dưới thời thân phụ của ông, Tây Ban Nha quân công ty được thay cho thế bời nền nằm trong hòa loại nhị, và bên dưới thời nam nhi của ông, Juan Carlos I của Tây Ban Nha, một cơ chế quân công ty lập hiến và được thiết lập.

His father was replaced by the Second Spanish Republic, and under his son, Juan Carlos I, a constitutional monarchy was restored.