Tất tần tật về thi hiện tại đơn - Cấu trúc, cách dùng, bài tập và đáp án

Thì Hiện bên trên đơn (Simple Present Tense) là một trong những nhập các thì giờ Anh - Chủ điểm ngữ pháp căn bản trước tiên tuy nhiên bất kể người học tập giờ Anh nào thì cũng đều cần “nằm lòng” trước lúc học những mảng kỹ năng không ngừng mở rộng và sâu xa rộng lớn.

Trong nội dung bài viết này, Ms Hoa TOEIC sẽ share một cách chi tiết sẽ giúp chúng ta nắm rõ thì Hiện bên trên đơn - Công thức, cách sử dụng và dấu hiệu phân biệt ra làm sao, hao hao hùn bạn cũng có thể thâm thúy chuỗi kỹ năng bài học kinh nghiệm đơn giản rộng lớn. Hình như, những ví dụ phân tách ví dụ và bài xích luyện tập luyện nâng lên sẽ hỗ trợ chúng ta càng cầm chắc thêm về thì Hiện bên trên đơn này. Vậy tất cả chúng ta nằm trong bắt nhập bài học kinh nghiệm ngay lập tức nhé!

Bạn đang xem: Tất tần tật về thi hiện tại đơn - Cấu trúc, cách dùng, bài tập và đáp án

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN LÀ GÌ?

Thì thời điểm hiện tại đơn (Simple Present tense) là thì dùng để làm biểu đạt một hành vi mang tính chất thông thường xuyên (regular action), theo đòi thói thân quen (habitual action) hoặc hành vi lặp cút tái diễn sở hữu tính quy luật, hoặc thao diễn tả thực lý và sự thiệt phân biệt.

Ví dụ:

  ➢ I walk lớn school every day. (Tôi đi dạo đi học hằng ngày).

  ➢ He often plays soccer. (Anh ấy thông thường xuyên nghịch ngợm bóng đá).

>> Hãy coi hình ảnh dưới trên đây nhằm hiểu rộng lớn về thì này nhé:

Thì thời điểm hiện tại đơn - simple present tense

Ví dụ về thì hiện bên trên đơn

2. CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Cấu trúc, công thức của thì thời điểm hiện tại đơn

Thể

Động kể từ “to be”

Động kể từ “thường”

CÂU KHẲNG ĐỊNH

Chú ý:

 • I + am
 • He, She, It  + is
 • You, We, They  + are

E.g.1:  I am a student. (Tôi là học viên.)

E.g.2: They are teachers. (Họ đều là nghề giáo.)

E.g.3: She is my mother. (Bà ấy là u tôi.)

Chú ý:

 • I, You, We, They  +  V (nguyên thể)
 • He, She, It  + V (s/es)

E.g.1:  He always swim in the evening. (Anh ấy luôn luôn cút bơi lội nhập bữa tối.)

E.g.2: Mei usually goes to bed at 11 p.m.  (Mei thông thường cút ngủ nhập khi 11 giờ tối).

E.g.3: Every Sunday we go to see my grandparents. (Chủ nhật hằng tuần Shop chúng tôi thông thường cút thăm hỏi ông bà).

CÂU PHỦ ĐỊNH

S + am/is/are + not + N/Adj

Chú ý:

 • is not = isn’t
 • are not = aren’t

E.g: She is not my friend. (Cô ấy ko cần là bạn tôi.)

S + do/ does + not + V (ng. thể)

Chú ý:

 • do not = don’t
 • does not = doesn’t

E.g: He doesn't work in a cửa hàng. (Anh tao ko thao tác làm việc ở cửa ngõ tiệm.)

CÂU NGHI VẤN

Yes – No question (Câu chất vấn ngắn)

Q: Am/ Are/ Is  (not) + S + ….?

A: Yes, S + am/ are/ is.

     No, S + am not/ aren’t/ isn’t

E.g:  Are you a student?

Yes, I am. / No, I am not.

 • Wh- questions (Câu chất vấn sở hữu kể từ nhằm hỏi).

Wh- + am/ are/ is  (not) + S + ….?

E.g:

a) What is this? (Đây là gì?).

b) Where are you? (Bạn ở đâu thế?).

Yes – No question (Câu chất vấn ngắn)

Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

A: Yes, S + do/ does.

      No, S + don’t/ doesn’t.

E.g:  Do you play tennis?

Yes, I vì thế. / No, I don’t.

 • Wh- questions (Câu chất vấn sở hữu kể từ nhằm hỏi)

Wh- + do/ does (not) + S + V(nguyên thể)….?

E.g:

a) Where vì thế you come from? (Bạn tới từ đâu?)

b) What vì thế you do? (Cậu thực hiện nghề ngỗng gì  vậy?)

LƯU Ý KHÁC

Khi phân tách động kể từ ở thì này, so với thứ bậc nhất (I), loại nhì (you) và loại 3 số nhiều (they) thì động kể từ ko cần phân tách, dùng động kể từ nguyên vẹn thể không tồn tại “to” như ở ví dụ nêu bên trên. Đối với thứ bậc 3 số không nhiều (he, she, it), cần phân tách động kể từ bằng phương pháp thêm thắt đuôi sở hữu "s/es" tùy theo tình huống. Ví dụ: He walks. / She watches TV ...

Cách thêm thắt s/es sau động từ:

– Thêm s nhập phí a đằng sau đa số những động từ: want - wants; work - works;…

– Thêm es nhập những động kể từ kết cổ động vì thế ch, sh, s, ss, x, z, o: miss - misses; wash - washes; fix - fixes; teach - teaches; go - goes ...

– Bỏ y và thêm thắt ies vào sau cùng những động kể từ kết cổ động vì thế một phụ âm + y: study - studies; fly - flies; try - tries ...

MỞ RỘNG: Cách vạc âm phụ âm cuối "-s" (áp dụng cho tới toàn bộ những kể từ, với những kể từ loại không giống nhau)

* Chú ý: cơ hội vạc âm phụ âm cuối này cần phụ thuộc phiên âm quốc tế (international transcription) chứ không cần phụ thuộc cơ hội ghi chép (spelling).

/s/: Khi kể từ sở hữu âm cuối là /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/ 

Ví dụ: likes /laɪks/; cakes /keɪks/; cats /kæts/; types /taɪps/; shops /ʃɒps/; laughs /lɑːfs/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/; months /mʌnθs/

/iz/: Khi kể từ sở hữu âm cuối là /s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ: misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/; buzzes /bʌzɪz/; rises /raɪzɪz/; sizes /saɪzɪz/; matches /mætʃɪz/; watches /wɒtʃɪz/; washes /wɒʃɪz/; dishes /dɪʃɪz/; manage /ˈmænɪdʒɪz/; changes /tʃeɪndʒɪz/; garages /ˈɡærɑːʒɪz/; rouge /ruːʒɪz/

/z/: Khi kể từ sở hữu âm cuối là những phụ âm sót lại hoặc nguyên vẹn âm: /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ: cabs /kæbz/; beds /bedz/; needs /niːdz/; bags /bæɡz/; loves /lʌvs/; gives /ɡɪvs/; bathes /beɪðz/; clothes /kləʊðz/; apples /ˈæpəlz/; swims /swɪmz/; comes /kʌmz/; eyes /aɪz/; plays /pleɪz/

3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Thì thời điểm hiện tại đơn thao diễn mô tả một thói thân quen hoặc hành vi ra mắt thông thường xuyên, lặp cút lặp lại

Ví dụ:

- I brush my teeth every day.

Tôi tiến công răng hằng ngày.

- I usually get up at 6 o'clock.

Tôi thông thường xuyên tỉnh nhập khi 6h sáng sủa.

➨ Ta thấy việc thức dậy khi 6h sáng sủa là hành vi lặp cút tái diễn thông thường xuyên => dùng thì thời điểm hiện tại đơn. Vì công ty ngữ là “I” nên động kể từ “get up” ở dạng nguyên vẹn thể.

- July is always on time.

July luôn luôn trực tiếp trúng giờ.

Thì thời điểm hiện tại đơn - Diễn mô tả một hành vi ra mắt lặp cút lặp lại

I brush my teeth every day

>>> TÌM HIỂU NGAY: Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn - Công thức, cách sử dụng và bài xích luyện sở hữu đáp án

➣ Diễn tả thực lý, thực sự hiển nhiên

Là những sự vật, hiện tượng lạ phân biệt nhập cuộc sống đời thường không tồn tại gì để tranh luận

Ví dụ:

- The sun sets in the west

Mặt trời lặn ở phía tây.

- The earth moves around the Sun.

Trái khu đất xoay quanh mặt mày trời.

➨ Việc ngược khu đất luôn luôn xoay quanh mặt mày trời là sự việc thiệt phân biệt => sử dụng thời điểm hiện tại đơn.

Thì thời điểm hiện tại đơn - thao diễn mô tả thực sự, chật lý xẩy ra hiển nhiên

The earth moves around the Sun.

>>> BỎ TÚI THÊM: Tất tần tật kỹ năng về câu hòn đảo ngữ nhập giờ Anh

➣ Diễn mô tả vấn đề xẩy ra nhập tương lai

Cách này thông thường vận dụng nhằm nói tới thời hạn biểu, thời khóa biểu, chương trình hoặc plan, chương trình ...

Ví dụ:

- The plane takes off at 7 a.m this morning.

Máy cất cánh chứa chấp cánh khi 7 giờ sáng sủa ni.

- The train leaves at 8 a.m tomorrow.

Tàu lên đường khi 8 giờ sáng sủa mai.

➨ Mặc mặc dù máy cất cánh ko cho tới hoặc tàu ko lên đường tuy nhiên vì thế đấy là chương trình đã có sẵn trước nên tiếp tục dùng thì thời điểm hiện tại đơn.

Xem thêm: Hình nền đẹp xe độ

Thì thời điểm hiện tại đơn - thao diễn mô tả vấn đề xẩy ra nhập tương lai

The plane takes off at 7 a.m this morning

➣ Sử dụng nhập câu ĐK loại 1

Ví dụ:

- If my headache disappears, we can play tennis.

Nếu cơn nhức đầu của tớ qua quýt cút, tất cả chúng ta rất có thể đánh tennis.

Thì thời điểm hiện tại đơn - If my headache disappears, we can play tennis.

If my headache disappears, we can play tennis.

➣ Sử dụng thì thời điểm hiện tại đơn nhập một trong những cấu trúc khác nhập giờ Anh

Ví dụ:

- We will wait until he comes.

Chúng tôi tiếp tục đợi cho tới khi anh ấy cho tới.

- They will go lớn the beach only when it is sunny.

Họ tiếp tục cút biển cả chỉ khi trời nắng và nóng.

Thì thời điểm hiện tại đơn dùng nhập một trong những cấu hình không giống nhập giờ Anh

They will go lớn the beach only when it is sunny.

>>> BỎ TÚI THÊM: Tất tần tật ngữ pháp ẵm hoàn toàn 990 điểm TOEIC

4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Dấu hiệu phân biệt thì thời điểm hiện tại đơn: khi nhập câu sở hữu những trạng kể từ chỉ tần suất: 

➢  Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) ...

Ví dụ:

 • We sometimes go lớn the beach. (Thỉnh phảng phất Shop chúng tôi cút biển cả.)
 • I always drink lots of water. (Tôi thông thường hoặc nạp thêm nước.)

➢  Every day, every week, every month, every year, every morning … (mỗi ngày, hàng tuần, hàng tháng, từng năm).

     Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, sản phẩm tuần, mỗi tháng, sản phẩm quý, sản phẩm năm)

Ví dụ:

 • They watch TV every evening. (Họ coi truyền hình từng tối.)
 • I play football weekly. (Tôi nghịch ngợm đá bóng sản phẩm tuần.)

➢  Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/ year,……. (một lần/ nhì lần/ thân phụ lần/ tứ đợt ……..từng ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ:

 • He goes lớn the cinema three times a month. (Anh ấy cút coi phim 3 đợt hàng tháng.)
 • I go swimming once a week. (Tôi cút bơi lội hàng tuần một đợt.)

Chúng tao nằm trong ôn lại kỹ năng về thì thời điểm hiện tại đơn qua quýt đoạn Clip này nhé!

Bạn rất có thể học tập và Download không hề thiếu kỹ năng về thì thời điểm hiện tại đơn cũng như bài xích tập dưới trên đây nhé!

Nếu mình muốn nhận tư vấn tham gia những khóa huấn luyện và đào tạo của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp giảng dạy dỗ và giáo trình tự động biên soạn chuẩn chỉnh theo đòi format đề ganh đua, phù phù hợp với từng chuyên môn của Học viên.

Bạn Hãy ĐK ngay lập tức Tại Đây nhé!


 5. BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

 Bài 1: Chia động kể từ nhập ngoặc ở thì Hiện Tại Đơn:

 1.     I (be) ________ at school at the weekend.
 2.     She (not study) ________ on Friday.
 3.     My students (be not) ________ hard working.
 4.     He (have) ________ a new haircut today.
 5.     I usually (have) ________ breakfast at 7.00.
 6.     She (live) ________ in a house?
 7.     Where your children (be) ________?
 8.     My sister (work) ________ in a ngân hàng.
 9.     Dog (like) ________ meat.
10.    She (live)________ in Florida. 
11.    It (rain)________ almost every day in Manchester. 
12.    We (fly)________ lớn Spain every summer. 
13.    My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning. 
14.    The ngân hàng (close)________ at four o`clock. 
15.    John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he`ll pass. 
16.    Jo is sánh smart that she (pass)________ every exam without even trying. 
17.    My life (be) sánh boring. I just (watch)________ TV every night. 
18.    My best friend (write)________ lớn bu every week. 
19.    You (speak) ________ English?
 20.   She (not live) ________ in Hai Phong thành phố.

Bài luyện 2: Sử dụng những động kể từ cho tới sau đây nhằm điền nhập địa điểm rỗng phù hợp.

cause(s) - connect(s) - drink(s) - live(s)  - open(s) - speak(s) - take(s)

1. Tanya .......... German very well.

2. I don't often ...... ............ ... coffee.

3. The swimming pool . . ...... . ......... at 7.30 every morning.

4. Bad driving ... . .. .. ......... ...... many accidents.

5. My parents .. .. . ................. in a very small flat.

6. The Olympic Games .. .................. . ....... .. ..... . place every four years.

7. The Panama Canal ............... ..... .. . ............ the Atlantic and Pacific Oceans.

Bài luyện 3: Sử dụng những động kể từ sau nhằm hoàn thành xong câu.

believe       eat       flow      go      grow      make       rise       tell       translate

1. The earth goes round the sun.

2. Rice ....... in Britain.

3. The sun ... ............ ......................... . ... in the east.

4. Bees ................. . ... .... ..... ....... ... honey.

5. Vegetarians ...... meat.

6. An atheist ....... in God.

7. An interpreter .... ....... .. ............. from one language into another.

8. Liars are people who ............................. ........ ...... the t ruth.

9. The River Amazon ....................................... into the Atlantic Ocean.

Bài luyện 4: Chia động kể từ cho tới đúng 

1. Julie ............... (not / drink) tea very often.

2. What time ........ ............. ....... ..................................................... (the banks / dose) here?

3. I've got a xế hộp, but I .................. ....................... ..... ... .. ...... .. (not / use) it much.

4. 'Where ... .. .. ..... .. ..... ...... ..... ...... (Ricardo / come) from?' - 'From Cuba.'

5. 'What . ............. .... (you / do)?' - I'm an electrician.'

6. lt .................................................................... .................... (take) bu an hour lớn get lớn work. How long .................................. ................. ......... ....... ................... (it / take) you?

7. Look at this sentence. What ...................... . ...... ... . ...................................... (this word / mean)?

8. David isn't very fit. He .... .... . . ..... .... .. .......... ... (not / do) any sport.

Bài luyện 5: Đặt thắc mắc tuy nhiên các bạn sẽ chất vấn Lisa về phiên bản thân thích và mái ấm gia đình cô ấy. 

1. You know that Lisa plays tennis. You want lớn know how often. Ask her.

How often ............................................................................................... ?

2. Perhaps Lisa's sister plays tennis too. You want lớn know. Ask Lisa.

......... ...................... your sister . . ....... . .... ... ........ ...... ........... .. ........ 

3. You know that Lisa reads a newspaper every day. You want lớn know which one. Ask her.

....................................................................... ..........................................

4. You know that Lisa's brother works. You want lớn know what he does. Ask Lisa.

...................................................................................................................

5. You know that Lisa goes lớn the cinema a lot. You want lớn know how often. Ask her.

 ................................................................................................................

6 You don't know where Lisa's grandparents live. You want lớn know. Ask Lisa.

............................................................................................................

Bài luyện 6: Viết lại câu trả chỉnh

E.g.: They / wear suits lớn work? => Do they wear suits lớn work?

 1. she / not / sleep late at the weekends =>________
 2. we / not / believe the Prime Minister =>________
 3. you / understand the question? =>________
 4. they / not / work late on Fridays  =>________
 5. David / want some coffee? =>________
 6. she / have three daughters =>________
 7. when / she / go lớn her Chinese class? =>________
 8. why / I / have lớn clean up? =>_______

Bài luyện 7: Hoàn trở thành đoạn đối thoại sau:

Rita: (►) Do you lượt thích (you / like) football, Tom? 

Tom: (►) / love (1 / love) it. I`m a United người yêu thích. (1)……………………………… (I / go) lớn all their games. 
Nick usually (2) ................................................. (come) with bu. 
And (3) ............................................... (we / travel) lớn away games, too. 
Why (4) ............................................. (you / not / come) lớn a match some time? 
Rita: I`m afraid football (5)………………………………….. (not / make) sense lớn bu — men running after a ball. Why (6) ...................................................... (you / take) it sánh seriously? 
Tom: It's a wonderful game. (7) ................................................ (I / love) it. United are my whole life. 
Rita: How much (8)………………………………….. (it / cost) lớn buy the tickets and pay for the travel? 
Tom: A lot. (9) ............................. (I / not / know) exactly how much. 
But (10) (that / not / matter) lớn bu. 
(11) ............................ (I / not / want) lớn vì thế anything else. 
(12) .......................... (that / annoy) you? 
Rita: No, (13) .......................... (it / not / annoy) bu. 
I just (14) (find) it a bit sad.


6. ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bài 1:

1. am 2. does not study

3. are not 

4. has 5. have
6. lives 7. Where are your children? 8. works 9. likes 10. lives
11. rains 12. fly 13. flies 14. closes 15. tries - vì thế not think
16. passes 17. is - watch 18. writes 19. Do you speak English? 20. does not live

Bài 2

1. speaks 2. drink 3. opens 4. causes 5. live 6. take 7. connects

Bài 3

1. goes 2. doesn’t grow 3. rises 4. make 5. don't eat
6. doesn't believe 7. translates 8. don't tell 8. don't tell  

Bài  4:

1. doesn't drink 2. do the banks close 3. don't use 4. does Ricardo come
5. do you do 6. takes ... does it take 7. does this word mean 8. doesn't do

Bài 5

1. How often vì thế you  play tennis 4. What does your brother do?
2. Does your sister play tennis? 5. How often vì thế you go lớn the cinema?
3. Which newspaper vì thế you read? 6. Where vì thế your grandparents live?

Bài 6: Câu trả chỉnh

1. She doesn’t sleep late at the weekends. 5. Does David want some coffee?
2. We don’t believe the Prime Minister.   6. She has three daughters.
3. Do you understand the question? 7. When does she go lớn her Chinese class?
4. They don’t work late on Fridays. 8. Why vì thế I have lớn clean up?

Bài luyện 7

1. I go 8. does it cost
2. comes 9. I don’t know
3. we travel 10. that doesn’t matter
4. don’t you come 11. I don’t want
5. doesn’t make 12. Does that annoy
6. vì thế you take 13. it doesn’t annoy
7. I love 14. find

➤  LÀM THÊM BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: TẠI ĐÂY

Trên đấy là toàn cỗ cụ thể bài học kinh nghiệm về thì thời điểm hiện tại đơn (Simple present tense) gồm những: Khái niệm, công thức, cơ hội dùng, tín hiệu phân biệt và bài xích luyện tập luyện, nhằm mục tiêu hùn chúng ta hiểu thiệt rõ ràng kỹ năng về thì cơ phiên bản này hao hao rất có thể vận dụng chủ yếu xác trong tiếp xúc. Các các bạn hãy nhờ rằng học tập thêm thắt những bài học kinh nghiệm về những thì giờ Anh không giống bên trên site anhngumshoa.com nhé! 

Đăng ký học tập ms hoa toeic

Xem thêm: Tất cả những điều cần biết về thì tương lai

Nếu sở hữu bất kể vướng mắc hoặc trở ngại nào là nhập tiếp thu kiến thức, chúng ta chớ ngần quan ngại comment bên dưới nội dung bài viết sẽ được chỉ dẫn và trả lời nha!

Chúc toàn bộ chúng ta học tập thiệt chất lượng và học tập thêm thắt kỹ năng sau đây nhé!

 • Tân ngữ là gì? cơ hội dùng tân ngữ nhập giờ Anh
 • Thì thời điểm hiện tại trả thành - Công thức, những sử dụng, tín hiệu phân biệt và bài xích tập

MS HOA TOEIC

BÀI VIẾT NỔI BẬT


go88