"hạt dẻ" là gì? Nghĩa của từ hạt dẻ trong tiếng Anh. Từ điển Việt-Anh

hạt dẻ

 • Chesnut
  • Màu phân tử dẻ: Chesnut
  • Tóc color phân tử dẻ: Chesnut hair


 chestnut
 • cây phân tử dẻ
 • : chestnut
 • có color phân tử dẻ: chestnut
 • hạt dẻ đất: earth chestnut
 • hạt dẻ ngựa: horse chestnut
 • màu phân tử dẻ: chestnut

 • bánh đem tráng kem và lớp phân tử dẻ

   walnut cake

  bánh gatô phân tử dẻ

   walnut cake

  bánh qui đem nho và phân tử dẻ

   hermit

  có vị phân tử dẻ

   nutty

  kẹo phân tử dẻ

   praline practive

  kem phân tử dẻ

   hazelnut cream

  kem phân tử dẻ

   nut ice cream

  kem phân tử dẻ

   walnut cream

  kem trái cây đem phân tử dẻ

  Xem thêm: 10 Hình ảnh may mắn cho kỳ thi được nhiều học sinh sử dụng

   ice cream pudding

  lò rang phân tử dẻ

   oil nut roaster

  nhân phân tử dẻ

   nut filling

  nhiều phân tử dẻ

   nutty

  sự rắc phủ miếng phân tử dẻ (kẹo)

   nut coating

  vị phân tử dẻ

   nutty flavour

  vỏ kẹo phân tử dẻ

   nutty praline centre

  vỏ kẹo phân tử dẻ

   praline centre

  nt. Nâu sẫm tựa như color vỏ phân tử dẻ. Áo color phân tử dẻ.