giáo trình Tiếng Anh là gì

VIETNAMESE

giáo trình

Bạn đang xem: giáo trình Tiếng Anh là gì

sách giáo khoa

Giáo trình là tư liệu học hành hoặc giảng dạy dỗ được kiến thiết và biên soạn dựa vào hạ tầng lịch trình môn học tập với mục tiêu nhằm thực hiện tư liệu giảng dạy dỗ đầu tiên mang lại nghề giáo, và thực hiện tư liệu học hành đầu tiên mang lại học viên, SV.

1.

Giáo sư đang được tìm hiểu thêm giáo trình vô xuyên suốt bài bác giảng nhằm hỗ trợ tăng vấn đề và văn cảnh.

The professor referred to lớn the textbook during the lecture to lớn provide additional information and context.

Xem thêm: Sinh con năm 2026 mệnh gì, tuổi gì ba mẹ đã biết chưa?

2.

Giáo trình hỗ trợ những lý giải và ví dụ rõ rệt sẽ giúp đỡ học viên hiểu những định nghĩa phức tạp.

The textbook provided clear explanations and examples to lớn help students understand complex concepts.

Chúng tao nằm trong học tập một trong những kể từ vựng giờ đồng hồ Anh ngay sát nghĩa nhau như textbook, curriculum, syllabus nha!

Xem thêm:

- textbook: (sách giáo khoa) An introductory textbook on geometry generally begins with basic definitions. (Sách giáo khoa nhập môn về hình học tập thông thường chính thức với những khái niệm cơ phiên bản.)

- curriculum (chương trình giảng dạy): What subjects does your curriculum include? (Chương trình giảng dạy dỗ của chúng ta bao gồm những môn nào?)

- syllabus (đề cương môn học): How can computer skills be integrated into the syllabus? (Làm thế nào là nhằm tích thích hợp những kĩ năng tin yêu học tập vô đề cương môn học?)