Trường trung học cơ sở tiếng Anh là gì?

Trường trung học tập hạ tầng giờ Anh là gì?

Trường trung học tập hạ tầng giờ Anh là gì?

Bạn đang xem: Trường trung học cơ sở tiếng Anh là gì?

1. Trường Trung Học Cơ Sở Tiếng Anh Là Gì?

"Trường trung học tập cơ sở" nhập giờ Anh được gọi là "Middle School"[ /ˈmɪd.l̩ skuːl/]. Đây là 1 cung cấp học tập nằm trong lòng ngôi trường tè học tập và ngôi trường trung học tập phổ thông. 

2. Ví Dụ Đặt Câu với Từ "Trường Trung Học Cơ Sở"

ex: Students at the middle school explored various subjects before choosing their major in high school.

-> Học sinh bên trên trường trung học tập cơ sở tò mò nhiều môn học tập trước lúc lựa chọn chuyên nghiệp ngành của tớ ở ngôi trường trung học tập phổ thông. 

ex: The teachers at the middle school play a crucial role in guiding students through their formative years.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch Lạng Sơn mới nhất năm 2024

-> Các nhà giáo bên trên trường trung học tập cơ sở vào vai trò cần thiết trong những việc chỉ dẫn học viên qua quýt trong thời gian tạo hình của mình. 

ex: Extracurricular activities, such as sports and clubs, contribute đồ sộ the holistic development of middle school students.

Xem thêm: Hình ảnh Nền Ch%c3%baa Tr%e1%bb%9di, Ch%c3%baa Tr%e1%bb%9di Vector Nền Và Tập Tin Tải về Miễn Phí | Pngtree

-> Các hoạt động và sinh hoạt nước ngoài khóa như thể thao và câu lạc cỗ thêm phần nhập sự cải cách và phát triển trọn vẹn của học viên trường trung học tập cơ sở. 

ex: Transitioning from elementary đồ sộ middle school involves adapting đồ sộ a more diverse and challenging academic environment.

-> Việc gửi kể từ tè học tập sang trọng trường trung học tập cơ sở tương quan cho tới việc thích ứng với cùng một môi trường thiên nhiên học hành phong phú và trở ngại rộng lớn.

3. Từ Vựng Tiếng Anh Liên Quan Đến "Trường Trung Học Cơ Sở"

  • Principal: Hiệu trưởng ngôi trường trung học tập hạ tầng.
  • Curriculum: Chương trình học tập.
  • Homeroom: Phòng học tập mái ấm nhiệm.
  • Electives: Các môn học tập tự động lựa chọn.
  • Locker: Tủ đựng đồ gia dụng cá thể.
  • Advisory: Buổi chỉ dẫn, thông thường bởi nhà giáo mái ấm nhiệm tổ chức triển khai.
  • Peer Pressure: kề lực đồng học tập.
  • Transition: Sự quy đổi trong những cung cấp học tập.
  • Social Studies: Môn học tập về xã hội và văn hóa truyền thống.