Tuổi trẻ của tôi tiếng Anh là gì

Tuổi con trẻ của tôi giờ Anh là My youth, phiên âm là /maɪ/ /juːθ/. Là tuổi hạc xuân xanh xao chỉ biết ăn, đùa, ngủ, nghỉ ngơi,...hoặc chỉ trải nghiệm một cơ hội bất nghĩa rồi tiến công mất mặt tuổi hạc trẻ? Hay còn điều gì khác ê quan trọng hơn?

Tuổi con trẻ của tôi giờ Anh là My youth, phiên âm là /maɪ/ /juːθ/. Tuổi con trẻ của tôi là lao vào, là yêu thích và quyết tâm sử dụng mức độ con trẻ của tôi nhằm thể hiện nay sự biến hóa năng động của phiên bản thân thích, với ước mong muốn mang lại giờ mỉm cười cho tới những mỉm cười tầm thường suôn sẻ.

Bạn đang xem: Tuổi trẻ của tôi tiếng Anh là gì

Từ vựng giờ Anh về tuổi hạc trẻ:

Youth /juːθ/ ( n ): tuổi hạc trẻ

Friendship /ˈfrend.ʃɪp/ ( n ): tình bạn

Classroom /ˈklæs.rʊm/ ( n ): chống học

Classmate /ˈklæs.meɪt/ ( n ): các bạn nằm trong lớp

Boyfriend /ˈbɔɪ.frend/ ( n ): các bạn trai

Girlfriend /ˈɡɝːl.frend/ ( n ): các bạn gái

Dream /driːm/ ( n ): ước mơ

Passion /ˈpæʃ.ən/ ( n ): đam mê

Enthusiasm /ɪnˈθuː.zi.æz.əm/ ( n ): nhiệt độ huyết

Determined /dɪˈtɝː.mɪnd/ ( n ): quyết tâm

Innocent /ˈɪn.ə.sənt/ ( adj ): ngây thơ

Xem thêm: Ảnh Mikey với mái tóc trắng tinh khôi

Stubborn /ˈstʌb.ɚn/ ( adj ): bướng bỉnh

Memory /ˈmem.ər.i/ ( n ): kỉ niệm

Những lời nói hoặc giờ Anh về tuổi hạc trẻ:

The youth is the hope of future.

Tuổi con trẻ là kỳ vọng của sau này.

It is better to lớn be young in your failures than vãn old in your successes.

Điều chất lượng đẹp tuyệt vời nhất là vấp váp trượt khi chúng ta còn con trẻ và thành công xuất sắc khi chúng ta vẫn về già cả.

A kiss makes the heart young again and wipes out the years.

Một nụ thơm thực hiện trái khoáy tim con trẻ lại và xóa sổ từng đau nhức trong mỗi năm vừa qua.

Youth is the pollen that blows through the sky, and does not ask why.

Tuổi con trẻ là phấn hoa cất cánh từng khung trời, và chớ khi nào chất vấn vì sao.

Xem thêm: Backdrop sinh nhật cho người lớn BDRSN19

The old believe everything, the middle-aged suspect everything, the young know everything.

Người già cả tin cẩn toàn bộ tất cả, người trung niên nghi ngại tất cả và tầng lớp thanh niên thì biết toàn bộ từng điều.

Bài viết lách tuổi con trẻ của tôi giờ Anh là gì được tổ hợp vì chưng nghề giáo trung tâm giờ Anh SGV.