Thứ ngày tháng tiếng Anh | Hướng dẫn cách đọc chuẩn nhất

Key takeaways

 • Các loại vô tuần vì thế giờ Anh: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

  Bạn đang xem: Thứ ngày tháng tiếng Anh | Hướng dẫn cách đọc chuẩn nhất

 • Các mon vô năm vì thế giờ Anh: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.

 • Các ngày vô mon vì thế giờ Anh được hiểu như cơ hội hiểu số trật tự (1st, 2nd, 3rd, 4th,…).

 • Các năm rất có thể hiểu theo gót 2 cách: số sở hữu n chữ số hoặc tạo thành 2 phần (đối với những số sở hữu 3-4 chữ số).

Các loại vô tuần

Từ vựng về những loại vô tuần vô giờ Anh:

Thứ

Thứ vô giờ Anh

Phiên âm

Phát âm

Viết tắt

Thứ 2

Monday

/ˈmʌndeɪ/

Audio icon

Mon

Thứ 3

Tuesday

/ˈtjuːzdeɪ/

Audio icon

Tue

Thứ 4

Wednesday

/ˈwenzdeɪ/

Audio icon

Wed

Thứ 5

Thursday

/ˈθɜːzdeɪ/

Audio icon

Thu

Thứ 6

Friday

/ˈfraɪdeɪ/

Audio icon

Fri

Thứ 7

Saturday

/ˈsætədeɪ/

Audio icon

Sat

Chủ nhật

Sunday

/ˈsʌndeɪ/

Audio icon

Sun

Cách sử dụng: Các loại vô tuần thông thường cút với giới kể từ “on”

Nguồn: https://englishtestblog.com/

Ví dụ:

 • This class takes place on Friday every week.Audio icon (Lớp học tập này ra mắt vô loại 6 mặt hàng tuần)

 • What vì thế you usually vì thế on Sunday?Audio icon (Bạn thông thường làm cái gi vào trong ngày Chủ Nhật?)

Các loại vô tuần

Các ngày vô tháng

Cách hiểu những ngày vô mon tiếp tục vận dụng cơ hội hiểu số trật tự, như:

Ngày

Ngày vô giờ Anh

Phát âm

Viết tắt

Ngày 1

The first

Audio icon

1st

Ngày 2

The second

Audio icon

2nd

Ngày 10

The tenth

Audio icon

10th

Ngày 21

The twenty first

Audio icon

21st

Ngày 30

The thirtieth

Audio icon

30th

Cách sử dụng: Các ngày vô mon cũng thông thường cút với giới kể từ “on”

Ví dụ:

 • There is a regular meeting on the 1st of every month.Audio icon (Có một cuộc họp thông thường xuyên vào trong ngày 1 mỗi tháng.)

 • We are going đồ sộ have a trip on the 18th this month.Audio icon (Chúng tao sẽ sở hữu một chuyến du ngoạn vào trong ngày 18 mon này.)

Xem thêm: Phân biệt số điểm và số loại tự

Các mon vô năm

Từ vựng về những mon vô năm

Tháng

Tháng vô giờ Anh

Phiên âm

Phát âm

Viết tắt

Tháng 1

January

/ˈdʒænjuəri/

Audio icon

Jan

Tháng 2

February

/ˈfebruəri/

Audio icon

Feb

Tháng 3

March

/mɑːtʃ/

Audio icon

Mar

Tháng 4

April

/ˈeɪprəl/

Audio icon

Apr

Tháng 5

May

/meɪ/

Audio icon

May

Tháng 6

June

/dʒuːn/

Audio icon

June

Tháng 7

July

/dʒuˈlaɪ/

Audio icon

Jul

Tháng 8

August

/ɔːˈɡʌst/

Audio icon

Aug

Xem thêm: Ảnh Mikey với mái tóc trắng tinh khôi

Tháng 9

September

/sepˈtembə(r)/

Audio icon

Sep

Tháng 10

October

/ɒkˈtəʊbə(r)/

Audio icon

Oct

Tháng 11

November

/nəʊˈvembə(r)/

Audio icon

Nov

Tháng 12

December

/dɪˈsembə(r)/

Audio icon

Dec

Cách sử dụng: Các mon vô năm thông thường cút với giới kể từ “in”

Nguồn: https://englishtestblog.com/

Tham khảo thêm:

 1. Các giới kể từ vô giờ anh thông thường gặp

 2. Giới kể từ chỉ thời gian

Ví dụ:

 • It often rains a lot in July here.Audio icon (Trời thông thường mưa thật nhiều vô mon 7 ở trên đây.)

 • Vietnam’s Luner New Year often takes place in January or February.Audio icon (Tết Âm lịch ở VN thông thường ra mắt vô mon 1 hoặc mon 2.)

Các mon vô năm

Xem thêm: Các mon vô năm vì thế giờ Anh những ý nghĩa sâu sắc rất có thể chúng ta ko biết

Năm

Có 2 cơ hội hiểu năm chủ yếu xác:

 • Đọc như số có tương đối nhiều chữ số vô giờ Anh:

  • 2021: Two thousand and twenty one Audio icon

  • 2003: Two thousand and threeAudio icon

  • 938: Nine hundred and thirty eightAudio icon

 • Chia thực hiện 2 phần, 2 chữ số phía đằng trước và 2 chữ số hâu phương (đối với số sở hữu 4 chữ số)

  • 2022: Twenty twenty twoAudio icon

  • 2017: Twenty seventeenAudio icon

  • 1968: Nineteen sixty eightAudio icon

Cách sử dụng: Các năm thông thường cút với giới kể từ “in”

Ví dụ:

 • There was a historic tsunami in japan in 2002.Audio icon (Có một trận sóng thần lịch sử dân tộc ở Nhật Bản vô năm 2002.)

 • This new policy will take effect in 2023.Audio icon (Chính sách mới mẻ này sẽ sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành vô năm 2023.)

Cách hiểu & ghi chép loại tháng ngày kết hợp

Cách ghi chép loại tháng ngày vô giờ Anh

Thứ, ngày, mon, năm

Ví dụ: What day is it today? - It’s Wednesday, July 28th 2020. (Hôm ni ngày bao nhiêu vậy? - Thứ 4, ngày 28 mon 7 năm 2020.)

Thứ, mon, ngày, năm

Ví dụ: What day is it today? - It’s Wednesday, 28th July 2020. (Hôm ni ngày bao nhiêu vậy? - Thứ 4, ngày 28 mon 7 năm 2020.)

Cách hiểu loại tháng ngày vô giờ Anh

Tháng + the + ngày

Ví dụ: When is your birthday? - On December the 16th. (Sinh nhật chúng ta lúc nào vậy? - Ngày 16 mon 12.)

The + ngày + of + tháng

Ví dụ: When is your birthday? - On the 16th of December. (Sinh nhật chúng ta lúc nào vậy? - Ngày 16 mon 12.)

Một số kể từ vựng không giống về thời gian

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

Ý nghĩa

On/at the weekend

-

-

vào cuối tuần

Every day/month/year

-

-

mỗi ngày/tháng/năm

A fortnight (n)

/ˈfɔːtnaɪt/

Audio icon

2 tuần; nửa tháng

Daily/monthly/yearly/annually (adv.)

-

-

hàng ngày/tháng/năm

A decade (n)

/ˈdekeɪd/

Audio icon

một thập kỷ (10 năm)

A century (n)

/ˈsentʃəri/

Audio icon

một thế kỷ (100 năm)

A millennium (n)

/mɪˈleniəm/

Audio icon

một thiên niên kỷ (1000 năm)

Spring (n)

/sprɪŋ/

Audio icon

mùa xuân

Summer (n)

/ˈsʌmə(r)/

Audio icon

mùa hè

Autumn (n)

/ˈɔːtəm/

Audio icon

mùa thu

Winter (n)

/ˈwɪntə(r)/

Audio icon

mùa đông

Bài tập luyện về loại tháng ngày vô giờ Anh

Bài 1: Viết cơ hội hiểu loại tháng ngày vô giờ Anh cho những tình huống sau:

 1. 21/2/2019

 2. 3/6/1994

 3. Wed, 7/8/2030

 4. Sun, 1/1/1001

 5. 30/11/1305

Bài 2: Dịch những câu sau lịch sự giờ Anh dùng cơ hội ghi chép loại tháng ngày chủ yếu xác:

 1. Hôm ni là Thứ 3, 27/7/2021.

 2. Kỳ học tập ngày thu tiếp tục chính thức vào trong ngày 22/9/2022.

 3. Đã sở hữu một vụ tai nạn đáng tiếc nguy hiểm ở tuyến phố này vào trong ngày 8/8/2020.

 4. Giao quá là ngày 31/12 thường niên.

 5. 2/9 là ngày Quốc khánh VN.

Gợi ý thực hiện bài

Bài 1:

 1. February the 2nd (second)/The 2nd (second) of February, two thousand twenty one/twenty twenty one.

 2. June the 3rd (third)/The 3rd (third) of June, nineteen ninety four

 3. Wednesday, August the 7th (seventh)/The 7th (seventh) of August, two thousand thirty

 4. Sunday, January the 1st (first)/The 1st (first) of January, ten o one.

 5. November the 30th (thirtieth)/The 30th (thirtieth) of November, thirteen o five.

 6. Today is Tuesday, July 27th/27th July 2021.

Bài 2:

 1. The Fall Semesster will start on September 22nd/22nd September 2022.

 2. There was a serious accident on this road on August 8th/8th August 2020.

 3. The New Year’s Eve is one December 31st/31st December every year.

 4. September 2nd/2nd September is the Vietnam’s Independence Day.

  Xem thêm: Sinh Năm 2017 Mệnh Gì, Hợp Màu Gì, Tử Vi và Phong Thủy

Tổng kết

Cách hiểu loại tháng ngày là 1 trong mỗi mảng cần thiết của giờ Anh tiếp xúc, nhất là trong những trường hợp cuộc sống hằng ngày. Do bại, người học tập rất có thể tìm hiểu thêm những cơ hội hiểu thứ tháng ngày giờ Anh chuẩn chỉnh xác vô nội dung bài viết bên trên, bên cạnh đó thăm dò hiểu thêm thắt những kể từ vựng về thời hạn rất có thể bắt gặp vô một số trong những trường hợp không giống, nhằm trọn vẹn hiểu về kỹ năng và kiến thức này.

Tài liệu tham lam khảo

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/topic/time

BÀI VIẾT NỔI BẬT


go88