cơ quan ban ngành Tiếng Anh là gì

VIETNAMESE

cơ quan lại ban ngành

Bạn đang xem: cơ quan ban ngành Tiếng Anh là gì

government department

NOUN

Cơ quan lại ban ngành là một trong cụm kể từ nhằm chỉ những ban ngành nằm trong Uỷ ban quần chúng cấp cho tỉnh (thành phố trực nằm trong trung ương), tiến hành công dụng vận hành quốc gia về ngành, nghành nghề dịch vụ ở khu vực theo đuổi quy toan của pháp lý và theo đuổi cắt cử hoặc ủy quyền của Ủy ban quần chúng cấp cho tỉnh, Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấp cho tỉnh.

1.

Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn là 1 trong chính quyền nằm khểnh bên trên thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn.

Ho Chi Minh thành phố Department of Justice is one of the goverment departments located in Ho Chi Minh thành phố.

2.

Xem thêm: Giới thiệu chung bản đồ Củ Chi

Khánh Duy đã thử tại 1 chính quyền - Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn vô 2 năm trước đó.

Khanh Duy worked at a government department - Ho Chi Minh thành phố Department of Construction 2 years ago.

Một số kể từ vựng về một số sở ban ngành ở Việt Nam:

- Department of Justice (Sở Tư pháp)

- Department of Industry and Trade (Sở Công thương)

- Department of Transport (Sở Giao thông vận tải)

- Department of Construction (Sở Xây dựng)

Xem thêm: Thương Hiệu Quần Áo Thời Trang Nam Nữ Routine

- Department of Information and Communications (Sở tin tức và Truyền thông)

- Department of Health (Sở hắn tế)

- Department of Culture, Sports and Tourism (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)