Phân biệt số thứ tự và số đếm trong tiếng Anh | Tiếng Anh Nghe Nói

phan biet so sánh dem so sánh thu tu nhập tieng anh

Số trật tự và số kiểm điểm nhập giờ đồng hồ Anh rất rất thường bị dùng thiếu sót, nhất là với những các bạn mới mẻ học tập. Vậy 2 trở thành loại số này không giống nhau như vậy nào? Có cơ hội nào là dễ dàng lưu giữ cơ hội hiểu số nhập giờ đồng hồ Anh không?

Trong giờ đồng hồ anh sở hữu 2 loại số:

Bạn đang xem: Phân biệt số thứ tự và số đếm trong tiếng Anh | Tiếng Anh Nghe Nói

Số đếm (cardinal numbers) – 1 (one), 2 (two)… Dùng nhằm kiểm điểm con số.

Số loại tự (ordinal numbers) – 1st (first), 2nd (second)… Dùng nhằm xếp thứ hạng, tuần tự động.

Và nhằm phân biệt được đơn giản 2 loại số này, lúc nào nên dùng số kiểm điểm và lúc nào nên dùng số trật tự thì chúng ta theo đuổi dõi bảng sau đây nhé:

Số

Số đếm Số loại tự Viết tắt
1 One First st
2 Two Second nd
3 Three Third rd
4 Four Fourth th
5 Five Fifth th
6 Six Sixth th
7 Seven Seventh th
8 Eight Eighth th
9 Nine Ninth th
10 Ten Tenth th
11 Eleven Eleventh th
12 Twelve Twelfth th
13 Thirteen Thirteenth th
14 Fourteen Fourteenth th
15 Fifteen Fifteenth th
16 Sixteen Sixteenth th
17 Seventeen Seventeenth th
18 Eighteen Eighteenth th
19 Nineteen Nineteenth th
20 Twenty Twentieth th
21 Twenty-one Twenty-first st
22 Twenty-two Twenty-second nd
23 Twenty-three Twenty-third rd
24 Twenty-four Twenty-fourth th
25 Twenty-five Twenty-fifth th
30 Thirty Thirtieth th
31 Thirty-one Thirty-first st
32 Thirty-two Thirty-second nd
33 Thirty-three Thirty-third rd
40 Forty Fortieth th
50 Fifty Fiftieth th
60 Sixty Sixtieth th
70 Seventy Seventieth th
80 Eighty Eightieth th
90 Ninety Ninetieth th
100 One hundred One hundredth th
1.000 One thousand One thousandth th
1 triệu One million One millionth th
1 tỷ

One billion

One billionth

th

Cách sử dụng của số kiểm điểm, số trật tự nhập Tiếng Anh

Cách sử dụng số kiểm điểm nhập giờ đồng hồ Anh

a. Đếm số lượng:

She has 7 cats. (Cô ấy sở hữu 7 con cái mèo.)

I have got 4 dogs (Tôi sở hữu 4 con cái chó.)

b. Số năng lượng điện thoại:

My phone number is zero-seven-nine-five- six- six- zero- five- nine- eight. (Số Smartphone của tôi là: 079.566.0598).

His phone number is zero-five- six- zero- nine- nine- eight- six. (Số Smartphone của anh ý ấy là 056.09986).

c. Độ tuổi:

I am twenty-seven years old. (Tôi 27 tuổi tác.)

She is thirty-four years old. (Cô ấy 34 tuổi tác.)

He is nineteen years old. (Anh ấy 19 tuổi)

d. Năm:

I was born in nineteen ninety–three. (Tôi được sinh vào năm 1993.)

He was born in nineteen ninety-five (Anh ấy sinh vào năm 1995.)

She was born in nineteen ninety-six (Cô ấy sinh vào năm 1996.)

Cách sử dụng số trật tự nhập Tiếng Anh

Ta thêm vào đó đuôi “th” khi nhắc tới một số trong những trật tự ví dụ nhập Tiếng Anh:

Ví dụ:  4th- fourth, 30th – thirtieth, 20- twentieth.

Ngoại trừ 3 tình huống sau: first (st), second (2nd), third (3rd).

Cách sử dụng số trật tự nhập Tiếng Anh:

a. Khi ham muốn nói đến việc ngày sinh nhật

Last week was my 20th birthday. (Hôm qua quýt là sinh nhật phen loại đôi mươi của tôi).

Yesterday was my 23rd birthday (Hôm qua quýt là sinh nhật phen loại 23 của tôi.)

b. Xếp hạng

Vietnam comes second in the top rice exporting countries. (Vietnam đứng thứ hai nhập số những nước xuất khẩu gạo tiên phong hàng đầu Thế Giới)

Phillipines come first in Miss Universe năm ngoái. (Phillipines trở nên hoa trả vũ năm 2015).

I came first in my class’ top student’s list (Tôi được đứng thứ nhất nhập list học viên xuất sắc nhất của lớp).

c. Số tầng của một tòa nhà

My office is on the fifth floor. (Văn chống của tôi ở trên tầng 5).

His apartment is on the tenth floor. (Căn hộ của anh ý ấy trên tầng loại 10).

He lives on the third floor. (Anh ấy sinh sống trên tầng 3).

d. Phân số

Ta cũng thông thường sử dụng số trật tự đề nói tới phân số (fractions):

1/2 – a half

1/3 – a third

2/3 – two thirds

1/4 – a quarter (a fourth)

3/4 – three quarters (three fourths)

1/5 – a fifth

2/5 – two fifths

1/6 – a sixth

5/6 – five sixths

1/7 – a seventh

Xem thêm: 70+ Hình nền cute có chữ siêu đáng yêu, ấn tượng nhất

1/8 – an eighth

1/10 – a tenth

7/10 – seven tenths

1/20 – a twentieth

47/100 – forty-seven hundredths

1/100 – a hundredth

1/1,000 – a thousandth

e. Ngày tháng

Để hiểu tháng ngày nhập giờ đồng hồ Anh người tao sử dụng số trật tự. Hoặc phát biểu mon trước thời điểm ngày sau hoặc ngược lại. Giả sử các bạn sinh nhật ngày 01/01 sẽ tiến hành hiểu là the first of January hoặc January the first.

e.1. Cách viết:

Thứ, mon + ngày (số loại tự), năm (Anh-Mỹ)

E.g: Wednesday, December 3rd, 2008

Thứ, ngày (số loại tự) + mon, năm (Anh-Anh)

Ex: Wednesday, 3rd December, 2008

Đôi khi tất cả chúng ta thấy người Anh, Mỹ viết lách tháng ngày như sau:

  • Wednesday, December 3, 2008 (A.E)
  • Wednesday, 3 December, 2008 (B.E)

e.2. Cách đọc:

Thứ + mon + ngày (số loại tự) + năm hoặc Thứ + ngày (số loại tự) + of + mon + năm. E.g:

  • Wednesday, December 3rd, 2008: Wednesday, December the third, two thousand and eight.

hoặc

  • Wednesday, the third of December, two thousand and eight.

Trong giờ đồng hồ Anh, cơ hội hiểu và viết lách tháng ngày rất rất phong phú và được vận dụng theo đuổi 2 văn phong: Anh-Anh hoặc Anh-

Mỹ. Dưới đó là những quy tắc cộng đồng nhất về kiểu cách hiểu và viết lách.

Cách hiểu viết lách tháng ngày theo đuổi Anh-Anh

Ngày luôn luôn viết lách trước mon và chúng ta có thể tăng số trật tự nhập hâu phương (ví dụ: st, th…), đôi khi loại bỏ đi giới kể từ of ở

vị trí trước mon (month). Dấu phẩy rất có thể được dùng trước năm (year), tuy vậy cách sử dụng này sẽ không phổ

biến.

E.g:

  • 6(th) (of) January(,) 2009 (Ngày mùng 6 mon một năm 2009)
  • 1(st) (of) June(,) 2007 (Ngày mùng 1/5 năm 2007)

Khi hiểu tháng ngày theo đuổi lối hành văn Anh – Anh, các bạn dùng mạo kể từ xác lập trước thời điểm ngày E.g: March 2, 2009 –

March the second, two thousand and nine

Cách hiểu và viết lách theo đuổi Anh-Mỹ

Nếu như viết lách tháng ngày theo đuổi lối hành văn Anh-Mỹ, mon luôn luôn viết lách trước thời điểm ngày và sở hữu mạo kể từ đằng trước nó. Dấu

phẩy thông thường được dùng trước năm

E.g: August (the) 9(th), 2007 (Ngày mùng 9 mon 8 năm 2007)

Bạn cũng rất có thể viết lách ngày, mon, năm vị những số lượng và đó cũng là cơ hội phổ biến nhất.

E.g: 9/8/07 hoặc 9-8-07

Tuy nhiên nếu như bạn dùng cơ hội viết lách như nhập ví dụ bên trên, tiếp tục rất giản đơn xẩy ra lầm lẫn vị nếu như hiểu theo đuổi văn phong

Anh-Anh được xem là ngày mồng 9 mon 8 trong năm 2007 tuy nhiên được xem là mồng 8 mon 9 trong năm 2007 theo đuổi lối hành văn Anh-Mỹ.

Như vậy chúng ta nên viết lách rõ rệt tháng ngày bằng văn bản (October chứ không chỉ viết lách số 10) hoặc dùng cơ hội viết lách tắt

(Aug, Sept, Dec…) nhằm rời sự lầm lẫn không mong muốn xẩy ra.

Khi hiểu tháng ngày theo đuổi lối hành văn Anh – Mỹ, chúng ta có thể quăng quật mạo kể từ xác định:

E.g: March 2, 2009 – March second, two thousand and nine.

Nếu độc giả ngày trước mon thì các bạn nên dùng mạo kể từ xác lập trước thời điểm ngày và giới kể từ of trước mon.

E.g:

  • 2 March 2009 – the second of March, two thousand and nine
  • 4 September 2001 – the fourth of September, two thousand and one

Số ko rất có thể được phân phát âm theo đuổi vô số phương pháp không giống nhau tùy nhập trường hợp.

Đọc “zero” khi nó đứng 1 mình.

3-0 (bóng đá) = Three nil

30 – 0 (tennis) = Thirty love

604 7721 (số năng lượng điện thoại) = six oh four…

Xem thêm: Hình nền doremon cute - Trò chơi và hoạt hình dễ thương của Doremon

0.4 (số thập phân) = nought point four / zero point four

0C (nhiệt độ) = zero degrees

Trên đó là tổ hợp toàn bộ những kiến thức và kỹ năng sở hữu tương quan cho tới số kiểm điểm và số trật tự nhập Tiếng Anh. Hy vọng chúng ta đang được tóm được phần nào là cách sử dụng khi hiểu và phát biểu số kiểm điểm và số trật tự nhập Tiếng Anh.