Cấu trúc câu trong tiếng Anh và các động từ thường gặp

Cấu trúc câu vô giờ Anh hoặc trật tự động kể từ vô câu vô cùng cần thiết trong các việc học tập và thi đua IELTS. Nắm có thể nội dung này, các bạn sẽ kiến thiết được câu trúng ngữ pháp, kể từ cơ những thông điệp bạn thích truyền đạt tiếp tục đúng mực và dễ dàng nắm bắt rộng lớn.

Vậy điều quan trọng đặc biệt ngày ngày hôm nay là cấu hình câu "S+V+O" . Ồ!!! "S" là gì nhỉ? "V" ; "O" là gì, phối hợp thế này mang đến chuẩn?

Bạn đang xem: Cấu trúc câu trong tiếng Anh và các động từ thường gặp

Cùng tìm hiểu thêm 30 cấu hình câu giờ Anh phổ biến nhất nằm trong IELTS LangGo nhé!

Chữa tổn thất gốc IELTS: 30 cấu hình câu giờ Anh phổ biến nhất

Chúng tao hãy chính thức bài học kinh nghiệm ngay lập tức thôi nào!

1. Các bộ phận câu

Đầu tiên tất cả chúng ta hãy thích nghi với những kí hiệu ghi chép tắt bộ phận câu vô giờ Anh nhé!

1.1 Chủ ngữ

S = Subject : Chủ ngữ

Là một danh kể từ, một cụm danh kể từ hay là một đại kể từ (là người, sự vật hoặc sự việc) thực hiện ngôi nhà vô câu, tiến hành hành vi vô câu dữ thế chủ động hoặc phải chịu vô câu thụ động.

Eg :

My teacher can dance. (Cô giáo của tôi rất có thể nhảy.)

The car was bought (Chiếc xe pháo xe hơi này đang được mua sắm rồi.)

1.2 Động từ

V = Verb : Động từ

Động kể từ là một trong kể từ hoặc một cụm kể từ thể hiện nay hành vi hoặc tình trạng.

Eg1: My friend owns this bag (Bạn tôi chiếm hữu cái túi này)

V vô tình huống này là động kể từ chỉ tình trạng (sở hữu)

Eg2: He climbs out of the window (Anh ấy trèo ra phía bên ngoài cửa ngõ sổ)

V vô tình huống này là động kể từ chỉ hành vi (trèo)

1.3 Tân ngữ

O = Object : Tân ngữ

Tân ngữ là một trong danh kể từ, một cụm danh kể từ hay là một đại kể từ (là người, sự vật hoặc sự việc) Chịu đựng tác dụng thẳng hoặc con gián tiếp của động kể từ vô câu.

Eg : She buys a new dress. (Cô ấy mua sắm một cái váy mới nhất.)

2. Các cấu trúc câu vô giờ Anh

2.1. Cấu trúc S + V

Thông thông thường sở hữu những câu ko cần thiết tân ngữ kèm theo ,hoặc rằng cách tiếp theo này đó là tân ngữ bị lược quăng quật .Vì vậy tất cả chúng ta tiếp tục thấy vô câu chỉ mất 2 bộ phận là ngôi nhà ngữ và động kể từ.

Eg : He runs (Anh ấy chạy.)

They are sleeping (Họ đang được ngủ)

Mở rộng lớn nho nhỏ

Các động kể từ vô cấu hình S+V ko cần thiết tân ngữ kèm theo được gọi là nội động kể từ và những câu chứa chấp nội động từ sẽ không còn thể sử dụng ở thể thụ động nhé!

Cấu trúc câu cơ bạn dạng vô giờ Anh

Cấu trúc câu cơ bạn dạng vô giờ Anh

2.2 Cấu trúc S + V + O

Đây rồi, tất cả chúng ta đã đi đến phần cấu hình chủ yếu vô bài học kinh nghiệm ngày hôm nay và cũng chính là cấu hình câu thịnh hành nhất, giản dị và đơn giản nhất vô giờ Anh

Đây là kiểu mẫu câu nhưng mà kể từ theo gót sau động kể từ thực hiện trọng trách túc kể từ (Tân ngữ) mang đến động kể từ. Các động kể từ ở group này cần là dạng động kể từ đem tân ngữ (transitive verbs).

S + V + O ví dụ:

My mother plants a tree ( Mẹ tôi trồng một chiếc cây)

My mother plants a tree
S V O

Mở rộng lớn nho nhỏ

Các động kể từ vô cấu hình này vô cùng cần thiết tân ngữ kèm theo nên người ta gọi là ngoại động từ và tất nhiên câu chứa chấp ngoại động từ rất có thể sử dụng ở thể thụ động nha!
Động kể từ đem tân ngữ vô giờ anh là nhiều vô số kể. quý khách hàng hãy coi bảng tiếp sau đây nhằm dễ dàng tưởng tượng rộng lớn.

Subject Verb Object Word functions as object
He likes flowers a noun
The police arrested the thief a noun phrase
I know him pronoun
The boy can dress himself reflexive pronoun
I hope to see you soon an infinitive
He enjoys playing card a gerund
I don't know whe-re he is a clause

2.3 Cấu trúc S + V + O + O

Cấu trúc này còn có vẻ kỳ lạ nhỉ? Sao lại sở hữu 2 tân ngữ vậy ? Để lí giải điều này, chúng ta hãy coi ví dụ tiếp sau đây :

Eg: Tom's mother buys him a book ( Mẹ của Tom mua sắm mang đến anh ấy một quyển sách)

Tom's mother buys him a book
S V O O

Tân ngữ theo gót sau loại động kể từ này được chia thành tân ngữ thẳng - Direct Object (Od) và Tân ngữ con gián tiếp - Indirect Object (Oi)

Tân ngữ thẳng ở ngay lập tức sau động kể từ chủ yếu, và thông thường là tân ngữ chỉ người hoặc là vật.

  • My mother bought him a hat.
  • She kindly sent us some flowers.

"Him" và "us" ở cả 2 ví dụ bên trên là tân ngữ thẳng (direct objects); "a hat" và "Some flowers" là tân ngữ con gián tiếp ( indirect objects).

Để phân biệt 2 loại tân ngữ này tao vận dụng quy luật sau:

  • Direct object thông thường là kẻ hoặc vật.
  • Tân ngữ thẳng luôn luôn thừa kế thành quả của hành vi, còn tân ngữ con gián tiếp thì phải chịu tự hành vi.

Chúng tao thông thường sử dụng cấu hình S-V-Od-Oi; Tuy nhiên, nếu như tất cả chúng ta ham muốn tân ngữ con gián tiếp ở ngay lập tức ngay lập tức sau động kể từ chủ yếu thì tao cần thêm 1 giới kể từ phía đằng trước tân ngữ con gián tiếp.
Và những giới kể từ thông thường sử dụng là "For" và "To". Sử dụng giới kể từ này thích hợp thì cần địa thế căn cứ vô động từ
Ví dụ: Động kể từ Play thông thường sở hữu giới kể từ TO trượt nghĩa và động kể từ Leave thì lại mến giới kể từ FOR

  • Play something to tướng somebody.
  • Leave something for someone.

Các động kể từ 2 tân ngữ: Leave, Buy, Lend, Borrow, Give, ...

Trong ví dụ bên trên, Điều tất cả chúng ta cần thiết để ý là động kể từ "buys" (mua) ,vì vậy "mua quyển sách" mới nhất là chủ yếu nên "a book" là tân ngữ trực tiếp cũng chính vì "a book" (quyển sách) mới nhất là vật thẳng tiêu thụ hành vi "buys"(mua) của u, tiếp sau đó u mới nhất fake sách mang đến "him" nên "him" được xem là tân ngữ con gián tiếp.

Cấu trúc câu vô giờ Anh

Cấu trúc câu vô giờ Anh

2.4 Cấu trúc S + V + C

S + V + C

C ở đấy là ghi chép tắt của complement. Trong cấu hình này V là tobe hoặc linking verb, vì thế những kể từ theo gót sau nó ko được gọi là trạng ngữ nữa nhưng mà tao gọi bọn chúng là trượt ngữ (Complement).

Một trượt ngữ rất có thể là một trong tính kể từ (adjective), một danh kể từ (a noun), một cụm danh kể từ (a noun phrase), một đại kể từ (a pronoun), hoặc một trạng kể từ chỉ thời hạn (an adverbial of time), một trạng kể từ chỉ xứ sở ( a adverbial of place - Sau động kể từ be), một cụm giới kể từ (a prepositional phrase), một động kể từ nguyên vẹn kiểu mẫu (an infinitive) hoặc thậm chí còn là một trong mệnh đề (a clause).

Ví dụ:

She became a good ballet dancer. cụm danh từ
The car is mine. đại từ
She will be here. trạng kể từ chỉ điểm chốn
The meeting is at 3:30. trạng kể từ chỉ thời gian
The cat is fat. tính từ
He seems to fall. động kể từ sở hữu to
Money is what she wants. mệnh đề

2.5 Cấu trúc S V O C

Ở kiểu mẫu câu S-V-C rằng tại vị trí 2.4, Bổ ngữ trượt nghĩa mang đến ngôi nhà ngữ của câu (Subject), tại vị trí này, nó được dùng làm trượt nghĩa mang đến tân ngữ nên tao gọi là object complement.
Các động kể từ rất có thể sử dụng ở kiểu mẫu câu này:

  • Make: She makes me crazy in the way she looks at u.
  • Declare: After ten rows fighting, The degree declared him the winner.
  • Appoint: My teacher appoints me monitor of the class.

Ngoài đi ra còn tồn tại những động kể từ sau: Drive, announce, appoint, ...

2.6 Cấu trúc S V A

A là ghi chép tắt của adverb (trạng từ). Trong cấu hình này tất cả chúng ta luôn luôn trực tiếp dùng động kể từ thông thường nhé!

Ví dụ: She sings beautifully

She sings beautifully
S V A

Ví dụ: I used to tướng live in a small village

I used to tướng live in a small village
S V A

2.7 Cấu trúc S V O A

Cấu trúc này còn có thêm thắt tân ngữ (O) phía đằng trước trạng kể từ nhằm nhấn mạnh vấn đề đối tượng người tiêu dùng nhắm đến của động kể từ vô câu (V).

Ví dụ: I saw him 2 days ago

Xem thêm: Thứ, ngày, tháng trong tiếng Anh: Cách đọc và viết đơn giản, đầy đủ nhất

I saw him 2 days ago
S V O A

Ví dụ: She met her husband on a trip to tướng Saigon.

She met her husband on a trip to tướng Saigon
S V O A

3. Những động kể từ thịnh hành vô giờ Anh

Sau đấy là những động kể từ thịnh hành vô cùng hoặc bắt gặp. Cùng nhau học tập nằm trong thôi nào! Các chúng ta lưu giữ học tập cả phiên âm nhằm phân phát âm làm sao cho thật chuẩn chỉnh nhé!

Items

Transcription

Translation

Go

/ɡoʊ/

Đi

Hear

/hɪr/

Nghe

Clear

/klɪr/

Xóa ,thực hiện sạch

Care (about)

/ker/ /əˈbaʊt/

Quan tâm

Share

/ʃer/

Chia sẻ

Eat

/iːt/

Ăn

Have

/hæv/

Take

/teɪk/

Lấy

Try

/traɪ/

Cố gắng

Fly

/flaɪ/

Bay

Show

/ʃoʊ/

Trình bày

Close

/kloʊz

Đóng

Open

/ˈoʊ.pən/

Mở

Tell

/tel/

Chỉ ,kể

Work

/wɝːk/

Làm việc

Come

/kʌm/

Đến

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách thêm s/es trong thì hiện tại đơn

Trên trên đây, LangGo vẫn tổ hợp những cấu hình câu cơ bạn dạng vô Tiếng Anh kèm cặp ví dụ nhằm những bạn cũng có thể làm rõ những cấu hình và áp dụng để tại vị câu trúng ngữ pháp.

Hãy lấy thêm thắt nhiều ví dụ và phân tách những bộ phận câu, nhằm làm rõ rộng lớn về những cấu trúc câu vô giờ Anh - phần kỹ năng ngữ pháp cơ bạn dạng nhất dành riêng cho những người chính thức học tập IELTS chúng ta nhé!

Tham khảo thêm thắt nhiều nội dung bài viết hữu ích không giống về Ngữ pháp Tiếng Anh bên trên trang web IELTS LangGo. Chúc chúng ta học tập đảm bảo chất lượng.