Từ vựng tiếng Anh về đồ uống có cồn

Nếu chúng ta là 1 nhân viên cấp dưới đáp ứng những loại thức uống sở hữu hễ cho tới khách hàng quốc tế thì chúng ta tránh việc bỏ lỡ nội dung bài viết này. Một số kể từ vựng giờ Anh về thức uống sở hữu hễ như wine, alcohol, ale, beer.

Từ vựng giờ Anh về thức uống sở hữu cồn:

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng Anh về đồ uống có cồn

Sài Gòn Vina, Từ vựng giờ Anh về thức uống sở hữu cồnWine /waɪn/: rượu chát.

Alcohol /ˈælkəhɒl/: rượu, thức uống hễ.

Ale /eɪl/: bia tươi tắn.

Aperitif /əˌperəˈtiːf/: rượu khai vị.

Beer /bɪər/: bia.

Brandy /ˈbrændi/: rượu bren - lên đường.

Champagne /ʃæmˈpeɪn/: sâm banh.

Cider /ˈsaɪdə(r)/: rượu táo.

Cocktail /ˈkɒkteɪl/: ly tai.

Gin /dʒɪn/: rượu gin.

Lager /ˈlɑːɡər/: bia vàng.

Lime cordial /laɪm ˈkɔːdiəl/: rượu chanh.

Liqueur /lɪˈkjʊər/: rượu mùi hương.

Xem thêm: Sinh Năm 1966 Tuổi Con Gì? Vận Mệnh Người Tuổi Bính Ngọ

Martini /mɑːˈtiːni/: rượu mác tin tưởng.

Red wine /red waɪn/: rượu chát đỏ lòm.

Rose /ˈrəʊzeɪ/: rượu nho hồng.

Rum /rʌm/: rượu rum.

Shandy /ˈʃændi/: bia trộn nước chanh cốt.

Sparkling wine /ˈspɑːklɪŋ waɪn/: rượu sở hữu ga.

Vodka /ˈvɒdkə/: rượu vodka.

Whisky /ˈwɪski/: rượu guýt - ski.

White wine /waɪt waɪn/: rượu chát Trắng.

Bitter /'bitə(r)/: rượu đắng.

Stout /staut/: bia thâm.

Xem thêm: Sinh năm 1953 mệnh gì? Hợp màu gì? Đá phong thủy nào?

Bài viết lách từ vựng giờ Anh về thức uống sở hữu cồn được tổ hợp vị nhà giáo trung tâm giờ Anh SGV.

Nguồn: https://iconnect.edu.vn