Giống như chứng chỉ IELTS hay TOEFL iBT, PTE General (Pearson Test of English General) được công nhận trên toàn cầu; được công nhận bởi các nhà tuyển dụng hay cơ quan giáo dục khắp trên thế giới như một minh chứng đáng tin cậy về trình độ Tiếng Anh của bạn.

5 lý do vì sao bạn nên chọn PTE General?

Mở rộng cánh cửa đại học và sự nghiệp, chứng mình khả năng của bản thân với các nhà tuyển bằng một chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế uy tín nhất, tại sao không?

 • PTE General được thực hiện với sự hợp tác của Edexcel – Hội Đồng Khảo Thí và Cấp Bằng lớn nhất tại Anh Quốc dưới sự giám sát của Ủy ban Quản Lý Chương Trình & Văn Bằng Quốc Gia (Qualification & Curiculim Authority – QCA), cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm giám sát, điều phối và phát triển giáo dục tại Anh
 • Các cấp độ có thể quy đổi theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) và được công nhận bởi Tổ chức kiểm định Ofqual, Vương Quốc Anh – The Office of Qualifcations and Examinations Regulation. Ofqual được giám sát trực tiếp bới Quốc hội Vương Quốc Anh và Thượng Viện Bắc Ireland. Nhiệm vụ của Ofqual kiểm định chất lượng đào tạo và bằng cấp của các tổ chức, trong đó có chứng chỉ IELTS, nhằm đảm bào tính tương thích giữa hệ thống giáo dục Anh với các tiêu chuẩn của châu Âu cũng như hệ thống giáo dục quốc tế
 • Được chấp nhận bởi hàng trăm trung trung học, đại học và các cơ quan chính phủ trên khắp thế giới
 • Đánh giá khả năng Tiếng Anh trong môi trường thực tế, ví dụ như trong lớp học hay tình huống xã hội
 • Dạng bài thi cho phép thí sinh có cơ hội thể hiện bản thân đồng thời chứng minh năng lực ngoại ngữ trong các hoạt động quen thuộc như viết tin nhắn, đọc hiểu báo chí, tham gia trò chuyện,…

PTE General Levels

Tất cả 6 trình độ được thiết kết để đánh giá và công nhận khả năng thành thạo Tiếng Anh Tổng Quát 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết của thí sinh. Mỗi bài thi gồm có 2 phần – bài thi trên giấy và bài thi nói.

Bảng quy đổi trình độ PTE General và CEFR

Dạng Bài Thi PTE General

PTE General được công nhận trên toàn cầu và được chấp nhận bởi các nhà tuyển dụng và cơ quan giáo dục quốc gia 
như một minh chứng về trình độ tiếng Anh bắt buộc.
 • Thời gian: 1 giờ 15 phút
 • Thi Nói: 5 phút
 • Tương đương CEFR level A1.

Đối Tượng Phù Hợp
Bài kiểm tra này dành cho người có kiến ​​thức về tiếng Anh ở mức mới bắt đầu, đủ để giao tiếp trong các tình huống xã hội, du lịch và hàng ngày. Thí sinh sẽ được yêu cầu hiểu những thông tin rất ngắn, đơn giản và thể hiện bản thân một cách đơn giản và ngắn gọn, cả bằng lời nói và bằng văn bản.

Cấu Trúc Bài Thi

Bài kiểm tra gồm một bài viết và một bài kiểm tra nói. Bài viết được chia thành chín phần liên kết với một chủ đề. Tại Cấp độ A1, chủ đề có xu hướng liên quan đến các vấn đề quen thuộc hàng ngày, chẳng hạn như nhà và mua sắm.

Dạng Bài
Bài thi có 9 phần đánh giá các kỹ năng nghe, viết và đọc và nói. Các loại câu hỏi bao gồm câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi mở và viết văn bản.

Bài Thi Nói

Bài thi kéo dài 5 phút, thể hiện sự tương tác được định thời gian giữa thí sinh và người hỏi. Có 3 phần để kiểm tra:

 1. Sustained monologue
 2. Describe picture
 3. Roleplay

> Download Guide to PTE General – Level A1 (PDF)

 • Tổng thời gian: 1 giờ 35 phút
 • Tương đương CEFR level A2

Đối Tượng Phù Hợp
Bài kiểm tra này dành cho người có kiến ​​thức về tiếng Anh ở mức mới bắt đầu, đủ để giao tiếp trong các tình huống xã hội, du lịch và hàng ngày. Thí sinh sẽ được yêu cầu hiểu những thông tin rất ngắn, đơn giản và thể hiện bản thân một cách đơn giản và ngắn gọn, cả bằng lời nói và bằng văn bản.

How is it structured?

Bài thi gồm một bài viết và một bài kiểm tra nói. Bài viết được chia thành 9 phần liên kết với một chủ đề. Ở cấp 1 Foundation, chủ đề có xu hướng liên quan đến các vấn đề quen thuộc và thường ngày như sở thích, nhà cửa, giao thông và trường học.

Bài Thi Nói
Bài thi kéo dài 5 phút giữa thí sinh và người hỏi. Có 3 phần để kiểm tra:

 1. Sustained monologue
 2. Describe picture
 3. Roleplay

> Download Guide to PTE General – Level 1 (PDF)

 • Tổng thời gian: 1 giờ 35 phút
 • Tương đương với CEFR level B1.

Đối Tượng Phù Hợp

Bài kiểm tra này dành cho người có nền tảng tiếng Anh trung cấp để sử dụng thực tế trong học tập, công việc, du lịch và các mục đích hàng ngày khác. Thí sinh sẽ được yêu cầu hiểu và thể hiện bằng cách nói và viết thông tin, ý tưởng, cảm xúc, ý kiến ​​và chức năng chung về các tình huống hàng ngày bằng ngôn ngữ nói và viết đơn giản.

Cấu Trúc Bài Thi

Bài thi gồm một bài viết và một bài kiểm tra nói. Bài viết được chia thành 9 phần liên kết với một chủ đề. Ở Level 2, chủ đề có xu hướng liên quan đến các vấn đề quen thuộc và thông thường như du lịch, giải trí, du lịch và giáo dục.

Bài Thi Nói

Bài kiểm tra nói kéo dài 7 phút giữa thí sinh và người hỏi. Có 4 phần để kiểm tra:

 1. Sustained monologue
 2. Discussion
 3. Describe picture
 4. Roleplay

> Download Guide to PTE General – Level 2 (PDF)

 • Tổng thời gian: 2 giờ
 • Tương đương với CEFR level B2.

Đối Tượng Phù Hợp

Bài thi này dành cho đối tượng với tiếng Anh trung cấp sử dụng thực tế trong học tập, công việc, du lịch và các mục đích hàng ngày khác. Thí sinh sẽ được yêu cầu hiểu và thể hiện bằng cách nói và viết thông tin, ý tưởng, cảm xúc, ý kiến ​​và các chức năng phổ biến về các tình huống hàng ngày bằng ngôn ngữ nói và viết đơn giản.

Cấu Trúc Bài Thi

Bài thi bao gồm một bài viết và một bài kiểm tra nói. Bài viết được chia thành 9 phần liên kết với một chủ đề. Ở Level 3, chủ đề có xu hướng liên quan đến các vấn đề quen thuộc và thường ngày, chẳng hạn như nhà và mua sắm.

Bài Thi Nói

Bài thi kéo dài 7 phút giữa thí sinh và người hỏi. Có 4 phần để kiểm tra:

 1. Sustained monologue
 2. Discussion
 3. Describe picture
 4. Roleplay

Download Guide to PTE General – Level 3 (PDF)

 • Tổng thời gian: 2 giờ 30 phút
 • Tương đương với CEFR level C1.

Đối Tượng Phù Hợp

Bài thi này dành cho những thí sinh mong muốn nộp đơn cho bậc giáo dục đại học, một tổ chức nói tiếng Anh và / hoặc muốn chứng minh trình độ tiếng Anh nâng cao cho các mục đích xã hội, học thuật và dạy nghề.

Thí sinh sẽ được hiểu ý nghĩa rõ ràng và tiềm ẩn của một loạt các giao tiếp phức tạp, bằng văn bản và nói trong bối cảnh xã hội, học thuật và chuyên nghiệp, và thể hiện kinh nghiệm, ý kiến ​​và thái độ một cách chính xác, phù hợp, linh hoạt và hiệu quả trong cách nói và hiệu quả hình thức viết.

Cấu Trúc Bài Thi

Bài thi gồm một bài viết và một bài kiểm tra nói. Bài viết được chia thành 9 phần liên kết với một chủ đề. Ở Level 4, chủ đề có xu hướng khá trừu tượng, chẳng hạn như các vấn đề toàn cầu như ô nhiễm và bảo tồn.

Bài Thi Nói

Bài thi kéo dài 8 phút giữa thí sinh và người hỏi. Có 4 phần để kiểm tra:

 1. Sustained monologue
 2. Discussion
 3. Describe picture
 4. Roleplay

> Download Guide to PTE General – Level 4 (PDF)

 • Tương đương với CEFR level C2
 • Thời gian: 2 tiếng 55 phút

Đối Tượng Phù Hợp

Bài thi này dành cho người muốn nộp chứng chỉ cho bậc giáo dục đại học, trong một tổ chức nói tiếng Anh và / hoặc muốn chứng minh trình độ tiếng Anh cao cho các mục đích xã hội, học thuật và chuyên nghiệp.

Thí sinh sẽ được yêu cầu hiểu nghĩa tường minh và tiềm ẩn của nội dung giao tiếp bằng văn bản và nói trong một loạt các bối cảnh xã hội, học thuật và chuyên nghiệp, và thể hiện bản thân ở dạng nói và viết một cách hiệu quả với mức độ chính xác cao, phù hợp và phong cách.

Cấu Trúc Bài Thi

Bài thi có một bài viết và một bài kiểm tra nói. Bài viết được chia thành 9 phần liên kết với một chủ đề. Ở Level 5, chủ đề có xu hướng khá trừu tượng, chẳng hạn như các vấn đề toàn cầu như ô nhiễm và bảo tồn.

Bài Thi Nói

Bài thi kéo dài 8 phút giữa thí sinh và người hỏi. Có ba phần để kiểm tra:

 1. Sustained monologue
 2. Discussion
 3. Describe picture
 4. Roleplay

Download Guide to PTE General – Level 5 (PDF)

> Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ I-CONNECT Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.