Khóa học và bài thi ở trình độ PTE General Level 5 ra đời dành cho những bạn có mong muốn theo học tại các trường đại học hay làm việc tại các tổ chức nói Tiếng Anh. Từ đó, bạn có thể sử dụng Tiếng Anh một các thành thạo trong môi trường học thuật, đi làm hay giao tiếp xã hội. 

Đến cuối khóa, học viên có thể hiểu nghĩa tường minh và hàm ý ở nhiều chủ đề phức tạp, nói và viết trong hoàn các hoàn cảnh khác nhau để thể hiện cảm xúc, quan điểm với độ lưu loát, và chính xác cao. 

Nội Dung Khóa Học

Các chủ đề được luyện tập tại khóa học bao gồm: Leisure, Sport, Food, Health & Diet, Reading, Books, School, Education, Transport, Travel, Social Issues, Charity, Animals, Global Warming.

Những chủ đề đều được lựa chọn dựa trên kinh nghiệm lâu năm của các giáo viên và xây dựng phù hợp với trình độ này. Ngoài ra, bạn cũng được bắt đầu làm quen với các kĩ năng, dạng bài tập trong bài thi. 

Chiến Lược Bài Thi

Tất cả các chiến thuật cần thiết cho bài thi PTE General – Level 5 để vượt qua bài đánh giá 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết sẽ được lồng ghép xuyên suốt khóa học. Các dạng bài như multiple choice, dictation, note completion, gap fill, tả tranh hay role play trong phần thi nói.

>> Để được tư vấn thêm thông tin chương trình, vui lòng liên hệ I-CONNECT tại đây