Khóa học và bài thi ở trình độ PTE General – Level 4 ra đời dành cho những bạn có mong muốn theo học tại các trường đại học hay làm việc tại các tổ chức nói Tiếng Anh. Từ đó, bạn có thể sử dụng Tiếng Anh một các thành thạo trong môi trường học thuật, đi làm hay giao tiếp xã hội. 

Đến cuối khóa, học viên có thể hiểu nghĩa tường minh và hàm ý ở nhiều chủ đề phức tạp, nói và viết trong hoàn các hoàn cảnh khác nhau để thể hiện cảm xúc, quan điểm một cách phù hợp, linh hoạt và hiệu quả. 

Nội Dung Khóa Học

Học viên sẽ được giáo viên hướng dẫn cách làm tất cả các dạng bài Nghe, Nói, Đọc và Viết trong bài thi PTE General – Level 4, bao gồm xác định từ khóa, dự đoán trước tình huống và đáp án, nghe ý và từ khóa, ghi vắn tắt…

Thêm vào đó, giáo viên sẽ đưa thêm nhiều mẹo làm bài để học viên có thể biết cách đối phó với các dạng bài khó như câu hỏi nhiều lựa chọn, chép chính tả, …

Chiến Lược Bài Thi

Tất cả các chiến thuật cần thiết để vượt qua bài đánh giá 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết sẽ được lồng ghép xuyên suốt khóa học. 

Bài thi bao gồm 1 bài thi viết và 1 bài thi nói để đánh giá 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết ở trình độ Level 2. Bài thi viết gồm 9 phần liên quan đến 1 chủ điểm. Ở trình độ Level 2, các chủ đề thường là những lĩnh vực quen thuộc, chẳng hạn du lịch, giáo dục, giải trí. Ngoài ra, trong 5 phút thi nói, bạn sẽ thể hiện khả năng của bản thân qua việc tả tranh, thảo luận hay đóng vai. 

>> Để được tư vấn thêm thông tin về chương trình, vui lòng liên hệ I-CONNECT tại đây