Khóa PTE General – Level 3 dành cho những người có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và hiểu được hầu hết các câu hỏi. 

Đến cuối khóa học, học viên sẽ có thể nói chuyện về cuộc sống của họ trong quá khứ với vốn từ vựng và ngữ pháp chính xác, nói về những thay đổi trong cuộc sống của một người và giải thích những lựa chọn của họ, ví dụ trong việc lựa chọn nơi để đi nghỉ mát. Bên cạnh đó, họ sẽ có thể dễ dàng trả lời các câu hỏi phỏng vấn công việc, nói về những người gây ảnh hưởng tới họ (mệnh đề) và nói chuyện giả thiết.

Nội Dung Chương Trình

Nội dung: Các chủ đề được luyện tập tại khóa học bao gồm: Leisure, Sport, Food, Health & Diet, Reading, Books, School, Education, Transport, Travel, Social Issues, Charity, Animals, Global Warming. Những chủ đề đều được lựa chọn dựa trên kinh nghiệm lâu năm của các giáo viên và xây dựng phù hợp với trình độ này. Ngoài ra, bạn cũng được bắt đầu làm quen với các kĩ năng, dạng bài tập trong bài thi. 

Chiến Lược Bài Thi

Tất cả các chiến thuật cần thiết để vượt qua bài đánh giá 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết sẽ được lồng ghép xuyên suốt khóa học. 

Bài đánh giá bao gồm 1 bài thi viết và 1 bài thi nói để đánh giá 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết ở trình độ Level 2. Bài thi viết gồm 9 phần liên quan đến 1 chủ điểm. Ở trình độ Level 3, các chủ đề thường là những lĩnh vực quen thuộc, ví dụ nhà cửa, mua sắm. Ngoài ra, trong 5 phút thi nói, bạn sẽ thể hiện khả năng của bản thân qua việc tả tranh, thảo luận hay đóng vai. 

> Để tìm hiểu thêm thông tin chương trình, vui lòng liên hệ I-CONNECT Việt Nam tại đây