kế hoạch phát triển bản thân Anh

personal development planning

Xem thêm: 60 stt chào ngày mới, lời chúc ngày mới tràn đầy năng lượng và thành công

Bạn đang xem: kế hoạch phát triển bản thân Anh

 • kế hoạch vạc triển:    Từ điển kinh doanhdevelopment planCụm từcác plan cải cách và phát triển kinh tế-xã hộisocio-economic development planskế hoạch cải cách và phát triển nằm trong đồngcommunity development projectkế hoạch cải cách và phát triển công tycor
 • kế hoạch cải cách và phát triển kinh tế:    Từ điển kinh doanheconomic development program
 • kế hoạch cải cách và phát triển công ty:    Từ điển kinh doanhcorporate development programme

Câu ví dụ

  thêm câu ví dụ:   Tiếp>
 1. Keep your schedule simple, expand yourself into the imaginative worlds.
  Hãy lên kế hoạch cải cách và phát triển phiên bản thân mật, thả bản thân nhập những phát minh tạo ra.
 2. Here are 10 tips vĩ đại consider for your self development plan
  Dưới đấy là 10 tiếng răn dạy nhằm đánh giá mang đến kế hoạch cải cách và phát triển phiên bản thân của bạn
 3. Here are 10 tips vĩ đại consider for your self development plan.
  Dưới đấy là 10 tiếng răn dạy nhằm đánh giá mang đến kế hoạch cải cách và phát triển phiên bản thân của bạn
 4. Here’s my top đôi mươi books vĩ đại help you maximize your personal self development plan.
  Dưới đấy là đôi mươi cuốn sách tiên phong hàng đầu của tôi để giúp đỡ chúng ta tối nhiều hóa kế hoạch cải cách và phát triển phiên bản thân .
 5. Click here for a đoạn Clip on values and you’ll see how vĩ đại align them with your self development plan.
  Nhấp nhập trên đây nhằm coi đoạn Clip về những độ quý hiếm và các bạn sẽ thấy cơ hội bố trí bọn chúng với kế hoạch cải cách và phát triển phiên bản thân .
 6. Những kể từ khác

  1. "kế hoạch niên kim thế chấp" Anh
  2. "kế hoạch năm" Anh
  3. "kế hoạch năm năm" Anh
  4. "kế hoạch năm năm này trái khoáy là nhịp nhàng với công việc cải cách và phát triển tài chính khu đất nước" Anh
  5. "kế hoạch vạc triển" Anh
  6. "kế hoạch cải cách và phát triển công ty" Anh
  7. "kế hoạch cải cách và phát triển nằm trong đồng" Anh
  8. "kế hoạch cải cách và phát triển kinh tế" Anh
  9. "kế hoạch cải cách và phát triển kinh tế-xã hội" Anh
  10. "kế hoạch năm năm này trái khoáy là nhịp nhàng với công việc cải cách và phát triển tài chính khu đất nước" Anh
  11. "kế hoạch vạc triển" Anh
  12. "kế hoạch cải cách và phát triển công ty" Anh
  13. "kế hoạch cải cách và phát triển nằm trong đồng" Anh