nội thất trong Tiếng Anh, câu ví dụ, Tiếng Việt

khai báo nội thất

interior declaration

Bạn đang xem: nội thất trong Tiếng Anh, câu ví dụ, Tiếng Việt

Nó còn tồn tại nhà hàng quán ăn Ý ở tại tầng hầm, nội thất được design bởi vì Woods.

It also has an Italian restaurant in the basement, furnished with Woods' designs.

Nội thất mới mẻ.

New furniture.

Đó là một trong góc nội thất cong phức tạp.

It's a compound curve interior.

hoạ tiết nội thất

interior texture

Ông tiếp tục làm những gì với loại mộc nội thất ở cánh này?

What have you decided about the furniture in this wing?

Ngài đang không tạo ra hỏa hoán vị, tuy nhiên Ngài tiếp tục làm cho lửa tàn huỷ nội thất.

He didn’t cause the fire, but He allowed the fire lớn strip away the interior.

Trong ví dụ tiếp sau đây, group thành phầm Nội thất tiếp tục bị nockout quăng quật.

Below, the Furniture product group is being removed.

Kiểu nội thất

Exterior type

Đồ nội thất cũ chất lượng tốt của tôi!

My good old furniture!

Hắn tớ là 1 mái ấm design nội thất ở San Luis Obispo.

He's an interior decorator in San Luis Obispo.

Một loại nội thất phổ biến kể từ Đông Âu.

To leather understand with know is not enough.

Chúng tớ sở hữu mái ấm design nội thất.

Xem thêm: Tất cả những điều cần biết về thì tương lai

We use interior designers.

Bây giờ anh hiện tại đang bán loại nội thất sao?

You selling furniture now?

Ý tưởng là, liệu Shop chúng tôi hoàn toàn có thể tự động lắp ráp những dụng cụ nội thất hoặc không?

The idea was, could we self-assemble furniture-scale objects?

Đã là yếu tố nội thất doanh nghiệp.

Already is company interior matter.

Kiểu nội thất

Interior type

Tôi mong muốn học tập design nội thất bên trên mạng.

I wanna study interior design online.

Ý tưởng là, liệu Shop chúng tôi hoàn toàn có thể tự động lắp ráp những dụng cụ nội thất hoặc không?

The idea was, could we self- assemble furniture- scale objects?

Anh người sử dụng $ 100.000 để sở hữ nội thất hở?

000 on furniture?

Không sở hữu chó, không tồn tại trẻ nhỏ, chỉ mất nhị lão tô điểm nội thất.

No dogs, no children, just two interior decorators.

Trước tiên chị cần học tập PC. Rồi lấy bởi vì tô điểm nội thất bên trên mạng.

You know, first you gotta learn computers and then go for a decorator's license online.

Anh cũng thao tác làm việc trong nghành nghề design nội thất với Galerie Emmanuel Perrotin và Domeau & Pérès.

He has also worked on furniture with Emmanuel Perrotin and a French manufacturer, Domeau & Pérès.

Để tô điểm một vài loại nội thất, có lẽ rằng ông cẩn nhập những hình tiết phức tạp.

Xem thêm: Top 5 mẫu bàn ghế phòng khách dưới 10 triệu bán chạy 2023

To decorate some furniture, he might inlay it with attractive wood carved lớn size intricate patterns.

Có một ngày người tớ tiếp tục mang theo loại nội thất của Villa mặt mày cơ đàng.

A few days ago, they brought some pieces of furniture lớn the villa opposite.