101+ từ vựng tiếng Anh sân bay cơ bản dễ nhớ nhất 2023

Bạn đang xuất hiện dự tính chuồn du ngoạn quốc tế tuy nhiên lại lo ngại trở ngại về những giấy tờ thủ tục bên trên trường bay bởi vốn liếng kể từ vựng giờ Anh hạn hẹp? Cùng TalkFirst đuc rút 101+ từ vựng giờ Anh sảnh bay và những câu đối thoại thịnh hành ở trường bay. Nắm vững vàng những kể từ vựng này giúp đỡ bạn ko lúc nào nên lo ngại ở những trường bay nội địa & quốc tế.

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

Bạn đang xem: 101+ từ vựng tiếng Anh sân bay cơ bản dễ nhớ nhất 2023

★ Ưu đãi lên tới 25%
Khi ĐK khóa đào tạo và huấn luyện bên trên TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

Xem thêm: Mời bạn tải về bộ hình nền biển đẹp "nổi bần bật" cho hè này

Xem thêm: Top Game MU nào đáng chơi nhất hiện nay trên điện thoại?

★ Ưu đãi lên tới 35%
Khi ĐK khóa đào tạo và huấn luyện bên trên TalkFirst

1.1. Check-in desk (n.)

Check-in desk: quầy thực hiện giấy tờ thủ tục lên máy bay
 • Check-in desk /ˈtʃek ɪn desk/: quầy thực hiện giấy tờ thủ tục lên máy bay
 • e.g.
  We should get to tướng the check-in desk right now or else we’ll miss the flight.
  ⟶ Chúng tao nên cho tới quầy thực hiện giấy tờ thủ tục ngay lập tức còn nếu như không là trễ chuyến đấy.

1.2. Arrival time (n.)

Arrival time: thời hạn cho tới nơi
Arrival time: thời hạn cho tới nơi
 • Arrival time /əˈraɪvl taɪm/: thời hạn cho tới nơi
 • e.g.
  Ladies and gentlemen, the expected arrival time is 7 p.m.
  ⟶ Thưa quý khách hàng, thời hạn cho tới điểm dự con kiến là 7 giờ tối.

1.3. Arrivals lounge (n.)

Arrivals lounge : chống hóng khách hàng xuống kể từ những chuyến bay
Arrivals lounge : chống hóng khách hàng xuống kể từ những chuyến bay
 • Arrivals lounge /əˈraɪvlz laʊndʒ/: chống hóng khách hàng xuống kể từ những chuyến bay
 • e.g.
  Sally, why does it take so sánh long to tướng get your luggage? We’ve been waiting for you in the arrivals lounge for half an hour.
  ⟶ Sally, sao lấy tư trang thôi tuy nhiên lâu vượt lên trên vậy? Tụi tôi đã đợi chúng ta ở quần thể đón khách hàng nửa giờ rồi tê liệt. 

1.4. Boarding pass (n.)

Boarding pass : thẻ lên máy bay
Boarding pass : thẻ lên máy bay
 • Boarding pass /ˈbɔːrdɪŋ pæs/: thẻ lên máy bay
 • e.g.
  Here is your boarding pass, sir.
  ⟶ Đây là thẻ lên máy cất cánh của quý khách hàng.

1.5. Checked baggage (n.)

Checked baggage: tư trang ký gửi
Checked baggage: tư trang ký gửi
 • Checked baggage /tʃekt ˈbæɡ.ɪdʒ/: tư trang ký gửi
 • e.g.
  I’m so sánh sorry but your checked baggage is overweight.
  ⟶ Tôi van nài lỗi tuy nhiên tư trang ký gửi của quý khách hàng bị vượt lên trên cân nặng.

1.6. Carry-on baggage (n.)

Carry-on baggage: tư trang xách tay
Carry-on baggage: tư trang xách tay
 • Carry-on baggage /ˈkæri ɑːn ˌbæɡɪdʒ/: tư trang xách tay
 • e.g.
  How many pieces of carry-on baggage bởi you have, ma’am?
  ⟶ Xin căn vặn quý khách hàng đem từng nào tư trang xách tay?

1.7. Customs (n.)

Customs: quần thể đánh giá an ninh
Customs: quần thể đánh giá an ninh
 • Customs /ˈkʌs·təmz/: quần thể đánh giá an ninh
 • e.g.
  Before getting to tướng the departure lounge, you have to tướng go through customs.
  ⟶ Trước Lúc vô chống hóng cất cánh, chúng ta nên qua quýt bước đánh giá an toàn.

1.8. (Boarding) gate (n.)

(Boarding) gate: cổng đi ra máy bay
(Boarding) gate: cổng đi ra máy bay
 • (Boarding) gate /(ˈbɔːrdɪŋ) ɡeɪt/: cổng đi ra máy bay
 • e.g.
  Ma’am, this is your boarding pass. You will be boarding at gate 10 at 10:30.
  ⟶ Thưa quý khách hàng, đấy là thẻ lên tàu. Qúy khách hàng tiếp tục lên máy cất cánh khi 10 giờ 30 bên trên cửa ngõ số 10.

1.9. Departure time (n.)

Departure time: thời hạn khởi hành
Departure time: thời hạn khởi hành
 • Departure time /dɪˈpɑːrtʃər taɪm/: thời hạn khởi hành
 • e.g.
  Could you give bu the departure time?
  ⟶ quý khách rất có thể cho tới tôi biết thời hạn xuất hành được không?

1.10. Carousel(n.)

Carousel: băng chuyền (chuyển tư trang ký gửi đi ra nhằm khách hàng nhận lại)
Carousel: băng chuyền (chuyển tư trang ký gửi đi ra nhằm khách hàng nhận lại)
 • Carousel /ˌkærəˈsel/: băng chuyền (chuyển tư trang ký gửi đi ra nhằm khách hàng nhận lại)
 • e.g.
  All passengers arriving from Korea can pick up their luggage from carousel 15.
  ⟶ Các khách hàng bên trên chuyến cất cánh kể từ Nước Hàn sướng lòng nhận tư trang ở băng chuyền số 15.

1.11. Departure lounge (n.)

Departure lounge : chống hóng lên máy bay
Departure lounge : chống hóng lên máy bay
 • Departure lounge /dɪˈpɑːrtʃər laʊndʒ/: chống hóng lên máy bay
 • e.g.
  Excuse bu, where is the departure lounge?
  ⟶ Xin lỗi đã trải phiền tuy nhiên quần thể hóng lên máy cất cánh ở đâu vậy?
Đăng ký đánh giá trình độ chuyên môn giờ Anh bên trên TalkFirst

2. Từ vựng giờ Anh hay được dùng bên trên sảnh bay

 • airfare (noun) giá chỉ vé máy bay
 • airline (noun) thương hiệu mặt hàng không
 • arrival / arrivals (noun) sự cho tới / sự cho tới nơi
 • baggage / luggage (noun) hành lý
 • baggage claim (noun) chống nhận hành lý
 • board (verb) lên máy bay
 • boarding pass (noun) thẻ lên máy bay
 • boarding time (noun) thời hạn lên máy bay
 • carry-on / hand luggage / cabin baggage (noun) tư trang xách tay
 • customs (noun) hải quan
 • departure time / departures (noun) thời hạn xuất hành / sự khởi hành
 • e-ticket (noun) vé năng lượng điện tử
 • fragile (adjective) dễ dàng vỡ
 • delay (noun) sự lờ đờ trễ
 • domestic (adjective) vô nước
 • gate (noun) cửa ngõ lên máy bay
 • identification (noun) sách vở tùy thân
 • international (adjective) quốc tế
 • layover / stopover (noun) tầm dừng
 • overbooked (adjective) bịa vượt lên trên con số chỗ
 • passport (noun) hộ chiếu
 • runway (noun) đàng băng

3. Từ vựng giờ Anh về những giấy tờ thủ tục bên trên sảnh bay

 • Passport: hộ chiếu
 • Ticket: vé máy bay
 • Airlines: thương hiệu mặt hàng không
 • Economy class: vé ghế hạng thường
 • Departure lounge: chống hóng bay
 • Return/Round-trip ticket: vé khứ hồi
 • Arrive: điểm đến
 • On time: trúng giờ
 • Check in: thực hiện giấy tờ thủ tục lên máy bay
 • Boarding pass: thẻ lên máy cất cánh, được trừng trị sau khi chúng ta check-in
 • Customs: hải quan
 • Gate: cổng
 • Book a ticket: bịa vé
 • Boarding time: giờ lên máy bay
 • Departure: giờ khởi hành
 • One-way ticket: vé một chiều
 • Flight: chuyến bay
 • Business class: vé ghế hạng thương gia
 • Seat: ghế ngồi đợi

3. Từ vựng giờ Anh thông thường được dùng bên trên máy bay

 • aisle (noun) lối đi
 • aisle seat (noun) ghế ở lối đi
 • business class (noun / adjective) hạng thương gia
 • cabin (noun) vùng máy bay
 • captain (noun) phi công trưởng
 • cockpit (noun) chống lái
 • complimentary (adjective) miễn phí
 • co-pilot (noun) phi công phụ
 • economy class / coach class (noun / adjective) hạng phổ thông
 • emergency exits (noun) lối bay hiểm
 • first-class (noun / adjective) hạng hạng nhất
 • life vest (noun) áo phao cứu trợ cứu vớt sinh
 • overhead bin / overhead compartment (noun) ngăn trang bị bên trên đầu
 • oxygen mask (noun) mặt mày nạ oxy
 • pilot (noun) phi công
 • row (noun) mặt hàng ghế
 • seatbelt (noun) chão an toàn
 • steward / flight attendant (noun) tiếp viên mặt hàng ko (nam)
 • stewardess / flight attendant (noun) tiếp viên mặt hàng ko (nữ)
 • takeoff (noun / verb) chứa chấp cánh
 • touchdown (noun / verb) hạ cánh
 • turbulence (noun) sự chao đảo
 • window seat (noun) ghế sát cửa ngõ sổ

4. Một số kể từ vựng giờ Anh trường bay khác

 • Take-off: máy cất cánh chứa chấp cánh
 • Conveyor belt: băng chuyền
 • Delay: bị trễ, bị đình chuyến
 • Carry-on luggage: tư trang xách tay
 • Liquids: hóa học lỏng
 • Overweight baggage/Oversized baggage: tư trang vượt lên trên cỡ
 • Fragile: đồ dùng dễ dàng vỡ
 • Trolley: xe pháo đẩy
 • Duty không tính phí shop: siêu thị miễn thuế
 • Stopover: điểm dừng
 • Runaway: đường sân bay (nơi máy cất cánh di chuyển)
 • Land: máy cất cánh hạ cánh
 • Check-in baggage: tư trang ký gửi
 • Long-haul flight: chuyến cất cánh dài

Xem tăng những nội dung bài viết liên quan:
250+ Từ vựng tiếng Anh chuyên nghiệp ngành mặt hàng không thông thườn nhất
Top 4 cỗ sách giờ Anh chuyên nghiệp ngành mặt hàng không hữu ích

Hy vọng những vấn đề tuy nhiên TalkFirst cung ứng bên trên trên đây sẽ hỗ trợ chúng ta có thể thỏa sức tự tin trong số tình huống cần dùng tiếng Anh phú tiếp bên trên trường bay, chúng ta nhé.