TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ ĐÔI MẮT

Đôi đôi mắt luôn luôn được xem như là “cửa bong tâm hồn” của từng người, gom tất cả chúng ta mày mò về vạn vật toàn cầu xung xung quanh. Trên thực tiễn, với thật nhiều kể từ vựng giờ đồng hồ Anh mô tả về hai con mắt, song ko nên người nào cũng biết. Vì thế, hãy nằm trong Langmaster lần hiểu kể từ vựng giờ đồng hồ Anh về hai con mắt tức thì tiếp sau đây nhé.

1. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về song mắt

- Beady /ˈbiːdi/ tròn trặn, nhỏ, và sáng

Bạn đang xem: TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ ĐÔI MẮT

- Bloodshot /ˈblʌdʃɒt/ đỏ lòe như máu

- Bug-eyed /bʌg-aɪd/ đôi mắt ốc nhồi

- Clear /klɪə/ sáng sủa, khỏe khoắn mạnh

- Close-set /kləʊs-sɛt/ nhì đôi mắt ngay sát nhau

- Cross-eyed /ˈkrɒsaɪd/ đôi mắt lác

- Deep-set /diːp-sɛt/ thâm thúy hoắm

- Doe-eyed /dəʊ-aɪd/ đồ sộ, tròn trặn, và ngây thơ

- Hazel /heɪzl/ gray clolor lục nhạt

- Heavy /hɛvi/ áp lực, mệt mỏi mỏi

- Hollow /hɒləʊ/ lõm thâm thúy vào

- Piggy /ˈpɪgi/ đôi mắt ti hí

- Liquid /ˈlɪkwɪd/ long lanh 

- Sunken /ˈsʌŋkən/ đôi mắt trũng 

- Pop-eyed /ˈpɒpaɪd/ đôi mắt tròn trặn xoe

null

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về song mắt

Xem thêm:

=> TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

=> TOP 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

2. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những hành vi của mắt

- Wink /wɪŋk/: nháy mắt

- Peek /piːk/: hé mắt

- Look /lʊk/: nhìn 

- See /siː/: thấy

- Watch /wɒʧ/: xem 

- Observe /əbˈzɜːv/: quan tiền sát

- Open /ˈəʊpən/: mở

- Shut /ʃʌt/: nhắm

- Blink /blɪŋk/: nháy mắt

- Stare /steə/: coi chằm chằm

- Roll /rəʊl/: hòn đảo mắt

- Cry /kraɪ/: khóc

- Squint /skwɪnt/: liếc

- Water /ˈwɔːtə/: ứa nước mắt

- Behold /bɪˈhəʊld/: coi nhìn

- Glance /glɑːns/: liếc

- Glare /gleə/: coi trừng trừng

- Dilate /daɪˈleɪt/: trợn mắt

- Glimpse /glɪmps/: coi lướt qua

Xem tăng những nội dung bài viết về kể từ vựng:

Xem thêm: Backdrop sinh nhật cho người lớn BDRSN19

=> 150+ TỪ VỰNG VỀ CÁC MÔN THỂ THAO BẰNG TIẾNG ANH SIÊU HOT

=> 190+ TỪ VỰNG VỀ CÁC CON VẬT MUỐN GIỎI TIẾNG ANH CHỚ BỎ QUA!

3. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những bệnh lý của mắt

- Short-sightedness /ʃɔːt-ˈsaɪtɪdnəs/: bệnh dịch cận thị

- Long-sightedness /ˈlɒŋˈsaɪtɪdnəs/: bệnh dịch viễn thị

- Astigmatism /æsˈtɪgmətɪzm/: bệnh dịch loàn thị 

- Cataract /ˈkætərækt/: bệnh dịch đục thủy tinh ma thể 

- Blind /blaɪnd/: mù

- One-eyed /wʌn-aɪd/: chột

- Corneal ulceration /kɔrˈnil ˌʌlsəˈreɪʃən/: Viêm loét giác mạc

- Conical cornea /ˈkɑnɪkəl ˈkɔrniə/: Giác mạc hình nón

- Increased intraocular pressure /ɪnˈkrist ˌɪntrəˈoʊkjulər ˈprɛʃər/: Tăng nhãn áp

- Pink eye (conjunctivitis) /pɪŋk aɪ (kənˌʤʌŋktɪˈvaɪtɪs)/: Đau đôi mắt đỏ

- Macular degeneration /Macular dɪˌʤɛnəˈreɪʃən/: Thoái hóa điểm vàng

- Refractive error /rəˈfræktɪv ˈɛrər/: Tật khúc xạ

- Eye allergy /aɪ ˈælərʤi/: Dị ứng mắt

null

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những bệnh lý của mắt

Xem thêm:

  • 100+ TỪ VỰNG VỀ TÍNH CÁCH CON NGƯỜI
  • 36 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ VỀ CƠ THỂ NGƯỜI

4. Các lời nói giờ đồng hồ Anh hoặc về song mắt

- If you haven’t cried, your eyes can’t be beautiful: Nếu chúng ta ko khóc lúc nào, thì hai con mắt các bạn sẽ ko thể này rất đẹp.

- Sometimes crying is the only way your eyes speak when your mouth can’t explain how broken your heart is: thường thì khóc đơn giản cơ hội tuy nhiên hai con mắt của người sử dụng chứa chấp lên giờ đồng hồ Khi song môi chúng ta lại ko thể biểu diễn mô tả được nỗi sầu của trái tim vỡ.

- Keep your eyes on the stars, but keep your feet on the ground: Hướng về những điều chất lượng rất đẹp tuy nhiên luôn luôn nên lưu giữ sự nỗ lực nhằm triển khai nó chứ không chỉ có là ngắm nhìn và thưởng thức nó.

- For beautiful eyes, look for the good in others; for beautiful lips, speak only words of kindness; and for poise, walk with the knowledge that you are never alone: Mắt rất đẹp là hai con mắt trông thấy vẻ rất đẹp kể từ người không giống. Đôi môi xinh là song môi chỉ rằng tiếng hoặc ý rất đẹp, và đôi bàn chân vững chãi luôn luôn rải bước vô vùng đồi núi kỹ năng.

- Since we cannot change reality, ví let us change the eyes which see reality:

Khi tất cả chúng ta ko thể thay cho thay đổi thực tiễn, thì tất cả chúng ta hãy thay cho thay đổi quan điểm của chủ yếu bản thân về thực tiễn ê.

- Behind every great man is a woman rolling her eyes: Phía sau đó 1 người con trai chất lượng là hai con mắt của một người phụ nữ giới luôn luôn dõi theo đòi chúng ta.

- The face is the mirror of the mind, eyes without speaking confess the secrets of the heart: Khuôn mặt mày luôn luôn là tấm gương phản chiếu linh hồn, còn hai con mắt là điểm thú nhận từng kín của trái khoáy tim.

- When a woman is talking đồ sộ you, you should listen đồ sộ what she says with her eyes: Khi một người phụ nữ giới rỉ tai với chúng ta, hãy lắng tai điều tuy nhiên hai con mắt của cô ấy ấy đang được cố rằng cho mình.

- The beauty of a woman must be seen from her eyes, because that is the doorway đồ sộ her heart, and the place where love resides: Vẻ rất đẹp của một người phụ nữ giới nên được trông thấy trải qua hai con mắt, bởi vì hai con mắt đó là hành lang cửa số của linh hồn và là điểm tuy nhiên tình thương đồn trú.

null

Các lời nói giờ đồng hồ Anh hoặc về song mắt

Xem tăng những đoạn phim về kể từ vựng bên trên Langmaster ngay:

  • 55 kể từ vựng giờ đồng hồ Anh phổ biến về tính chất cơ hội con cái người
  • 45 kể từ vựng giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản về khung người con cái người

5. Đoạn văn giờ đồng hồ Anh mô tả song mắt

Bài 1: Miêu mô tả về hai con mắt của bạn

If someone asked bu about "the eyes are the windows đồ sộ the soul", I would certainly not hesitate đồ sộ talk about my mother. My mother has a strange big round, jet-black and glittery eyes. Those are the eyes that have given bu ví much love and affection since birth. Those eyes always follow bu every minute and every second, from the first baby steps in my life đồ sộ each step into kindergarten, elementary school and university. Eyes. And my eyes will sparkle and sparkle every time I achieve something, and will frown and fret if I tự something wrong. Whatever the meaning, her eyes always contain her immense love for bu. Now, although her mother is old, her eyes are also weak, she has đồ sộ wear glasses. But those beautiful eyes are always etched in my heart.

Dịch: 

Nếu với ai ê căn vặn tôi về "đôi đôi mắt là hành lang cửa số tâm hồn" thì chắc hẳn rằng tôi sẽ không còn ngần ngại tuy nhiên kể về u tôi. Mẹ tôi với 1 hai con mắt đồ sộ tròn trặn, đen thui nhánh và lung linh cho tới kỳ lạ. Đó là hai con mắt tiếp tục trao mang lại tôi từng nào là tình thương, sự yêu thương quý kể từ Khi mới mẻ ra đời. Đôi đôi mắt ê luôn luôn dõi theo đòi tôi từng phút từng giây, kể từ những bước đi lẫm chẫm đầu tiên cho tới từng bước đi vô mần nin thiếu nhi rồi đái học tập và ĐH. Đôi đôi mắt. Và hai con mắt tiếp tục lung linh, lung linh mọi khi tôi đạt được kết quả gì ê, và tiếp tục nhíu mi, nỗi buồn nếu mà tôi làm cái gi ê ko nên. Dù với ý nghĩa sâu sắc gì, hai con mắt của u luôn luôn tiềm ẩn tình thương mênh mông của u giành cho tôi. Bây giờ, tuy rằng u tiếp tục rộng lớn tuổi hạc, hai con mắt cũng yếu ớt dần dần, nên treo kính. Nhưng hai con mắt xinh rất đẹp ấy vẫn luôn luôn tương khắc thâm thúy vô tim của tôi.

Bài 2: Miêu mô tả hai con mắt của bạn

Someone once said: "If you have never cried, your eyes will not be beautiful". It is true that ví. Lan - my best friend, has Black, big and round eyes. And in one time, I accidentally saw Lan's teary eyes, those sparkling eyes seemed đồ sộ contain a lot of sadness. That was the first time I saw Lan cry, the first time I saw the beauty of those sparkling eyes.

Xem thêm: Bật mí các cách nấu nui cho bé ăn dặm mà mẹ nên biết

Dịch: 

Ai này đã từng rằng :"Nếu chúng ta ko khóc lúc nào, thì hai con mắt các bạn sẽ ko thể này đẹp". Quả thực sự vì vậy. Lan - người bạn tri kỷ nhất của tôi, chiếm hữu một hai con mắt đen thui, đồ sộ và tròn trặn. Và vô một chuyến, tôi vô tình trông thấy hai con mắt ngấn lệ của Lan, hai con mắt lung linh ấy nhượng bộ như đang được hóa học chứa chấp thật nhiều nỗi sầu. Đó là chuyến trước tiên tôi thấy Lan khóc, chuyến trước tiên thấy được vẻ rất đẹp của hai con mắt lung linh ấy.

Phía bên trên là toàn cỗ từ vựng giờ đồng hồ Anh về song mắt nhằm chúng ta tìm hiểu thêm. Hy vọng sẽ hỗ trợ ích mang lại chúng ta vô quy trình tự động học tập kể từ vựng của tớ nhé. Bên cạnh đó, hãy nhớ là truy vấn Langmaster thông thường xuyên nhằm update những bài học kinh nghiệm giờ đồng hồ Anh tiên tiến nhất nhé.