I-CONNECT VIỆT NAM

Địa chỉ: 36A/165 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Website: iconnect.edu.vn

Email: info@iconnect.edu.vn

Hotline: 093.606.7071

 

 

Để nhận thêm thông tin mới nhất về các chương trình, vui lòng liên hệ I-CONNECT tại đây.