ký túc xá Anh - ký túc xá trong Tiếng Anh là gì

Câu ví dụ

  thêm câu ví dụ:   Tiếp>
 1. We can't have fun in our dorm.
  Ngay cả nhập ký túc xá hạnh phúc một chút ít cũng ko được
 2. But that man still somehow got in the dorm rooms.
  Nhưng kẻ này vẫn nhập chống ký túc xá bằng phương pháp này bại.
 3. So I started hitting the NYU dorms around midnight.
  Thế là tớ dạo bước xung quanh quần thể ký túc xá của ĐH Thủ đô New York.
 4. Everyone will proceed vĩ đại their dormitories immediately.
  Tất cả những em hãy về bên ký túc xá tức thì tức xung khắc.
 5. And I'm already going vĩ đại the buổi tiệc ngọt. It's my sorority.
  Và tôi sẽ tới dự tiệc, này đó là ký túc xá của tôi.
 6. Những kể từ khác

  1. "ký thương hiệu lại" Anh
  2. "ký thương hiệu bản thân vào một trong những phiên bản con kiến nghị" Anh
  3. "ký thương hiệu vào" Anh
  4. "ký thương hiệu vào một trong những văn kiện" Anh
  5. "ký thương hiệu nhập nhãn hiệu" Anh
  6. "ký túc xá dành riêng cho những người gi�" Anh
  7. "ký túc xá ở quốc gia liên hợp anh" Anh
  8. "ký tắt" Anh
  9. "ký tắt vào" Anh
  10. "ký thương hiệu vào một trong những văn kiện" Anh
  11. "ký thương hiệu nhập nhãn hiệu" Anh
  12. "ký túc xá dành riêng cho những người gi�" Anh
  13. "ký túc xá ở quốc gia liên hợp anh" Anh