kỹ sư xây dựng Tiếng Anh là gì

construction engineer

Bạn đang xem: kỹ sư xây dựng Tiếng Anh là gì

NOUN

Kỹ sư thi công là người dân có năng lực tư vấn thi công, design, quản lý và vận hành dự án công trình, đo lường kết cấu và thực thi những công trình xây dựng thi công.

1.

Cha anh thực hiện kỹ sư thi công.

His father worked as a construction engineer.

2.

Công việc của một kỹ sư thi công yên cầu nên biên soạn thảo, design những cấu tạo và chỉ cho những người không giống cơ hội thi công bọn chúng.

The job of a construction engineer requires drafting, designing structures and showing others how to lớn build them.

Xem thêm: Top 101 ảnh mèo tom đẹp nhất

Chúng tao nằm trong học tập một vài kể từ giờ đồng hồ Anh về những một vài nghề ngỗng kỹ sư (engineer) nha!

- civil engineer (kỹ sư cầu đường)

- mechanical engineer (kỹ sư cơ khí)

- construction engineer (kỹ sư xây dựng)

- electrical engineer (kỹ sư điện)

- electronic engineer (kỹ sư năng lượng điện tử)

- telecommunication engineer (kỹ sư năng lượng điện tử viễn thông)

Xem thêm: Ảnh Động Anime Đẹp ❤️ 1001 Hình Ảnh Anime Chuyển Động

- quantity surveyor (kỹ sư dự toán)

- construction economist (kỹ sư kinh tế tài chính xây dựng)

- agricultural engineer (kỹ sư nông nghiệp)