Học bạ trong tiếng anh là gì? - Huong Hoa Hồng

A. school records

B. academic records

Bạn đang xem: Học bạ trong tiếng anh là gì? - Huong Hoa Hồng

C. school record book

D. All are correct

Trả điều (1)

Nếu bạn hỏi, chúng ta chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi chúng ta suy nghĩ về trả lời, các bạn sẽ thu về gấp bội!

Xem thêm:

Lưu ý: Các tình huống cố ý spam câu vấn đáp hoặc bị báo xấu xa bên trên 5 đợt có khả năng sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy