Từ vựng tiếng Anh về Các loại gia vị | Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh

Bài học tập kể từ vựng sau đây được sẵn sàng bởi

Từ vựng giờ Anh về Các loại phụ gia Phần 1

 • Garlic

  /ˈɡɑːlɪk/

  Bạn đang xem:

  tỏi

 • Shallot

  /ʃəˈlɑːt/

  hành tím

 • Onion

  /ˈʌnjən/

  hành tây

 • Ginger

  /ˈdʒɪndʒər/

  gừng

 • Clove

  đinh hương

 • Chili pepper

  ớt

 • Sesame seeds

  hạt vừng

 • Turmeric

  /ˈtɜːrmərɪk/

  nghệ

 • Dill

  /dil/

  cây thì là

 • Green onion

  hành lá

 • Lemon grass

  sả

 • Rosemary

  /'rouzməri/

  cây hương thơm thảo

 • Basil

  /ˈbæzl/

  cây húng quế

  Xem thêm: Sinh năm 1971 mệnh gì, cung gì, tính cách nam nữ Tân Hợi?

 • Mint leaves

  lá bạc hà

 • Cilantro

  /sɪˈlæntroʊ/

  ngò rí

 • Bay leaves

  lá nguyệt quế

Từ vựng giờ Anh về Các loại phụ gia Phần 2

 • Salt

  /sɒlt/

  muối

 • Sugar

  /ˈʃʊɡər/

  đường

 • Pepper

  /ˈpepər/

  tiêu

 • MSG (monosodium glutamate)

  bột ngọt

 • Five-spice powder

  ngũ vị hương

 • Curry powder

  bột cà ri

 • Chili powder

  bột ớt

 • Mustard

  /ˈmʌstəd/

  mù tạt

 • Fish sauce

  nước mắm

 • Soy sauce

  /ˌsɔɪˈsɔːs/

  nước tương

  Xem thêm: Tuổi Đinh Sửu 1997 Bao Nhiêu Tuổi Cung Gì, Hợp Màu Gì, Hợp Tuổi Nào?

 • Salad dressing

  dầu giấm (để trộn xá lách)

 • Vinegar

  /ˈvɪnɪɡər/

  dấm