Giáo viên chủ nhiệm tiếng Anh là gì? Từ vựng & Ví dụ

Giáo viên ngôi nhà nhiệm giờ đồng hồ Anh là gì? Những kể từ ngay gần nghĩa với nghề giáo ngôi nhà nhiệm vô giờ đồng hồ Anh bao gồm những kể từ nào? Theo dõi nội dung bài viết sau đây ngay! 

Giáo viên ngôi nhà nhiệm giờ đồng hồ Anh là homeroom teacher /ˈhoʊmˌruːm ˈtitʃər/

Bạn đang xem:

Giáo viên ngôi nhà nhiệm giờ đồng hồ Anh là gì?
Giáo viên ngôi nhà nhiệm giờ đồng hồ Anh là gì?

Một số kể từ đồng nghĩa tương quan, ngay gần nghĩa với nghề giáo ngôi nhà nhiệm giờ đồng hồ Anh 

 • Form teacher: /fɔːrm ˈtiːtʃər/ – nghề giáo ngôi nhà nhiệm lớp
 • Class teacher: /klɑːs ˈtiːtʃər/ – nghề giáo ngôi nhà nhiệm
 • Tutor: /ˈtjuːtər/ – nghề giáo chỉ dẫn, nghề giáo phụ đạo
 • Adviser: /ədˈvaɪzər/ – người tư vấn, người phía dẫn
 • Mentor: /ˈmɛntɔːr/ – người cố vấn, người chỉ dẫn, người quyết định hướng
 • Instructor: /ɪnˈstrʌktər/ – người chỉ dẫn, người giảng dạy
 • Educator: /ˈɛdʒʊˌkeɪtər/ – người dạy dỗ, người dạy dỗ dỗ

Ví dụ:

Xem thêm: Top 10 tư liệu về trò chơi dân gian phổ biến và thú vị nhất hiện nay  - Top Báo Cáo Thực Tập Tốt Nhất

Xem thêm: 99+ hình xăm vòng tay Nhật cổ: đẹp, may mắn, ý nghĩa nhất

 • My homeroom teacher is responsible for monitoring my academic progress and well-being throughout the school year. (Giáo viên ngôi nhà nhiệm của tôi phụ trách giám sát tiến trình tiếp thu kiến thức và sức mạnh của tôi vô xuyên suốt năm học tập.)
 • As the form teacher, Ms. Smith plays a crucial role in fostering a positive classroom environment and providing tư vấn to tướng students. (Với tầm quan trọng là nghề giáo ngôi nhà nhiệm, cô Smith nhập vai trò cần thiết trong công việc tạo nên môi trường xung quanh tiếp thu kiến thức tích cực kỳ và hỗ trợ sự tương hỗ mang đến học viên.)
 • Our class teacher, Mr. Johnson, organizes various class activities and ensures that every student is engaged in the learning process. (Giáo viên lớp của Cửa Hàng chúng tôi, ông Johnson, tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt lớp học tập nhiều mẫu mã và đảm nói rằng từng học viên nhập cuộc vô quy trình tiếp thu kiến thức.)
 • I am grateful to tướng my homeroom teacher for her guidance and tư vấn throughout the school year. (Tôi cực kỳ hàm ơn nghề giáo ngôi nhà nhiệm đang được chỉ dẫn và tương hỗ tôi vô xuyên suốt năm học tập.)
 • The form teacher meets with students regularly to tướng discuss their progress and address any concerns they may have. (Giáo viên ngôi nhà nhiệm chạm chán học viên thông thường xuyên nhằm thảo luận về tiến trình tiếp thu kiến thức của mình và xử lý từng yếu tố mà người ta hoàn toàn có thể bắt gặp cần.)

55+ kể từ vựng ngôi trường học tập giờ đồng hồ Anh cần thiết nhớ

Giáo viên ngôi nhà nhiệm giờ đồng hồ Anh là gì?
Tổng thích hợp kể từ vựng chủ thể ngôi trường học tập vì như thế giờ đồng hồ Anh

Dưới đấy là phần tổ hợp những kể từ vựng căn phiên bản tương quan cho tới chủ thể ngôi trường học tập vô giờ đồng hồ Anh, giúp cho bạn không ngừng mở rộng thêm thắt vốn liếng kể từ vựng của tôi. Lưu lại ngay lập tức nhằm tra cứu giúp nhé!

School/skuːl/Trường học
Classroom/ˈklæs.ruːm/Lớp học
Student/ˈstuː.dənt/Học sinh, sinh viên
Lesson/ˈles.ən/Bài học
Homework/ˈhoʊmˌwɝːk/Bài tập luyện về nhà
Test/test/Bài kiểm tra
Exam/ɪɡˈzæm/Kỳ thi
Principal/ˈprɪn.sə.pəl/Hiệu trưởng
Classmate/ˈklɑːs.meɪt/Bạn nằm trong lớp
Attendance/əˈtɛn.dəns/Sự xuất hiện, điểm danh
Curriculum/kəˈrɪkjələm/Chương trình học
Assignment/əˈsaɪn.mənt/Bài tập
Education/ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən/Giáo dục
Diploma/dɪˈploʊ.mə/Bằng cấp
Graduation/ˌɡrædʒ.uˈeɪ.ʃən/Lễ chất lượng tốt nghiệp
Playground/ˈpleɪ.ɡraʊnd/Sân chơi
Lecture/ˈlek.tʃər/Bài giảng
Break/breɪk/Giờ nghỉ
Textbook/ˈtekstˌbʊk/Sách giáo khoa
Library/ˈlaɪ.brər.i/Thư viện
Cafeteria/ˌkæf.ɪˈtɪər.i.ə/Nhà ăn, quán ăn tự động phục vụ
Schoolbag/ˈskuːlˌbæɡ/Cặp sách
Stationery/ˈsteɪ.ʃən.ər.i/Vật dụng tiếp thu kiến thức (bút, giấy má, vở…)
Blackboard/ˈblækˌbɔːrd/Bảng đen
Whiteboard/ˈwaɪtˌbɔːrd/Bảng trắng
Ruler/ˈruː.lɚ/Thước kẻ
Pencil/ˈpen.səl/Bút chì
Pen/pen/Bút mực
Eraser/ɪˈreɪ.zər/Cục tẩy
Sharpener/ˈʃɑː.pən.ɚ/Dao gọt cây viết chì
Backpack/ˈbæk.pæk/Ba lô, túi xách tay vai
Calculator/ˈkæl.kjə.leɪ.t̬ɚ/Máy tính
Science lab/ˈsaɪ.əns læb/Phòng thử nghiệm khoa học
Art class/ɑːrt klæs/Lớp học tập mỹ thuật
Music room/ˈmjuː.zɪk ruːm/Phòng âm nhạc
Field trip/ˈfiːld trɪp/Chuyến tham ô quan
Playground/ˈpleɪˌɡraʊnd/Sân chơi
Report card/rɪˈpɔrt kɑːrd/Bảng điểm
Semester/sɪˈmɛs.tər/Học kỳ
Graduation/ˌɡrædʒ.uˈeɪ.ʃən/Lễ chất lượng tốt nghiệp
Extracurricular activities/ˌɛk.strə.kəˈrɪk.jə.lər ækˈtɪv.ɪ.t̬iz/Các hoạt động và sinh hoạt nước ngoài khóa
Parentteacher conference/ˈpɛr.ənt ˈtiː.tʃɚ ˈkɑn.fɚ.əns/
Field day/fiːld deɪ/Ngày hội thể thao ngôi trường học
Proctor/ˈprɑːk.t̬ɚ/Người giám thị vô kỳ thi

Hà Trần

Hà Trần

Chào chúng ta. Mình là Hà Trần. Hiện là người sáng tác những nội dung bài viết bên trên trang web Edulife.com.vn. Mình sinh vào năm 1998 và tăng trưởng bên trên TP Hà Nội. Với 1 niềm mê thích mạnh mẽ và hăng hái với Tiếng Anh, cực kỳ ước hoàn toàn có thể share và truyền đạt được những kỹ năng hữu dụng dành riêng cho mình.