gh%E1%BA%BF%20ng%E1%BB%93i trong Tiếng Anh, câu ví dụ

Phép dịch "gh%E1%BA%BF%20ng%E1%BB%93i" trở thành Tiếng Anh

Câu dịch mẫu: Để ngừa luật mới nhất , 30.000 xe cộ mới nhất đang được ĐK vô tuần trước đó , tối thiểu là vày tía chuyến tỷ trọng thông thường , thương hiệu tin cẩn sông núi Xinhua . ↔ In anticipation of the new ruling , 30,000 new vehicles were registered in the past week , at least three times the normal rate , Xinhua state news agency .

+ Thêm phiên bản dịch Thêm

Hiện bên trên công ty chúng tôi không tồn tại phiên bản dịch mang lại gh%E1%BA%BF%20ng%E1%BB%93i vô tự điển, hoàn toàn có thể chúng ta có thể thêm 1 bản? Đảm bảo đánh giá dịch tự động hóa, bộ lưu trữ dịch hoặc dịch loại gián tiếp.

Để ngừa luật mới nhất , 30.000 xe cộ mới nhất đang được ĐK vô tuần trước đó , tối thiểu là vày ba chuyến tỷ trọng thông thường , thương hiệu tin cẩn sông núi Xinhua .

In anticipation of the new ruling , 30,000 new vehicles were registered in the past week , at least three times the normal rate , Xinhua state news agency .

Tuy nhiên, vua Ardahir I vẫn nối tiếp không ngừng mở rộng đế chế mới nhất của tôi về phía đông đúc và phía tây-bắc, đoạt được những tỉnh Sistan, Gorgan, Khorasan, Margiana (Turkmenistan hiện nay nay), Balkh và Chorasmia.

Nonetheless, Ardashir I further expanded his new empire đồ sộ the east and northwest, conquering the provinces of Sistan, Gorgan, Khorasan, Margiana (in modern Turkmenistan), Balkh and Chorasmia.

Không chỉ giới hạn những hoạt động và sinh hoạt của mình ở việc tẩy cọ thông thường dân Ba Lan, UPA còn ham muốn xóa toàn bộ những vết tích về việc hiện hữu của Ba Lan vô chống .

Not limiting their activities đồ sộ the purging of Polish civilians, the UPA also wanted đồ sộ erase all traces of the Polish presence in the area.

Ngày ni, việc vận dụng câu Kinh-thánh ở I Cô-rinh-tô 15:33 hoàn toàn có thể canh ty tất cả chúng ta theo đòi xua đuổi tuyến đường đạo đức nghề nghiệp như vậy nào?

How can the application of 1 Corinthians 15:33 help us đồ sộ pursue virtue today?

Ngụ ngôn về người Sa Ma Ri nhân lành lặn dạy dỗ tất cả chúng ta rằng tất cả chúng ta nên ban phân phát mang lại những người dân đang được túng thiếu hụt, bất luận chúng ta là bằng hữu của tất cả chúng ta hay là không (xin coi Lu Ca 10:30–37; van lơn coi thêm thắt James E.

The parable of the good Samaritan teaches us that we should give đồ sộ those in need, regardless of whether they are our friends or not (see Luke 10:30–37; see also James E.

NHÂN CHỨNG Giê-hô-va đã từng báp têm mang lại sát một triệu con người vô ba năm vừa qua.

CLOSE đồ sộ a million people were baptized by Jehovah’s Witnesses in the last three years.

Trong thực trạng không khí khó khăn mùa Đông bên trên Bắc Đại Tây Dương, Đoàn tàu SC-121 bị tổn thất bảy tàu buôn vày ba mùa tiến công riêng lẻ của U-boat đối phương trước lúc đến được Derry vào trong ngày 13 mon 3.

During heavy North Atlantic gales, Convoy SC 121 lost seven ships đồ sộ three separate U-boat attacks before reaching Londonderry Port on 13 March.

19 Khi cho tới đúng khi, Si-ru của xứ Phe-rơ-sơ đoạt được xứ Ba-by-lôn như và đã được tiên tri.

19 When the time came, Cyrus the Persian conquered Babylon just as prophesied.

Dưới thời thân phụ của ông, Tây Ban Nha quân mái ấm được thay cho thế bời nền nằm trong hòa loại nhị, và bên dưới thời đàn ông của ông, Juan Carlos I của Tây Ban Nha, một cơ chế quân mái ấm lập hiến và đã được thiết lập.

His father was replaced by the Second Spanish Republic, and under his son, Juan Carlos I, a constitutional monarchy was restored.

Tiền tố biểu thị số mon cần thiết điều trị; một chỉ số biểu thị liều gàn liên tiếp (vì vậy 3 Tức là ba chuyến một tuần) và không tồn tại chỉ số Tức là liều gàn người sử dụng từng ngày.

A prefix denotes the number of months the treatment should be given for; a subscript denotes intermittent dosing (so 3 means three times a week) and no subscript means daily dosing.

Vả, câu nói. rao-truyền tuy nhiên những con cái đang được nghe kể từ khi ban sơ ấy là tất cả chúng ta nên yêu-thương cho nhau. Chớ thực hiện như Ca-in là người thuộc sở hữu ma-quỉ, đang được làm thịt em mình” (I Giăng 3:10-12).

For this is the message which you have heard from the beginning, that we should have love for one another; not lượt thích Cain, who originated with the wicked one and slaughtered his brother.” —1 John 3:10-12.

Intel i486DX2, tin cẩn vọng gác như 80486DX2 (sau mua sắm IntelDX2) là 1 CPU phát triển vày Hãng Intel được trình làng vô năm 1992.

Xem thêm: Backdrop sinh nhật cho người lớn BDRSN19

The Hãng Intel i486DX2, rumored as 80486DX2 (later renamed IntelDX2) is a CPU produced by Hãng Intel that was introduced in 1992.

14 Đừng nghe những câu nói. tuy nhiên những kẻ tiên tri thưa rằng: ‘Bệ hạ và thần dân sẽ không còn thần phục vua Ba-by-lôn đâu’,+ vì thế chúng ta thưa câu nói. tiên tri man trá.

14 Do not listen đồ sộ the words of the prophets who are saying đồ sộ you, ‘You will not serve the king of Babylon,’+ because they are prophesying lies đồ sộ you.

Trong vòng loại nhị của cuộc thi đua vòng hát group 4 người, cô trình biểu diễn ca khúc "I Can't Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)" và quên câu nói. bài bác hát, song giám khảo vẫn đang còn câu nói. tuyên dương ngợi cho tất cả group.

During the second round, she performed in a group, singing "I Can't Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)" by the Four Tops, forgetting the words, but the judges decided đồ sộ advance the entire group.

Hatti nhận được Phoenicia và Canaan nhằm trở nên một cường quốc về chủ yếu trị, một sức khỏe mặc cả nhị Seti I và đàn ông của ông là Ramses II tiếp tục nên ứng phó nhọc mệt vô Vương triều loại 19.

The Hittites had gradually extended their influence into Syria and Canaan đồ sộ become a major power in international politics, a power that both Seti I and his son Ramesses II would confront in the future.

Một thời hạn trước buổi group họp vô tối loại ba, giám thị vòng xung quanh bắt gặp giám thị điều phối hoặc một trưởng lão không giống ở địa hạt nhằm thảo luận ngẫu nhiên thắc mắc nào là tương quan cho tới những tuột sách tuy nhiên anh đang được liếc qua.

Sometime before the Tuesday evening meeting, the circuit overseer meets with the coordinator or another local elder đồ sộ discuss any questions he has as a result of reviewing the records.

Và thế là chủ yếu Themistokles... đang được khiến cho cả đế chế Ba Tư lúc lắc đem... và phân phát động một quyền lực tiếp tục đem chiến hỏa cho tới ngược tim của Hy Lạp.

And ví it was Themistokles himself who sent a ripple across the Persian empire and phối into motion forces that would bring fire đồ sộ the heart of Greece.

Nó minh chứng rằng viên bột nhào thường thì tuy nhiên khách hàng mua sắm ở cửa hàng dẫn năng lượng điện, và những nghề giáo cơ vật lý bên trên ngôi trường cấp cho ba đang được dùng vấn đề đó trong tương đối nhiều năm trời.

It turns out that regular Play-Doh that you buy at the store conducts electricity, and high school physics teachers have used that for years.

Ngày 4 mon 3 năm 2011, những hóa thạch của ba xương hàm được nhìn thấy vô chống nghiên cứu và phân tích dự án công trình cổ sinh Woranso-Mille nằm trong vùng Afar của Ethiopia, khoảng chừng 325 dặm (523 km) về phía phía đông bắc của thủ đô Addis Ababa và 22 dặm (35 km) về phía bắc của Hadar, Ethiopia (địa điểm "Lucy"). ^ JENNIFER VIEGAS (ngày 27 mon 5 năm 2015).

On March 4, 2011, fossils of three jawbones were found in the Woranso-Mille Paleontological Project study area, located in the Afar Region of Ethiopia about 523 km (325 mi) northeast of the capital Addis Ababa and 35 km (22 mi) north of Hadar, Ethiopia (“Lucy’s” site).

Lời nguyện cầu thật tâm của Cọt-nây dẫn theo việc sứ đồ gia dụng Phi-e-rơ viếng thăm hỏi ông

Cornelius’ heartfelt prayer led đồ sộ his receiving a visit from the apostle Peter

Đấng Tạo Hóa được chấp nhận Môi-se trốn vô Núi Si-na-i khi Ngài “đi qua”.

The Creator permitted Moses đồ sộ take a hiding place on Mount Sinai while He “passed by.”

Và cho dù việc làm may lều là tầm thông thường và nặng nhọc, chúng ta đang được vui mừng lòng thực hiện thế, trong cả thao tác làm việc “cả ngày lẫn lộn đêm” hầu tăng nhanh việc làm của Đức Chúa Trời—cũng tựa như nhiều tín đồ gia dụng đấng Christ thời nay thao tác làm việc phân phối thời hạn hoặc tuân theo mùa nhằm nuôi thân thuộc hầu dành riêng phần nhiều thời giờ còn sót lại sẽ giúp đỡ người tớ nghe tin vui (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:9; Ma-thi-ơ 24:14; I Ti-mô-thê 6:6).

And although their work of tentmaking was humble and fatiguing, they were happy đồ sộ bởi it, working even “night and day” in order đồ sộ promote God’s interests—just as many modern-day Christians maintain themselves with part-time or seasonal work in order đồ sộ dedicate most of the remaining time đồ sộ helping people đồ sộ hear the good news.—1 Thessalonians 2:9; Matthew 24:14; 1 Timothy 6:6.

Một phụ nữ giới di trú nằm trong ba con cái nhỏ vô Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế vô những năm 1930

A migrant mother with her three children during the Great Depression of the 1930’s

Các tế bào mast sở hữu những kháng thể bên trên mặt phẳng của bọn chúng gọi là globulin miễn kháng E (IgE).

Xem thêm: Lịch ăn dặm cho bé 8 tháng theo EASY | Mamibabi

Mast cells have antibodies on their surface called immunoglobulin E (IgE).

Tác fake thực sự là mái ấm văn khoa học tập viễn tưởng có tiếng Jack Finney (1911–1995), và đoạn kể về Fentz là 1 phần của truyện cộc "I'm Scared", được xuất phiên bản vô số đi ra trước tiên của Collier's.

The true author was the renowned science fiction writer Jack Finney (1911–1995), and the Fentz episode was part of the short story "I'm Scared", which was published in Collier's first.