Khóa PTE General – Level 2 dành cho đối tượng có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và hiểu được hầu hết các câu hỏi. Tuy nhiên, họ không có vốn từ vựng hay ngữ pháp để trả lời câu hỏi một cách sâu sắc và phong phú.

Đến cuối khóa học, học viên sẽ có thể nói chuyện về cuộc sống của họ trong quá khứ với vốn từ vựng và ngữ pháp chính xác, nói về những thay đổi trong cuộc sống của một người và giải thích những lựa chọn của họ, ví dụ trong việc lựa chọn nơi để đi nghỉ mát. Bên cạnh đó, họ sẽ có thể dễ dàng trả lời các câu hỏi phỏng vấn công việc, nói về những người gây ảnh hưởng tới họ (mệnh đề) và nói chuyện giả thiết.

Nội Dung Chương Trình

Nội dung: Học viên sẽ học lượng từ vựng nhiều hơn ở nhiều chủ đề đa dạng hơn. Ngữ pháp ở khóa này sẽ tập trung vào các thì hoàn thành và cấu trúc câu ghép. phức tạp. Điều này giúp học viên có khả năng nói tự tin trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày, và có thể nói bài thuyết trình.

Chiến Lược Bài Thi

Tất cả các chiến thuật cần thiết để vượt qua bài đánh giá 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết sẽ được lồng ghép xuyên suốt khóa học. 

Bài thi bao gồm 1 bài thi viết và 1 bài thi nói để đánh giá 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết ở trình độ Level 2. Bài thi viết gồm 9 phần liên quan đến 1 chủ điểm. Ở trình độ Level 2, các chủ đề thường là những lĩnh vực quen thuộc, chẳng hạn du lịch, giáo dục, giải trí. Ngoài ra, trong 5 phút thi nói, bạn sẽ thể hiện khả năng của bản thân qua việc tả tranh, thảo luận hay đóng vai. 

> Để tìm hiểu thêm thông tin chương trình, vui lòng liên hệ I-CONNECT Việt Nam tại đây