Đây là khóa học dành cho những bạn hiểu những từ và những câu hỏi cơ bản nhưng gặp khó khăn trong việc áp dụng các từ đó vào trong câu hoặc vào những lời thoại giao tiếp đơn giản.

Khóa học PTE General – Level 1 bao gồm một bài kiểm tra Nói miễn phí và một buổi tư vấn với giáo viên dành riêng cho từng học viên vào cuối khoá học nhằm giúp học viên có thể nhận được những nhận xét của giáo viên về sự tiến bộ cũng như việc phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu.

Nội Dung Chương Trình

Khoá học giúp học viên vận dụng vốn tiếng anh cơ bản trong câu hoặc vào những lời giao tiếp tiếng Anh. Học viên tiếp tục được bổ sung vốn từ vựng về các chủ đề gần gũi, đồng thời được học sâu thêm về thì quá khứ và tương lai, và các cấu trúc câu phức tạp hơn. Nhờ vậy học viên có thể tham gia vào các hội thoại dài hơn và nói được một đoạn mô tả ngắn trong tiếng anh giao tiếp.

Chiến Lược Bài Thi

Các kĩ năng xử lý bài thi PTE General – Level 1 sẽ được giáo viên chú trọng và lồng ghép xuyên suốt khóa học.

Bài đánh giá bao gồm 1 bài thi viết và 1 bài thi nói để đánh giá 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết ở trình độ Level 1. Bài thi viết gồm 9 phần liên quan đến 1 chủ điểm. Ở trình độ Level 1, các chủ đề thường là những lĩnh vực quen thuộc, chẳng hạn sở thích, nhà, giao thông, trường học. Ngoài ra, trong 5 phút thi nói, bạn sẽ thể hiện khả năng của bản thân qua việc tả tranh, hay đóng vai.

> Để tìm hiểu thêm thông tin về các chương trình, vui lòng liên hệ I-CONNECT Việt Nam tại đây