Các dạng so sánh hơn của trạng từ trong tiếng Anh

So sánh rộng lớn của trạng từ là phần ngữ pháp phổ cập trong những bài xích ganh đua chứng từ giờ đồng hồ Anh quốc tế tương đương đề ganh đua trung học phổ thông Quốc Gia. So sánh rộng lớn của tính kể từ và trạng kể từ có không ít điểm tương đương nhau. Cả nhị đều được dùng làm tế bào miêu tả sự khác lạ hoặc tương đương thân ái nhị sự vật, hiện tượng kỳ lạ.

Bài ghi chép tiếp sau đây The IELTS Workshop tiếp tục tổ hợp những kiến thức và kỹ năng cho những cử tử rất có thể ôn luyện dễ dàng và đơn giản hơn trước đây kì ganh đua trung học phổ thông Quốc Gia chuẩn bị tới!

Bạn đang xem: Các dạng so sánh hơn của trạng từ trong tiếng Anh

1. Khái niệm đối chiếu rộng lớn của trạng từ

So sánh rộng lớn của trạng từ

So sánh rộng lớn của trạng kể từ, tương đương tình huống đối chiếu rộng lớn của tính kể từ, được dùng làm đối chiếu sự không giống nhau và tương đương nhau thân ái nhị người, sự vật, hiện tượng kỳ lạ. Ngược với tính kể từ dùng làm tế bào miêu tả tương đương – không giống thân ái 2 danh kể từ (người, vị trí, vật dụng), trạng kể từ lại được dùng làm tế bào miêu tả sự tương đương – không giống thân ái 2 động kể từ (nơi vùng, thời hạn, gia tốc, cơ hội thức).

Ví dụ:

She is faster than Jenny. (So sánh của tính kể từ ngắn)

She drives faster than Jenny does. (So sánh của trạng kể từ ngắn)

I am more careful than vãn Tom in his work. (So sánh của tính kể từ dài)

I work more carefully than vãn Tom does. (So sánh của trạng kể từ dài)

Cấu trúc đối chiếu rộng lớn của trạng từ

2.1. So sánh rộng lớn của trạng kể từ ngắn

Theo Cambridge, Trạng kể từ ngắn ngủi là trạng kể từ sở hữu một âm tiết.

Ví dụ: fast, hard, late,…

Ta tăng -er vào thời điểm cuối trạng kể từ ngắn ngủi. Khi trạng kể từ kết đốc vị -e, chỉ việc tăng -r nhằm trả lịch sự dạng đối chiếu.

Ví dụ: fast -> faster, hard -> harder, late -> later,…

S + (not) V + adv + er + than vãn + noun/pronoun/clause

Ví dụ:

She studies harder than she used lớn tự in the past. (Cố ấy học tập chịu khó rộng lớn đối với quá khứ.)

This morning, I went lớn school later than Tim did. (Sáng ni, tôi tiếp cận ngôi trường muộn rộng lớn Tim.)

Why does Henry run rẩy faster than he did? (Tại sao anh tớ lại chạy nhanh chóng rộng lớn trước khi vậy?)

2.2. So sánh rộng lớn của trạng kể từ dài

Trạng kể từ nhiều năm là trạng kể từ sở hữu nhị âm tiết trở lên trên (trạng kể từ nhiều năm thông thường kết đốc vị -ly). Các trạng kể từ này thông thường là tính kể từ và tăng đuôi -ly nhập.

Ví dụ: slow -> slowly, careful -> carefully, fluent -> fluently, beautiful -> beautifully, sad -> sadly, recent -> recently, strange -> strangely,…

Lưu ý với những tính kể từ kết đốc vị -y, tớ vứt -y và tăng -ily nhập.

Ví dụ: happy -> happily, dirty -> dirtily, pretty -> prettily,…

Ta tăng “more” hoặc “less” nhập trước trạng kể từ nhiều năm nhằm trả lịch sự dạng đối chiếu.

Trong tê liệt, “more” là thay đổi của “many” và “much“, dùng làm chỉ người/vật/sự việc này nhiều hơn nữa người/vật/sự việc tê liệt. Còn “less” là thay đổi của “little” và “few“, dùng làm đối chiếu người/vật/sự việc này thấp hơn người/vật/sự việc tê liệt.

S + (not) V + more/less + adv + than vãn + noun/pronoun/clause

Xem thêm: Người Sinh Năm 1961 Tuổi Gì? Luận Đoán Vận Mệnh Của Người Sinh Năm 1961

Ví dụ:

Susan runs more slowly than I tự. (Susan chạy lờ đờ rộng lớn tôi.)

No one in Sue’s class speaks English more fluently than vãn her. (Không ai nhập lớp của Sue rằng giờ đồng hồ Anh trôi chảy rộng lớn cô ấy.)

My mom works the housework more carefully than my father does. (Mẹ tôi thực hiện việc làm ngôi nhà cẩn trọng rộng lớn thân phụ.)

2.3. Các dạng quan trọng đặc biệt nhập đối chiếu rộng lớn của trạng từ

Trạng từTrạng kể từ ở thể so sánh sánh
wellbetter
earlyearlier
badlyworse
farfarther/further

Ví dụ: From my viewpoint, Maris cooks better than Chloe does. (Từ tầm nhìn của tôi, Maris nấu nướng tiêu hóa rộng lớn Chloe.)

Lưu ý phân biệt “farther” và “further”: cả nhị đều đem nghĩa “xa hơn”. Nhưng “farther” dùng làm chỉ khoảng cách vật lý cơ. Còn “further” không chỉ có dùng làm chỉ khoảng cách vật lý cơ mà còn phải những loại khác ví như không khí, thời hạn và vân vân. Khi nói tới cường độ, Lever, tất cả chúng ta chỉ rất có thể người sử dụng “further”.

Tham khảo thêm: Trật tự động tính kể từ nhập giờ đồng hồ Anh – Quy tắc OSASCOMP

3. Bài luyện đối chiếu rộng lớn của trạng từ

3.1. Fill in the blank with the correct comparative khuông of the adverb (in parentheses)

Question:

 1. He came ___________________ than vãn expected. (early) 
 2. She drove ___________________ than vãn the rest of the people. (slowly) 
 3. My mom called má ___________________ in the afternon. (late) 
 4. Jenny and her mother talked ___________________ than vãn the other guests. (loudly)
 5. He hit his arm ___________________ than vãn before. (hard)
 6. The English athlete ran ___________________ than vãn the other runners. (fast)
 7. Jim threw the ball _______ than vãn Peter. (far)
 8. We answered all the questions _______ than vãn the other students. (well)
 9. Our new teacher explains the exercises _______ than vãn our old teacher. (badly)
 10. The new mechanic checked the siêu xe _______ than vãn the old mechanic. (thoroughly)

Key:

 1. earlier 
 2. more slowly 
 3. later 
 4. more loudly 
 5. harder 
 6. faster 
 7. farther 
 8. better 
 9. worse 
 10. more thoroughly

3.2. Choose the best answer

Question:

1. The teacher asked má lớn speak___________.

 • A. loudly
 • B. louder
 • C. more loudly

2 . Today you looks________than usual.

 • A. more confident
 • B. more confidently
 • C. confidently

3. Your house is_______decorated than vãn má.

 • A. more beautiful
 • B. more beautifully
 • C. beautifully.

4. No one in my class runs__________than Peter.

 • A. more fastly
 • B. more better
 • C. faster.

5. This time you did much________!

 • A. better
 • B. more better
 • C. more well

6. You have lớn work_________If you want lớn succeed.

 • A. more hardly
 • B. hardlier
 • C. harder

7. Today I come lớn class_________than usual.

 • A. more early
 • B. earlier
 • C. early

8. You need lớn work___________, or you will make a lot of mistakes.

 • A. more careful
 • B. more carefully
 • C. carefully

9. She walks__________than other people.

 • A. slower
 • B. more slowly
 • C. more slowier

10. The xanh xao skirt suits you_______than the Black one.

Xem thêm: Tuổi Ất Dậu 2005 hợp màu gì? 5 màu nhất định tuổi 2005 phải sử dụng

 • A. better
 • B. more better
 • C. more well

Key:

 1. C
 2. B
 3. B
 4. C
 5. A
 6. C
 7. B
 8. B
 9. B
 10. A

Trên đấy là những kiến thức và kỹ năng căn phiên bản về so sánh rộng lớn của trạng từ. Hy vọng những vấn đề sẽ hỗ trợ ích cho mình nhập quy trình tiếp thu kiến thức.

Nếu các bạn vẫn gặp gỡ trở ngại trong những việc học tập ngữ pháp thì nên demo dò la hiểu lịch trình học Freshman tại TIW. Những bài học kinh nghiệm Ngữ pháp – Từ vựng – Nền tảng giờ đồng hồ Anh và đã được kiến tạo chi tiết – Kết phù hợp với cách thức giảng dạy dỗ tạo ra, tương tác nhập lớp học tập sẽ hỗ trợ người mới mẻ chính thức học tập giờ đồng hồ Anh sở hữu động lực tiếp thu kiến thức rộng lớn thật nhiều.

khóa học tập freshman the ielts workshop

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Bảng chữ cái Tiếng Anh và cách phát âm quốc tế chuẩn

Tiếng Anh (English /ˈɪŋɡlɪʃ/) là một ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Nếu bạn muốn học tiếng Anh, việc đầu tiên bạn cần làm là nắm vững bảng chữ cái Tiếng Anh và cách phát âm quốc tế chuẩn. Dưới đây là bảng chữ cái và phiên âm mà bạn cần biết.

Hình nền iPhone cute

Hình nền iPhone cute được các bạn gái yêu thích bởi sự dễ thương, ngọt ngào và đáng yêu. Gửi đến bạn bộ hình nền iPhone cute đẹp nhất.

go88