Từ vựng tiếng Anh về đám cưới (phần 1) | Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh

Bài học tập kể từ vựng sau đây được sẵn sàng bởi

Từ vựng giờ Anh về ăn hỏi (phần 1) Phần 1

Sau khi tham gia học hoàn thành những kể từ vựng nhập bài học kinh nghiệm này

Bạn đang xem:

Kiểm tra coi các bạn tiếp tục ghi nhớ được từng nào từ với lịch trình học tập và ôn kể từ vựng của LeeRit ⟶

Từ vựng giờ Anh về ăn hỏi (phần 1) Phần 2

 • wedding dress

  /ˈwedɪŋ dres/

  váy cưới

 • wedding ring

  /ˈwedɪŋ rɪŋ/

  nhẫn cưới

 • wedding cake

  /ˈwedɪŋ keɪk/

  bánh cưới

 • bouquet

  /bʊˈkeɪ/

  bó hoa

 • veil

  /veɪl/

  Xem thêm: Lịch ăn dặm cho bé 8 tháng theo EASY | Mamibabi

  mạng bao phủ mặt

 • tuxedo

  /tʌkˈsiːdoʊ/

  áo đuôi tôm