iconnect
gioi thieu lcci marketing business
iconnect pte general
gioi thieu lcci pearson
lcci testimonial
previous arrow
next arrow
Slider

Chính Sách


1. Chính Sách Thu Học Phí

 • Học viên có thể đóng học phí qua các hình thức: tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán bằng thẻ.
 • Học viên phải đóng đủ học phí trước tối thiểu 03 ngày đối với các chương trình đào tạo
 •  Học viên có thể đóng đủ học phí 01 lần duy nhất trước khi chương trình bắt đầu hoặc đóng đủ học phí trong tối đa 02 lần. Trường hợp học viên đóng học phí thành 02 lần, lần đóng học phí thứ 2 phải hoàn thành trước tối thiếu 03 ngày khi chương trình bắt đầu.
 • Học viên không đóng đủ học phí trước khi chương trình bắt đầu sẽ không được xếp lớp. Sau khi học viên đã đóng đủ học phí, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian học phù hợp cho học viên.

2. Chính Sách Hoãn – Bảo Lưu Chương Trình Đào Tạo

2.1 Điều khoản chung:

 • Thời gian tối đa để bảo lưu chương trình học là 03 tháng 
 • Học viên chỉ được bảo lưu 01 lần cho 01 chương trình đã đăng ký. Hết thời hạn bảo lưu, I-CONNECT sẽ có thông báo đến học viên về việc quay lại học, học viên được gia hạn thêm 20 ngày kể từ ngày hết hạn bảo lưu để đăng ký học lại. Quá thời hạn trên, nếu I-CONNECT không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ học viên bằng văn bản (không chấp nhận hình thức thông báo qua điện thoại, mạng xã hội) thì nghiễm nhiên học viên không tiếp tục học tại I-CONNECT và học viên sẽ không được hoàn lại tiền học đã đóng.
 • Trong thời gian bảo lưu, nếu I-CONNECT có bất kỳ thay đổi nào liên quan tới chương trình học hoặc học phí, I-CONNECT có trách nhiệm thông báo tới học viên và hướng dẫn học viên về các nội dung thay đổi. Trường hợp tăng hoặc giảm học phí, I-CONNECT sẽ hoàn trả hoặc thu thêm phần chênh lệch giữa học phí cũ và học phí mới.
 • Nếu học viên muốn thay đổi chương trình sau khi bảo lưu, học viên sẽ điền mẫu xin thay đổi chương trình do I-CONNECT cung cấp. Căn cứ đơn xin, I-CONNECT sẽ hoàn trả hoặc thu thêm khoản tiền học phí chênh lệch của 02 chương trình này.
 • Đối với các trường hợp bất khả kháng như học viên đang trong thời gian nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau, bệnh tật, phục hồi chấn thương, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh đặc biệt học viên phải cung cấp chứng thực từ bệnh viện, trung tâm y tế có thẩm quyền, xác nhận của bác sỹ về chế độ nghỉ ngơi của bệnh nhân cho I-CONNECT trong thời gian 20 ngày kể từ khi hết hạn bảo lưu. I-CONNECT sẽ căn cứ vào các chứng từ này để đưa ra quyết định tiếp tục gia hạn bảo lưu chương trình cho học viên. Trong mọi trường hợp, I-CONNECT sẽ không hoàn trả lại học phí cho học viên trừ trường hợp học viên mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh đặc biệt.

2.2 Trường hợp chương trình chưa bắt đầu:

2.2.1 Trường hợp học viên đã đóng đủ học phí nhưng vì lý do cá nhân mà không thể học được thì học viên có thể xin hoãn, bảo lưu học phí để học khóa sau.

 • Học viên phải điền vào mẫu xin hoãn, bảo lưu học phí do I-CONNECT cung cấp để làm căn cứ bảo lưu chương trình.
 • Học viên không phải đóng phí bảo lưu.
 • Học viên có quyền và nghĩa vụ thực hiện các điều khoản đã nêu tại mục 2.1 “Điều khoản chung”

2.2.2 Trường hợp học viên chưa đóng đủ học phí nhưng vì lý do cá nhân mà không thể học được thì học viên có thể xin hoãn, bảo lưu học phí để học khóa sau:

 • Học viên phải đóng đầy đủ học phí của chương trình đã đăng ký để đảm bảo việc xây dựng, sắp xếp kế hoạch giảng dạy của I-CONNECT đến các học viên được thực hiện tốt nhất.
 • Học viên phải điền vào mẫu xin hoãn, bảo lưu học phí do I-CONNECT cung cấp để làm căn cứ bảo lưu chương trình.
 • Học viên không phải đóng phí bảo lưu.
 • Trường hợp học viên chưa đóng đủ học phí, nhưng tự ý nghỉ thì I-CONNECT sẽ không hoàn trả lại học phí đã đóng và coi như học viên đơn phương hủy khóa học.
 • Học viên có quyền và nghĩa vụ thực hiện các điều khoản đã nêu tại mục 2.1 “Điều khoản chung”

2.3 Trường hợp khóa học đã bắt đầu:

 • Học viên chỉ được bảo lưu khi chương trình mới diễn ra được 1/3 (một phần ba). Nếu số buổi học đã diễn ra quá số buổi nêu trên thì học viên sẽ không được đăng ký bảo lưu. Nếu học viên tự ý rời chương trình, học viên được coi như đã đơn phương kết thúc khóa học và I-CONNECT sẽ không hoàn trả lại học phí.
 • Đối với học viên đủ điều kiện bảo lưu, học viên điền vào mẫu bảo lưu do I-CONNECT cung cấp làm căn cứ bảo lưu chương trình.
 • Học viên phải đóng phí bảo lưu bằng 20% giá trị gốc của chương trình.
 • Số tiền còn lại của khóa học sẽ được I-CONNECT xác nhận bằng văn bản với học viên làm căn cứ để sắp xếp lịch học cho học viên khi thời hạn bảo lưu kết thúc.
 • Học viên có quyền và nghĩa vụ thực hiện các điều khoản đã nêu tại mục 2.1 “Điều khoản chung”

3. Quy chế chuyển nhượng học phí:

 • Chuyển nhượng học phí chỉ được áp dụng khi chương trình chưa bắt đầu.
 • Học viên được nhận học phí chuyển nhượng và học viên chuyển nhượng học phí phải cùng ký vào mẫu biên bản chuyển nhượng học phí do I-CONNECT cung cấp.
 • Học viên chỉ được chuyển nhượng 01 lần/ 01 chương trình.
 • Học viên nhận được chương trình chuyển nhượng có thời hạn 03 tháng để đăng ký lớp học phù hợp với bản thân. Quá thời hạn nêu trên mà học viên không đăng ký chương trình, thì I-CONNECT sẽ không hoàn trả lại tiền học phí. Nếu học viên muốn đăng ký học tại I-CONNECT sau thời gian nêu trên, học viên sẽ phải đóng học phí mới.
 • Học viên nhận học phí được chuyển nhượng phải đóng phí quản lý hành chính tại thời điểm ký biên bản chuyển nhượng, mức phí chuyển nhượng: 500.000 VNĐ.
 • Sau khi nhận học phí chuyển nhượng, học viên có thể đăng ký chương trình mức học phí tương ứng, thấp hơn hoặc cao hơn mức học phí chuyển nhượng đã nhận. Trường hợp học viên đăng ký chương trình có mức học phí thấp hơn hoặc bằng mức học phí chuyển nhượng đã nhận, I-CONNECT sẽ không hoàn trả lại tiền học phí chênh lệch và học viên không được nhận thêm bất kỳ hình thức khuyến mại nào. Trường hợp học viên đăng ký I-CONNECT có mức học phí cao hơn mức học phí chuyển nhượng đã nhận, học viên phải đóng thêm phần chênh lệch học phí và được miễn phí quản lý hành chính 500.000 VNĐ.

4. Quy chế hoàn học phí:

4.1 Trường hợp chương trình chưa bắt đầu:

 • I-CONNECT không mở được chương trình trong vòng 30 ngày kể từ ngày học viên đóng tiền học phí, nếu học viên muốn hủy khóa học, I-CONNECT sẽ hoàn lại học phí và không thu phí dịch vụ.
 • Vì lý do cá nhân mà học viên không thể tiếp tục chương trình tại I-CONNECT  , học viên có thể đề nghị bảo lưu chương trình hoặc hủy chương trình.
 • Trường hợp hủy chương trình, học viên phải điền mẫu xin thôi học do I-CONNECT cung cấp.
 • Khi hủy chương trình, học viên phải đóng phí dịch vụ hành chính với số tiền là: 20% tổng học phí gốc của chương trình đó. I-CONNECT sẽ căn cứ số tiền học viên đã đóng để hoàn trả hoặc thu thêm phần chênh lệch giữa số tiền đã đóng cho I-CONNECT và tiền phí hủy chương trình.

4.2 Trường hợp chương trình đã bắt đầu:

– Học viên sẽ được hoàn học phí theo một trong các trường hợp sau:

 • Học viên không thể tiếp tục học do các nguyên nhân bất khả kháng như mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh đặc biệt có chỉ định của bác sỹ. Do thiên tai, hỏa hoạn làm ảnh hưởng đến tài chính của học viên khiến học viên không thể tiếp tục học.
 • Học viên được hủy khi chương trình đã diễn ra được 1/6 (một phần sáu) thời gian. Nếu chương trình diễn ra quá số buổi nêu trên, học viên sẽ không được hủy mà phải chuyển sang chế độ bảo lưu học phí.

Trong cả 02 trường hợp trên, học viên đều phải có thông báo với I-CONNECT bằng văn bản (không chấp nhận các thông báo qua điện thoại, mạng xã hội).

Các trường hợp khác, học viên không được hoàn trả học phí, mà sẽ được I-CONNECT chuyển sang chế độ bảo lưu học phí.

– Thủ tục hoàn học phí:

 • Trường hợp học viên đủ điều kiện hoàn học phí, học viên phải điền mẫu xin thôi học do I-CONNECT cung cấp.
 • Khi hủy chương trình, học viên phải đóng phí dịch vụ khóa học với số tiền là: 20% tổng học phí gốc của chương trình đó. I-CONNECT sẽ hoàn trả lại số tiền cho học viên sau khi trừ đi số tiền tương ứng số buổi học mà học viên đã học và phí dịch vụ.