iconnect
gioi thieu lcci marketing business
iconnect pte general
gioi thieu lcci pearson
lcci testimonial
previous arrow
next arrow
Slider

PTE General – Level 4 (CEFR C1)


Khóa học và bài thi ở trình độ PTE General – Level 4 ra đời dành cho những bạn có mong muốn theo học tại các trường đại học hay làm việc tại các tổ chức nói Tiếng Anh. Từ đó, bạn có thể sử dụng Tiếng Anh một các thành thạo trong môi trường […]

PTE General – Level 5 (CEFR C2)


Khóa học và bài thi ở trình độ PTE General Level 5 ra đời dành cho những bạn có mong muốn theo học tại các trường đại học hay làm việc tại các tổ chức nói Tiếng Anh. Từ đó, bạn có thể sử dụng Tiếng Anh một các thành thạo trong môi trường học […]

PTE General – Level 3 (CEFR B2)


Khóa PTE General – Level 3 dành cho những người có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và hiểu được hầu hết các câu hỏi.  Đến cuối khóa học, học viên sẽ có thể nói chuyện về cuộc sống của họ trong quá khứ với vốn từ vựng và ngữ pháp chính xác, nói về […]

PTE General – Level 2 (CEFR B1)


Khóa PTE General – Level 2 dành cho đối tượng có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và hiểu được hầu hết các câu hỏi. Tuy nhiên, họ không có vốn từ vựng hay ngữ pháp để trả lời câu hỏi một cách sâu sắc và phong phú. Đến cuối khóa học, học viên sẽ […]

PTE General – Level 1 (CERF A2)


Đây là khóa học dành cho những bạn hiểu những từ và những câu hỏi cơ bản nhưng gặp khó khăn trong việc áp dụng các từ đó vào trong câu hoặc vào những lời thoại giao tiếp đơn giản. Khóa học PTE General – Level 1 bao gồm một bài kiểm tra Nói miễn […]

PTE General – Foundation (CEFR A1)


Trong khóa học này, bạn được trải nghiệm phương pháp dạy mang tính thực tiễn cao để thành công trong bài thi PTE General – Foundation. Các chuyên gia đã nghiên cứu và phân tích rằng, con người ta không bao giờ nhớ hay để tâm đến điều gì khi nó không gần gũi với […]