cảm xúc Tiếng Anh là gì

VIETNAMESE

cảm xúc

Bạn đang xem: cảm xúc Tiếng Anh là gì

cảm nhận, xúc cảm

Cảm xúc là sự việc rung rinh động, là phản xạ của quả đât so với những nhân tố nước ngoài cảnh hiệu quả nhập.

1.

Giống như nhiều người con trai không giống, anh ấy cảm nhận thấy trở ngại Lúc thể hiện nay xúc cảm của tớ.

Like many other men, he finds it difficult lớn express his emotion.

Xem thêm: Bảng chữ cái Tiếng Anh và cách phát âm quốc tế chuẩn

2.

Họ phân trần những xúc cảm lộn lạo lúc biết tin cẩn.

They expressed mixed emotions at the news.

Hôm ni tất cả chúng ta nằm trong học tập một số trong những kể từ vựng nhập giờ Anh đem nghĩa ngay gần nhau như feeling, emotion, mood nha!

Xem thêm: Sinh năm 1967 mệnh gì? Hợp màu gì? Đá phong thủy nào?

- feeling (cảm tính): The major of her decisions were by feelings not logic. (Các ra quyết định của cô ý ấy phần rộng lớn là vì cảm tính chứ không cần cần dựa vào logic.)

- emotion (cảm xúc): She showed no emotion at the verdict. (Cô ấy ko biểu lộ xúc cảm nào là trước phán quyết của tòa.)

- mood (tâm trạng): I am not in the mood lớn argue. (Tôi không tồn tại tâm lý nhằm thảo luận.)