Cách nói bình minh trong tiếng Anh

dawn

Cách một người phiên bản xứ trình bày điều này

Bạn đang xem: Cách nói bình minh trong tiếng Anh

Hình hình ảnh mũi tên

Cách một người phiên bản xứ trình bày điều này

Hình hình ảnh mũi tên

Các kể từ và hình mẫu câu liên quan

đây như thể lần kim lòng bể

it's lượt thích looking for a needle in a haystack

một con cái chim ở vô tay ... (bằng nhị con cái ở vô bụi)

a bird in the hand ...

tò lần chuyện người không giống xem chừng bắt gặp rắc rối

curiosity killed the cat

Hình hình ảnh cô nàng đang được chỉ tay

Chúng tôi khiến cho việc học tập trở thành sung sướng nhộn

các Clip Tiktok cho chính mình đắm bản thân vào một trong những ngữ điệu mới? Chúng tôi với đấy nhé!

các Clip Tiktok cho chính mình đắm bản thân vào một trong những ngữ điệu mới?
Chúng tôi với nhé!

Một cách thức tuy nhiên dạy dỗ chúng ta cả những kể từ chửi bới? Cứ tưởng là các bạn sẽ ko căn vặn cơ.

Một cách thức tuy nhiên dạy dỗ chúng ta cả những kể từ chửi bới?
Cứ tưởng là các bạn sẽ ko căn vặn cơ.

Xem thêm: #2024 Chiều cao cân nặng bé gái 5 tuổi theo WHO [Mẹ có biết]

Những bài học kinh nghiệm thực hiện kể từ điều bài bác hát yêu thương mến của bạn?Chúng tôi cũng có thể có luôn luôn.

Những bài học kinh nghiệm thực hiện kể từ điều bài bác hát yêu thương mến của bạn?
Chúng tôi cũng có thể có luôn luôn.

Tìm thám thính những #noidung chúng ta yêu thương thích

Học nói tới những chủ thể chúng ta thực sự quan liêu tâm

Xem video

Hơn 48,000 đoạn phim của những người phiên bản ngữ

Học kể từ vựng

Chúng tôi dạy dỗ chúng ta những kể từ trong mỗi video

Chat với Membot

Luyện luyện trình bày với đối tác chiến lược ngữ điệu là AI của bọn chúng tôi

Công thức kín của Memrise

Xem thêm: Backdrop sinh nhật cho người lớn BDRSN19

Công thức kín của Memrise

Giao tiếp

Được hiểu vì thế người khác