Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếng Anh là gì?

Bảo hiểm xã hội là một trong khối hệ thống bảo đảm an toàn xã hội hỗ trợ những khoản chi phí trợ cấp cho cho những người làm việc và mái ấm gia đình chúng ta Lúc chúng ta bắt gặp trở ngại vô cuộc sống thường ngày. Dưới đó là list kể từ vựng giờ đồng hồ Anh thịnh hành tương quan cho tới bảo đảm xã hội:

  Cơ quan liêu bảo đảm xã hội Tiếng Anh là Vietnam Social Security (VSS). Đây là cơ sở cần thiết vô khối hệ thống bảo đảm xã hội nước Việt Nam, được quản lý và vận hành bởi vì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tài chủ yếu. Nhiệm vụ chủ yếu của VSS là triển khai những quyết sách, cơ chế bảo đảm xã hội nhằm bảo đảm an toàn nghĩa vụ và quyền lợi của những người làm việc và người tiêu dùng làm việc ở nước Việt Nam.

  Bạn đang xem: Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếng Anh là gì?

  Ở nước Việt Nam, cơ sở bảo đảm xã hội được gọi là Báo hiểm xã hội nước Việt Nam (BHXH). Cơ quan liêu này còn có tính năng quản lý và vận hành và triển khai những quyết sách bảo đảm xã hội bên trên cả nước. BHXH cũng đều có trách cứ nhiệm xây cất những quyết sách mới nhất, kiểm soát và điều chỉnh và nâng cấp những quyết sách cũ nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu yếu của những người dân và đáp ứng tính vững chắc và kiên cố của khối hệ thống bảo đảm xã hội.

  Cơ cấu tổ chức triển khai của BHXH được quy toan bên trên Nghị toan 89/2020/NĐ-CP, ngày 04/8/2020 của nhà nước. Theo cơ, BHXH được tạo thành nhiều đơn vị chức năng với những tính năng và trách nhiệm ví dụ. Hình như, BHXH còn tồn tại quyền hạn và trách cứ nhiệm đánh giá, giám sát và xử lý những vi phạm tương quan cho tới bảo đảm xã hội.

  Sau Lúc mò mẫm hiểu Cơ quan liêu bảo đảm xã hội Tiếng Anh là gì, tất cả chúng ta cần thiết mò mẫm hiểu kỹ rộng lớn về những quy toan tương quan cho tới cơ sở này nhằm rất có thể làm rõ rộng lớn về tính năng, trách nhiệm và quyền hạn của BHXH vô khối hệ thống bảo đảm xã hội nước Việt Nam.

  2. Các kiểu câu bởi vì giờ đồng hồ anh tương quan cho tới bảo đảm xã hội:

  Ví dụ 1:

  To ensure that everyone has access đồ sộ quality healthcare services, it is important đồ sộ distinguish between private-paying services and essential services covered by social health insurance. This means that individuals should be able đồ sộ choose đồ sộ pay for certain services out-of-pocket, while still being able đồ sộ access necessary medical care through their insurance. Furthermore, it is crucial đồ sộ educate the public about the importance of preventative care and early detection of illnesses. This can include regular check-ups, vaccinations, and screenings for common health issues. By taking a proactive approach đồ sộ healthcare, we can improve overall health outcomes and reduce the burden on the healthcare system.

  Để đáp ứng người xem đều phải có quyền truy vấn vô những công ty bảo vệ sức mạnh unique, việc phân biệt trong những công ty tự động trả chi phí và những công ty chính yếu được bảo đảm xã hội chi trả là rất rất cần thiết. Như vậy Có nghĩa là người dân rất có thể lựa lựa chọn trả chi phí mang đến một vài công ty bởi vì chi phí mặt mũi, vẫn rất có thể truy vấn vô những công ty bảo vệ hắn tế quan trọng trải qua bảo đảm của mình. Hơn nữa, việc dạy dỗ công bọn chúng về vai trò của việc ngăn chặn bệnh dịch và vạc hiện nay sớm những bệnh dịch là rất rất cần thiết. Như vậy rất có thể bao hàm những cuộc đánh giá thông thường xuyên, tiêm chống và những xét nghiệm nhằm vạc hiện nay những yếu tố sức mạnh thịnh hành. phẳng cơ hội vận dụng phương tiện đi lại bảo vệ sức mạnh dữ thế chủ động, tất cả chúng ta rất có thể nâng cấp thành phẩm sức mạnh tổng thể và hạn chế nhiệm vụ mang đến khối hệ thống bảo vệ sức mạnh.

  Ví dụ 2:

  The Swedish social security system is mainly managed by the Swedish Social Insurance Agency, a government agency responsible for providing benefits and insurance đồ sộ citizens. This system encompasses many separate benefits, including unemployment benefits, benefits for the elderly and disabled, benefits for children, and other financial assistance programs. In addition, the Swedish Social Insurance Agency is also responsible for managing healthcare insurance and occupational injury insurance programs, đồ sộ ensure that citizens can receive healthcare and be protected in case of injury or illness.

  Hệ thống phúc lợi an sinh xã hội của Thuỵ Điển hầu hết được quản lý và vận hành bởi vì Cơ Quan Báo Hiểm Xã Hội Thuỵ Điển, một cơ sở cơ quan chính phủ với trách cứ nhiệm hỗ trợ những khoản trợ cấp cho và bảo đảm cho những người dân. Hệ thống này bao hàm thật nhiều phúc lợi không giống nhau, bao hàm trợ cấp cho thất nghiệp, trợ cấp cho cho những người già nua và người tàn tật, trợ cấp cho mang đến trẻ nhỏ và những công tác trợ canh ty tài chủ yếu không giống. Hình như, Cơ Quan Báo Hiểm Xã Hội Thuỵ Điển cũng đều có trách cứ nhiệm quản lý và vận hành những công tác bảo đảm hắn tế và bảo đảm tai nạn thương tâm làm việc, nhằm đảm nói rằng người dân rất có thể được bảo vệ sức mạnh và được bảo đảm an toàn vô tình huống chúng ta bị thương tật hoặc giắt bệnh dịch.

  Ví dụ 3:

  The revisions made đồ sộ the Social Insurance Law introduce a number of changes aimed at enhancing the financial sustainability of the social insurance system. The changes are expected đồ sộ bring about indirect benefits đồ sộ the poor by freeing up fiscal space for non-contributory pensions, which could help alleviate the financial burden on low-income individuals. Another key aspect of the revisions is the promotion of equality in access đồ sộ social insurance between public and private sector employees, which could foster a more equitable and inclusive social protection system. Furthermore, the revisions seek đồ sộ expand the coverage of the social insurance system, which could help ensure that more individuals have access đồ sộ social protection and can better cope with life’s uncertainties. Overall, the revisions đồ sộ the Social Insurance Law represent a significant step forward in strengthening Vietnam’s social protection system and promoting greater social inclusion and equity.

  Luật Báo hiểm xã hội sửa thay đổi mang đến nhiều thay đổi nhằm mục đích nâng lên cường độ vững chắc và kiên cố tài chủ yếu của khối hệ thống bảo đảm xã hội. Các thay cho thay đổi dự con kiến sẽ hỗ trợ giải tỏa hạn chế nhiệm vụ tài khóa mang đến cơ chế hưu trí ko cần góp sức, kể từ cơ rất có thể giảm sút tài chủ yếu cho những người với thu nhập trung bình. Một nhân tố cần thiết không giống của việc sửa thay đổi là khuyến nghị sự vô tư trong những công việc tiếp cận bảo đảm xã hội thân mật người làm việc vô chống đầu tiên và phi đầu tiên, kể từ cơ tạo nên ĐK mang đến khối hệ thống bảo đảm xã hội vô tư và bao hoàn hảo rộng lớn. Hình như, sự sửa thay đổi còn nhằm mục đích không ngừng mở rộng diện bảo đảm xã hội, hỗ trợ cho nhiều người rộng lớn với quyền truy vấn vô khối hệ thống bảo đảm xã hội và rất có thể ứng phó chất lượng rộng lớn với những cô động vô cuộc sống thường ngày. Tổng thể, sự sửa thay đổi của Luật Báo hiểm xã hội thay mặt đại diện cho 1 bước tiến bộ cần thiết trong những công việc gia tăng khối hệ thống bảo đảm xã hội của nước Việt Nam và xúc tiến sự bao hoàn hảo và vô tư vô xã hội.

  3. Tên gọi giờ đồng hồ Anh của BHXH nước Việt Nam và những đơn vị chức năng trực thuộc:

  (Kèm theo đuổi công văn số: 2156/BHXH-HTQT ngày 18/06/2014 của BHXH Việt Nam)

  3.1. Tên cơ sở BHXH Việt Nam:

  TÊN TIẾNG VIỆT

  TÊN TIẾNG ANH

  VIẾT TẮT

  Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Vietnam Social Security

  VSS

  Tổng Giám đốc

  Director General

  DG

  Phó Tổng Giám đốc

  Deputy Director General

  3.2. Tên Hội đồng cai quản lý:

  TT

  TÊN TIẾNG VIỆT

  TÊN TIẾNG ANH

  1

  Hội đồng quản lý và vận hành BHXH Việt Nam

  Governing Body of Vietnam Social Security

  Chủ tịch

  Chairperson

  Phó Chủ tịch

  Vice Chairperson

  Thành viên

  Member

  2

  Văn chống Hội đồng cai quản lý

  The Governing Body’s Office

  Chánh Văn chống Hội đồng cai quản lý

  Chief of The Governing Body’s Office

  Phó Chánh Văn chống Hội đồng cai quản lý

  Deputy Chief of The Governing Body’s Office

  3.3. Tên những đơn vị chức năng trực nằm trong Báo hiểm xã hội nước Việt Nam và chức vụ lãnh đạo:

  TT

  TÊN TIẾNG VIỆT

  TÊN TIẾNG ANH

  1

  Ban Thực hiện nay quyết sách bảo đảm xã hội

  Social Insurance Implementation Department

  Trưởng ban

  Director

  Phó Trưởng ban

  Deputy Director

  2

  Ban Thực hiện nay quyết sách bảo đảm hắn tế

  Health Insurance Implementation Department

  Trưởng ban

  Director

  Phó Trưởng ban

  Deputy Director

  3

  Ban Thu

  Contribution Collection Department

  Trưởng ban

  Director

  Phó Trưởng ban

  Deputy Director

  4

  Ban Tài chủ yếu – Kế toán

  Finance – Accounting Department

  Trưởng ban

  Director

  Phó Trưởng ban

  Deputy Director

  5

  Ban Sổ – Thẻ

  Department for Social Insurance Books and Health Insurance Cards.

  Trưởng ban

  Director

  Phó Trưởng ban

  Deputy Director

  6

  Ban Tuyên truyền

  Propaganda Department

  Trưởng ban

  Director

  Phó Trưởng ban

  Deputy Director

  7

  Ban Hợp tác quốc tế

  International Cooperation Department

  Trưởng ban

  Director

  Phó Trưởng ban

  Deputy Director

  8

  Ban Kiểm tra

  Inspection Department

  Trưởng ban

  Director

  Phó Trưởng ban

  Deputy Director

  9

  Ban Thi đua – Khen thưởng

  Awards – Emulation Department

  Trưởng ban

  Director

  Phó Trưởng ban

  Deputy Director

  10

  Ban Kế hoạch và Đầu tư

  Planning and Investment Department

  Trưởng ban

  Director

  Phó Trưởng ban

  Deputy Director

  11

  Ban Tổ chức cán bộ

  Organization and Personnel Department

  Trưởng ban

  Director

  Phó Trưởng ban

  Deputy Director

  12

  Ban Pháp chế

  Legal Department

  Trưởng ban

  Xem thêm: Sinh năm 1971 mệnh gì, cung gì, tính cách nam nữ Tân Hợi?

  Director

  Phó Trưởng ban

  Deputy Director

  13

  Ban Đầu tư quỹ

  Fund Investment Department

  Trưởng ban

  Director

  Phó Trưởng ban

  Deputy Director

  14

  Ban Dược và Vật tư hắn tế

  Department for Pharmaceuticals and Medical Supplies

  Trưởng ban

  Director

  Phó Trưởng ban

  Deputy Director

  15

  Ban Kiểm toán nội bộ

  Internal phân tích và đo lường Department

  Trưởng ban

  Director

  Phó Trưởng ban

  Deputy Director

  16

  Văn phòng

  The Office

  Chánh Văn phòng

  Chief of The Office

  Phó Chánh Văn phòng

  Deputy Chief of The Office

  17

  Viện Khoa học tập bảo đảm xã hội

  Institute for Social Security Science

  Viện trưởng

  Director

  Phó Viện trưởng

  Deputy Director

  18

  Trung tâm Công nghệ thông tin

  Information technology Center

  Giám đốc

  Director

  Phó Giám đốc

  Deputy Director

  19

  Trung tâm Lưu trữ

  Archives Center

  Giám đốc

  Director

  Phó Giám đốc

  Deputy Director

  20

  Trung tâm Giám toan hắn tế và Thanh toán nhiều tuyến chống phía Bắc

  North Center for Medical Review and Tertiary Care payment

  Giám đốc

  Director

  Phó Giám đốc

  Deputy Director

  21

  Trung tâm Giám toan hắn tế và Thanh toán nhiều tuyến chống phía Nam

  South Center for Medical Review and Tertiary Care payment

  Giám đốc

  Director

  Phó Giám đốc

  Deputy Director

  22

  Trường Đào tạo nên nhiệm vụ bảo đảm xã hội

  Training School for Social Security Operations

  Hiệu trưởng

  Rector

  Phó Hiệu trưởng

  Vice Rector

  23

  Báo Báo hiểm xã hội

  Social Security Newspaper

  Tổng biên tập

  Editor in Chief

  Phó Tổng biên tập

  Deputy Editor in Chief

  24

  Tạp chí Báo hiểm xã hội

  Social Security Magazine

  Tổng biên tập

  Editor in Chief

  Phó Tổng biên tập

  Deputy Editor in Chief

  3.4. Tên BHXH tỉnh, TP.HCM trực nằm trong trung ương:

  TÊN TIẾNG VIỆT

  TÊN TIẾNG ANH

  Bảo hiểm xã hội tỉnh

  Social Security Office of….
  (Tên tỉnh, TP.HCM trực nằm trong Trung ương )

  Giám đốc

  Director

  Phó Giám đốc

  Deputy Director

  4. Một số kể từ vựng giờ đồng hồ Anh tương quan cho tới bảo đảm xã hội:

  4.1. Từ vựng giờ đồng hồ Anh phổ thông tương quan cho tới bảo đảm xã hội:

  Bảo hiểm xã hội nước Việt Nam giờ đồng hồ Anh là: Vietnam Social Insurance. Đây là một trong trong mỗi cơ sở bảo đảm xã hội lớn số 1 ở nước Việt Nam, hỗ trợ những khoản chi phí trợ cấp cho cho những người làm việc và mái ấm gia đình chúng ta Lúc chúng ta bắt gặp trở ngại vô cuộc sống thường ngày.

  Sổ bảo đảm xã hội giờ đồng hồ Anh là: Social Insurance Book. Đây là một trong tư liệu cần thiết nhằm minh chứng nghĩa vụ và quyền lợi của những người làm việc với cơ sở bảo đảm xã hội.

  Cơ quan liêu bảo đảm xã hội giờ đồng hồ Anh là: Social Insurance Agencies. Đây là những cơ sở quản lý và vận hành và hỗ trợ những khoản chi phí trợ cấp cho cho những người làm việc và mái ấm gia đình chúng ta Lúc chúng ta bắt gặp trở ngại vô cuộc sống thường ngày.

  Đóng bảo đảm xã hội giờ đồng hồ Anh là: Social Insurance Contribution. Đây là khoản chi phí tuy nhiên người làm việc cần đóng góp và để được tận hưởng những khoản chi phí trợ cấp cho kể từ cơ sở bảo đảm xã hội.

  Bảo hiểm hắn tế giờ đồng hồ Anh là: Health Insurance. Đây là loại bảo đảm bao hàm những khoản chi phí trợ cấp cho mang đến việc chữa trị bệnh dịch và chữa trị hắn tế của những người làm việc và mái ấm gia đình chúng ta.

  Bảo hiểm xã hội tự động nguyện giờ đồng hồ Anh là: Voluntary Social Insurance. Đây là loại bảo đảm tuy nhiên người làm việc rất có thể tự động nguyện đóng góp và để được tận hưởng những khoản chi phí trợ cấp cho kể từ cơ sở bảo đảm xã hội.

  Bảo hiểm xã hội yêu cầu giờ đồng hồ Anh là: Compulsory Social Insurance. Đây là loại bảo đảm tuy nhiên người làm việc cần yêu cầu đóng góp và để được tận hưởng những khoản chi phí trợ cấp cho kể từ cơ sở bảo đảm xã hội.

  Bảo hiểm tai nạn thương tâm giờ đồng hồ Anh là: Accident Insurance. Đây là loại bảo đảm bao hàm những khoản chi phí trợ cấp cho mang đến việc trị liệu và hồi phục sức mạnh sau thời điểm bị tai nạn thương tâm.

  Bảo hiểm nhân lâu giờ đồng hồ Anh là: Life Insurance. Đây là loại bảo đảm bao hàm những khoản chi phí trợ cấp cho mang đến mái ấm gia đình người làm việc Lúc chúng ta rơi rụng chuồn.

  Bảo hiểm dù tô/xe máy giờ đồng hồ Anh là: Car/motor Insurance. Đây là loại bảo đảm bao hàm những khoản chi phí trợ cấp cho mang đến việc sửa chữa thay thế và bồi thông thường cho những thiệt sợ hãi về xe pháo khá hoặc xe pháo máy phát sinh cho những người không giống vô tình huống tai nạn thương tâm.

  Bảo hiểm đường đi bộ giờ đồng hồ Anh là: Land Transit Insurance. Đây là loại bảo đảm bao hàm những khoản chi phí trợ cấp cho mang đến việc sửa chữa thay thế và bồi thông thường cho những thiệt sợ hãi về xe pháo khá hoặc xe pháo máy phát sinh cho những người không giống vô tình huống tai nạn thương tâm.

  Bảo hiểm sản phẩm hải giờ đồng hồ Anh là: Marin Insurance. Đây là loại bảo đảm bao hàm những khoản chi phí trợ cấp cho mang đến việc sửa chữa thay thế và bồi thông thường cho những thiệt sợ hãi về tàu thủy hoặc sản phẩm & hàng hóa vô tình huống tai nạn thương tâm.

  Bảo hiểm thất nghiệp giờ đồng hồ Anh là: Unemployment Insurance. Đây là loại bảo đảm bao hàm những khoản chi phí trợ cấp cho cho những người làm việc Lúc chúng ta nghỉ việc thực hiện.

  Hưu trí giờ đồng hồ Anh là: Retire. Đây là một trong trong mỗi nghĩa vụ và quyền lợi của những người làm việc Lúc chúng ta đóng góp bảo đảm xã hội tương đối đầy đủ vô một thời hạn chắc chắn.

  Tử tuất giờ đồng hồ Anh là: Survivorship. Đây là nghĩa vụ và quyền lợi của mái ấm gia đình người làm việc Lúc chúng ta rơi rụng chuồn.

  Mức lương lậu hạ tầng giờ đồng hồ Anh là: Base Salary. Đây là nút lương lậu ít nhất tuy nhiên người làm việc cần sẽ có được kể từ người tiêu dùng làm việc.

  Người dùng làm việc giờ đồng hồ Anh là: Employer. Đây là kẻ hoặc tổ chức triển khai dùng làm việc nhằm thao tác làm việc.

  Người làm việc giờ đồng hồ Anh là: Workers. Đây là những người dân thao tác làm việc cho những người dùng làm việc.

  Bảo hiểm xã hội một chuyến giờ đồng hồ Anh là: Social Insurance 1 Time. Đây là loại bảo đảm tuy nhiên người làm việc chỉ đóng góp một chuyến và để được tận hưởng những khoản chi phí trợ cấp cho kể từ cơ sở bảo đảm xã hội vô sau này.

  4.2. Từ vựng giờ đồng hồ anh thường xuyên ngành bảo đảm xã hội:

  Điều khoản riêng biệt về trả trước nghĩa vụ và quyền lợi bảo đảm giờ đồng hồ Anh là Accelerated Death Benefit Rider. Điều khoản này được chấp nhận người được bảo đảm trả trước 1 phần hoặc toàn cỗ khoản chi phí bảo đảm Lúc chúng ta bị giắt những bệnh dịch nan hắn và dự đoán tiếp tục bị tiêu diệt trong khoảng một thời hạn chắc chắn. Tuy nhiên, việc trả trước khoản chi phí này tiếp tục thực hiện hạn chế số chi phí bảo đảm được trả sau thời điểm người được bảo đảm khuất.

  Điều khoản riêng biệt về bị tiêu diệt và thương tật toàn cỗ vĩnh viễn bởi tai nạn thương tâm giờ đồng hồ Anh là Accidental Death and Dismemberment Rider. Điều khoản này tiếp tục bảo đảm an toàn người được bảo đảm và mái ấm gia đình của mình ngoài những kết quả của tai nạn thương tâm. Nếu người được bảo đảm bị bị tiêu diệt hoặc tật nguyền vĩnh viễn bởi tai nạn thương tâm, chúng ta sẽ tiến hành trả một lượng tiền bảo đảm chắc chắn.

  Quyền lợi bảo đảm bổ sung cập nhật Lúc người bảo đảm bị tiêu diệt bởi tai nạn thương tâm giờ đồng hồ Anh là Accidental Death Benefit. Nếu người được bảo đảm khuất bởi tai nạn thương tâm, số chi phí bảo đảm sẽ tiến hành trả cho những người thụ tận hưởng, ngoài số chi phí bảo đảm chủ yếu.

  Bảo hiểm nhân lâu rất có thể kiểm soát và điều chỉnh giờ đồng hồ Anh là Adjustable Life Insurance. Đây là loại bảo đảm nhân lâu hoạt bát được chấp nhận người được bảo đảm kiểm soát và điều chỉnh số chi phí bảo đảm và khoảng tầm thời hạn bảo đảm, dựa vào nhu yếu tài chủ yếu của mình.

  Bảo hiểm vượt lên trên tổng nút bồi thông thường giờ đồng hồ Anh là Aggregate Stop Loss Coverage. Điều khoản này tiếp tục đảm nói rằng tổng số chi phí bảo đảm được trả cho 1 group người được bảo đảm ko băng qua nút tối nhiều.

  Bảo hiểm kể từ kỳ tái mét tục thường niên giờ đồng hồ Anh là Annual Renewable Term (ART) Insurance ­ Yearly. Điều khoản này được chấp nhận người được bảo đảm mua sắm bảo đảm vô một khoảng tầm thời hạn chắc chắn, thông thường là một trong năm. Sau Lúc kỳ hạn kết đốc, chúng ta rất có thể gia hạn bảo đảm hoặc ko.

  Người đòi hỏi bảo đảm giờ đồng hồ Anh là Applicant. Đây là kẻ ý kiến đề nghị và ĐK bảo đảm.

  Điều khoản chuyển nhượng ủy quyền giờ đồng hồ Anh là Assignment Provision. Điều khoản này được chấp nhận người được bảo đảm gửi nghĩa vụ và quyền lợi bảo đảm cho những người không giống.

  Bảo hiểm ngân sách hắn tế cơ bạn dạng giờ đồng hồ Anh là Basic Medical Expense Coverage. Điều khoản này bảo đảm an toàn người được bảo đảm ngoài những ngân sách tương quan cho tới bảo vệ sức mạnh cơ bạn dạng, bao hàm viện phí, thuốc thang và những công ty hắn tế không giống.

  Người thụ tận hưởng giờ đồng hồ Anh là Beneficiary. Đây là kẻ được chỉ định và hướng dẫn tiếp tục nhận số chi phí bảo đảm Lúc người được bảo đảm khuất.

  Bảng tế bào miêu tả nghĩa vụ và quyền lợi bảo đảm giờ đồng hồ Anh là Benefit Schedule. Đây là một trong tư liệu cụ thể tế bào miêu tả những nghĩa vụ và quyền lợi bảo đảm được hỗ trợ bởi vì ăn ý đồng bảo đảm.

  Xem thêm: Tuổi Đinh Sửu 1997 Bao Nhiêu Tuổi Cung Gì, Hợp Màu Gì, Hợp Tuổi Nào?

  Phí đóng góp theo đuổi đầu người giờ đồng hồ Anh là Capitation. Đây là một trong kiểu dáng giao dịch thanh toán cho những mái ấm hỗ trợ công ty hắn tế dựa vào con số người nhập cuộc.

  Giấy ghi nhận bảo đảm giờ đồng hồ Anh là Certificate of Insurance. Đây là một trong tư liệu ghi nhận người được bảo đảm và những nghĩa vụ và quyền lợi bảo đảm của mình.

  Bảo hiểm bệnh dịch hiểm túng giờ đồng hồ Anh là Critical Illness Coverage (CI). Điều khoản này tiếp tục bảo đảm an toàn người được bảo đảm ngoài những ngân sách tương quan cho tới bảo vệ sức mạnh Lúc chúng ta giắt những bệnh dịch nguy hiểm như ung thư hoặc đột quỵ.