Sailing

Hệ thống khảo thí tiếng Anh quốc tế JETSET

JETSET là gì?

JETSET là từ viết tắt của Junior English Tests and Senior English Tests.
Đó là:
• Bộ các tiêu chuẩn kỹ năng tiếng Anh cơ bản.
• Bao gồm 7 cấp độ chứng chỉ riêng biệt.
• Dành cho học viên mà ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh.
• Những tiêu chuẩn quốc tế ESOL này được thiết kế nhằm phát triển và đánh giá khả năng giao tiếp tiếng Anh của học viên trong mọi tình huống.
• Các cuộc kiểm tra này được thực hiện dưới sự giám sát thi cử với độ khó ngày càng tăng bao gồm 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

Đối tượng của JETSET

  • Các tiêu chuẩn JETSET phù hợp để đánh giá học viên từ cấp độ vỡ lòng cho đến cấp độ C2, theo
    Common European Framework (CEFR) (chuẩn chung Châu Âu). Ở các cấp độ JETSET 2, 3, 4, 5, 6 và 7, các tiêu chuẩn này đã được UK Qualifications and Curriculum Authority (QCA) công nhận như là các tiêu chuẩn Quốc tế ESOL.
  • JETSET dành cho người học ở mọi lứa tuổi và mọi trình độ với tiêu chuẩn giúp học viên phát triển kỹ năng cá nhân. Bộ JETSET giúp cung cấp chương trình đào tạo các tiêu chuẩn linh hoạt, phù hợp với các khả năng và sở thích của người học.

Mục tiêu:

• Phát triển kiến thức và sự hiểu biết của học viên về các loại hình nói và viết tiếng Anh trong các ngữ cảnh một cách phù hợp nhất.
• Phát triển khả năng nghe và đọc, nắm được ý chính cũng như chi tiết.
• Phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh một cách hiệu quả thông qua những từ đã nói và viết.
• Phát triển kiến thức và sự hiểu biết của học viên về văn phạm tiếng Anh và đồng thời có thể áp dụng chúng một cách chính xác trong ngữ cảnh thích hợp.
• Tạo ra một nền tảng thích hợp với việc học ngoại ngữ chuyên sâu hơn.

JETSET gồm có những tiêu chuẩn gì?

* Đặc điểm

• Bộ tiêu chuẩn JETSET bao gồm 7 cấp độ khó từ cơ bản đến nâng cao, thiết kế riêng theo độ tuổi, từ căn bản đến cấp độ 4 dành cho học sinh từ 6 đến 16 tuổi (JET), cấp độ 5 trở lên dành cho học sinh từ trên 16 tuổi (SET).
• Đề thi gồm ba phần bắt buộc (nghe, đọc và viết) và một phần tự chọn (kiểm tra kỹ năng nói), ngoại trừ cấp độ cơ bản không có các cuộc thi viết.

* Lợi ích
• Các chứng chỉ JETSET đã được công nhận là chứng chỉ ESOL quốc tế.
• JETSET xây dựng cho học sinh ở mọi lứa tuổi với nền tảng kiến thức khác nhau.
• Bộ chương trình JETSET cho phép giảng viên đào tạo những năng lực chuyên môn khác nhau, phù hợp với khả năng và mong muốn
đa dạng của học sinh.
• Tài liệu hỗ trợ học tập sẵn có để thiết kế các khóa học, soạn bài học và chuẩn bị đánh giá cho học sinh.
• Lịch thi linh hoạt

Khung tham chiếu các chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế

Các hoạt động JETSET tại Việt Nam

Trên 20 tỉnh thành tại Việt Nam đã chọn chứng chỉ Quốc tế Jetset cho các kỳ thi năng lực tiếng Anh.

JETSET được triển khai trên khắp Thế giới
1. China, Kunming – JetSet ESOL
2. Italya – Jetset ESOL
3. India, Bangalore – JetSet ESOL
4. Myanmar, Yangon – JetSet ESOL
5. Singapore – Jeset ESOL
6. Northern Ireland, Dungannon – JetSet ESOL

Các tổ chức Quốc tế công nhận JETSET

–  Bộ Giáo dục và Đào tạo

–  Hội Đồng Anh British Council

– Tổ chức khảo thí  và kiểm định chất lượng Giáo dục Anh Quốc

Để được tư vấn cụ thể hơn về bài thi JETSET, bạn vui lòng đăng ký theo mẫu sau:

Leave a Comment