Sailing

Thi thử IELTS miễn phí tại đại học Ngoại Thương

Thi thử IELTS miễn phí ngày 17/12 tại đại học Ngoại Thương Hà Nội. Bất kể thời tiết khắc nghiệt và giá rét, đã có gần 150 thí sinh tham gia dự thi trong sáng nay.

Thi thử IELTS miễn phí ngày 17/12 tại đại học Ngoại Thương Hà Nội. Bất kể thời tiết khắc nghiệt và giá rét, đã có gần 150 thí sinh tham gia dự thi trong sáng nay.