Sailing

Tổ chức thi JETSET cho cán bộ thuộc đại học Thái Nguyên

Ngày 17/12, Iconnect được sự ủy quyền của tổ chức PEARSON LCCI tổ chức kỳ thi JETSET cho hơn 20 cán bộ tại cụm trường đại học Thái Nguyên.

Ngày 17/12, Iconnect được sự ủy quyền của tổ chức PEARSON LCCI, thuộc tập đoàn PEARSON tổ chức kỳ thi JETSET cho hơn 20 cán bộ tại cụm trường đại học Thái Nguyên.

Chứng chỉ JETSET của tổ chức PEARSON LCCI, thuộc tập đoàn PEARSON, được OFQUAL – Cơ quan về văn bằng và quy định khảo thí của Vương quốc Anh công nhận.