Sailing

1. Bảng quy đổi chứng chỉ JETSET tương đương

2. Chi phí luyện thi + khảo thí

3. Lịch thi JETSET